Начало » Новини » Коментари
14.04.2021 г.

Време е да подготвите бизнес плановете по подмярка 4,1

Преди приема
Време е да подготвите бизнес плановете по подмярка 4,1

sinor

Преди два дни министерството на земеделието публикува на интернет страницата си всичките документи за кандидатстване по подмярка 4,1 от селската програма, чийто прием е насрочен за 19 април. За повечето от документите Синор.бг ви информира. Но е важно да се види как ще изглеждат бизнес плановете според приоритетните области за инвестиции, около които се обединиха членовете на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г.

След като опишете сумата на прогнозните инвестиции, в бизнес плана трябва на направите кратко описание на проектното предложение и на капацитета на предвидените активи.

Но тъй като с този бизнес план вие трябва да докажете как ще повишите своята конкурентност, трябва подробно да опишете какво е съответствието на техническите характеристики и капацитета на оборудването и съоръженията, за които се кандидатства, с броя на отглежданите от фермера животни.

Прави се писмена обосновка на капацитета на машините, в т.ч. специализиран транспорт, съоръженията (в т.ч. за съхранение на продукция) и оборудването във връзка с изпълнение на изискването да се произвежда и/или съхранява и/или подготвя за продажба само собствена земеделска продукция.

Ако става въпрос за земеделска техника, обосновката трябва да съпоставя от една страна броя и вида на животните в стопанството и/или размера на обработваемата земя, вида и площите на отглежданите култури, видовете и честотата на извършваните операции, вкл. сроковете за прибиране на реколтата и други показатели от значение при извършване на дейността и от друга, техническите показатели на селскостопанските машини, производителност на ден (моточаса, дка/ден, т/ден) и др. Инвестициите, които не са пряко свързани с производствената дейност като например административно-битови сгради и помещения и други следва да съответстват на дейностите включени в проектното предложение, включително данните, посочени в бизнес плана.

Успоредно с това кандидатът описва какво е първоначалното му икономическо състояние – с наименование на стопанството, законовата форма на дейността и дата на регистрация, териториалното разположение.

При колективните или групови инвестиции се дава подробна обосновка за всеки от участниците в дружеството-кандидат или член на група/организация на производители с всеки един от показателитe, посочени в Таблица16, доказващи че инвестициите водят до подобряване на земеделската дейност на земеделските стопанства на лицата, участници в дружеството кандидат за колективна инвестиция или членовете на група/организация на производители.

В икономическата обосновка на бизнес-плана се описват седемте начина за повишаване на конкурентоспособността на стопанството.

Изчисляване на Стандартния производствен обем СПО

Първият от тях е преструктурирането и развитието на наличните материални мощности в стопанствата. На второ място се дава прогноза как въвеждането на нови технологии в производството и модернизацията на физическия капитал ще повиши конкурентоспособността. Третият начин се отнася до повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства и/или опазването на компонентите на околната среда. Четвъртият начин е свързан със спазването на стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства.

Петият начин е чрез насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани, шестият - подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти и седмиат - осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

В отделна таблица се описват и плановете на кандидата за субсидии да подобри цялостната дейност на земеделското стопанство.

Тук също има седем позиции, в които на първо място трябва да опишете дали внедрявате нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи. На второ място е дали насърчавате сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти, а на трето място – дали с проекта си целите опазването на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци. На четвърто място е целта ви да подобряване условията на труд,  а също хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните или други условия на производство, включително повишаване биосигурността в стопанството.

На шесто място се поставя целта да осигурите възможности за производство на биологични земеделски продукти, а на седмо място – дали ще смекчите икономическите и социалните последици от пандемията от коронавирус или ще повишите устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на стопанствата за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход.

В 16 отделни таблици на бизнес-плана по разбивки трябва да опишете предмета си за инвестиции, както и точни разчети за инвестиционните разходи плюс цялостната си производствена програма с разчети за сеитбооборт и др.

Припомняме, че по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ се приемат инвестиции в следните направления.

Приоритет 2 „Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии и устойчивото управление на горите“ и по-конкретно:

- Област с поставен акцент 2А „Подобряване на икономическите резултати на всички земеделски стопанства и улесняване на преструктурирането и модернизирането на стопанствата, особено с оглед на увеличаването на пазарното участие и ориентация и на разнообразяването в селското стопанство“

- Област с поставен акцент 2Б „Улесняване на навлизането на земеделски стопани с подходяща квалификация в селскостопанския сектор, и по-специално приемствеността между поколенията“

Приоритет 4 „Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство“ и по-конкретно:

- Област с поставен акцент 4А „Възстановяване, опазване и укрепване на биологичното разнообразие, включително в зони по „Натура 2000“ и в зони с природни или други специфични ограничения и земеделие с висока природна стойност, както и на състоянието на европейските ландшафти“

- Област с поставен акцент 4Б „Подобряване управлението на водите, включително управлението на торовете и пестицидите“

- Област с поставен акцент 4В „Предотвратяване на ерозията на почвите и подобряване на управлението им“

Приоритет 5 „Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство“ и по-конкретно:

- Област с поставен акцент 5А „Повишаване на ефективността при потреблението на вода в селското стопанство“

- Област с поставен акцент 5Б „Повишаване на ефективността при потреблението на енергия в селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост“.

Време е да подготвите бизнес плановете по подмярка 4,1
6890

Последни материали
Виж
Ограничителните мерки подкопават авторитета на водещия износител
Митото срина със 75 на сто износа на пшеница от Русия през април
Предстоят ли нови скандали с орязване на плащания и чистка във ведомството
Христо Бозуков отново е служебен земеделски министър
След рекорден сезон и с надеждата за следващ още по-добър
Турция наваксва част от изоставането в износа на лешници
Становище на Комисията за финансов надзор във връзка с получени медийни запитвания по отношение на публичното дружество „Градус“ АД
В очакване
Днес ще бъде обявен министърът на земеделието от служебния кабинет
Колко ракетни площадки действат и кои общини покриват
Гръмотевична опасност за полетата - между 13 и 17 май
Свързани материали
Виж
Предстоящо
Седем малки фирми за храни се представят на изложението Gulfood 2021 в Дубай
Европейската комисия одобри 40 милиона евро за малкия бизнес в България
Решения на Министерския съвет
НАП става Разплащателна агенция за малкия бизнес, където ще отидат 156 милиона лева
Облекчения
Заради пандемията бизнесът може да отложи плащания по своите заеми
Насърчения за инвеститорите
Боровинката може да бъде успешен семеен бизнес
След изложението
Месомания даде изява за малкия и среден бизнес
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам