Начало » Новини » Страната
21.12.2020 г.

Спира временното признаване на организации на плодове и зеленчуци

Нормативни промени
Спира временното признаване на организации на плодове и зеленчуци

sinor

В края на годината министерството на земеделието прави сериозни корекции в Наредбата за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми. Корекциите са във връзка с направените през март тази година поправки в европейския регламент, свързан с изчисляването на стойността на предлаганата на пазара продукция на организациите на производители в сектора на плодовете и зеленчуците.

Родните земеделци имат един месец – до 18 януари 2021 г., за да дадат предложенията си по тази наредба, съобщиха от агроминистерството.

Новостите са, че ще отпадне възможността за временно признаване на групи производители в сектора на плодовете и зеленчуците, както и специфичното подпомагане за учредяване на такива групи съгласно изискванията на еврорегламента от 2013 г.

Към настоящия момент всички групи производители, сключили договор за финансово подпомагане с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФ „Земеделие“), са изпълнили плановете си за признаване и са признати като организации на производители в нормативно установения срок и са в етап на мониторинг, посочват от агроведомството. И допълниха, че според данните на фонд „Земеделие“ всички подадени заявки за плащане са обработени и през месец май е извършено последното плащане на финансовата помощ по схема „Групи производители“.

А на групите производители, които не са спазили изискванията на европейското и национално законодателство и не са признати като организации, със заповед на министъра на земеделието трябва да им бъде оттеглено признаването и да бъдат заличени от електронния регистър, гласи още новата наредба.

С предложените изменения се цели допълване на разпоредбите, касаещи оттегляне на признаването на организации на производители. Включена е възможността това да става и когато не може да се установи контакт с организацията на производители или асоциацията на организации на производители на плодове и зеленчуци и да се извърши проверката на място за установяване на съответствието с критериите за признаване.

Нова мярка за групите в новия период

С проектонаредбата се определят и условията, при които организациите на производители могат да ползват банкови кредити или друго външно финансиране, за набиране на оперативния фонд и за извършване на инвестициите, заложени в оперативната програма.

Предвидени са правила при сливане на организации на производители на плодове и зеленчуци, както и условия за изпълнение на оперативните програми след сливането в съответствие с изискванията на досега прилагани еврорегламенти.

В случаите на преобразуване на организациите на производители по чл. 262 и 262а от Търговския закон  „организацията на производители, която е резултат от това вливане/сливане, поема правата и задълженията на отделните организации на производители, които са се влели/слели. Новата организация на производители трябва да отговаря на всички изисквания за признаване по чл. 3 – 5 от наредбата.

Организацията след сливането следва в седемдневен срок след вписване на промените в Търговския регистър да представи в Министерство на земеделието, храните и горите следните документи:

а) списък на членовете на новосъздадената организация;

б) молби от членовете на сливащите се дружества за членство в новосъздадената организация;

в) декларация от всеки член на новосъздадената организация, че за конкретния продукт членува само в една организация на производители;

г) копие на вътрешен правилник.

В случаите на преобразуване на организациите на производители по чл. 262а от Търговския закон новоучреденото дружество следва в седемдневен срок след вписване на промените в Търговския регистър да:

1. подаде в ДФ „Земеделие“ заявление за получаване на номер за целите на системата за идентификация съгласно чл. 22 на Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/892 на Комисията, в случай че сливащите се организации на производители са бенефициери по схема, администрирана от ДФ „Земеделие“.

2. подаде в Министерство на земеделието, храните и горите заявление за признаване по реда на чл. 9, ал. 1.

Организацията на производители, която е резултат от вливането/сливането, може да изпълнява програмите успоредно и отделно до 1 януари на годината след вливането/сливането или да обедини оперативните програми от момента на вливането/сливането.

При представяне на обединената оперативна програма и по искане на призната организация на производители, която е резултат от вливането/сливането, финансовата помощ от Съюза може да се увеличи от 50 % на 60 %.

Екологични действия по отделните програми, чиито дългосрочни цели и очаквани ползи не са били постигнати преди вливането/сливането, следва да се продължат в обединената оперативна програма.

В преходните и заключителни разпоредби на тази наредба се предлагат промени и в други документи. Има препратка н Наредба 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и между браншови организации в сектора на млякото и млечните (обн., ДВ, бр. 10 от 2015 г., изм., бр. 34 и 43 от 2018 г. и бр. 38 от 2019 г.), където се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 19 досегашния текст става ал. 1 и се създава ал. 2:

„(2) Признатите от министъра на земеделието, храните и горите организации на производители в сектора на млякото и млечните продукти подават в Министерство на земеделието, храните и горите уведомление за стойността на предлаганата на пазара продукция през предходната година продукция в срок до 30 април на следващата календарна година.“

В чрен 23 се създава точка 5:

„5. когато в рамките на една година от изпращане на уведомлението за извършване на проверката по чл. 20, ал. 2 не се установи контакт с организацията на производители или асоциацията на организации на производители на мляко и млечни продукти и са получени две обратни разписки за неполучена поща, в резултат на което не може да бъде реализирана проверката по чл. 20, ал. 2; уведомлението се изпраща едновременно по електронна поща и по куриер с обратна разписка.“.

В параграф 44 на Наредба 12 от 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители (обн., ДВ, бр. 34 от 2015 г., изм., бр. 34 от 2018 г. и бр. 38 от 2019 г.) се правят следните допълнения:

1. В чл. 11, ал. 1 се създава второ изречение: „Признатите от министъра на земеделието, храните и горите организации на производители подават в Министерство на земеделието, храните и горите уведомление за стойността на предлаганата на пазара продукция през предходната година в срок до 30 април на следващата календарна година.“

3. В чл. 25, ал. 1 се създава второ изречение: „Признатите от министъра на земеделието, храните и горите групи на производители, подават в Министерството на земеделието, храните и горите уведомление за стойността на предлаганата на пазара продукция през предходната година продукция в срок до 30 април на следващата календарна година.“

Спира временното признаване на организации на плодове и зеленчуци
5045

Последни материали
Виж
Спад е отчетен и при износа и вноса
Производството на месо в Германия е намаляло през 2020 година
Сушата в Бразилия натиска добивите и тласка световните цени нагоре
В Украйна царевицата от новата реколта поскъпва покрай пшеницата
Коментар от sinor.bg
Международния съвет по зърното с нова прогноза за глобалната реколта
При проверки по празниците
Откриха над километър и половина мрежи за калкан по северното Черноморие
В едната от фермите за носачки заболяването е установено за четвърти път
Унищожават 70 000 кокошки в 2 нови огнища на птичи грип в Пловдивско
Допускат се само неучаствали или неполучили помощ фермери при първия прием
Отварят втори прием по подмярка COVID 1 от 17 май
Свързани материали
Виж
Безвъзмездната подкрепа е за текущи разходи през годината
Отпуснаха над 1 милион лева на рибарските групи по стратегиите за местно развитие
Заявеното подпомагане е с близо 6 милиона лева над осигурения бюджет
Подадени са 34 проекта за сформиране на оперативни групи за иновации
До момента са сключени 10 договора на стойност 6.3 млн. лева
Одобрени са 26 иновативни проекта за 15,6 милиона лева на фермери и институти
Пето заседание на ТРГ
Групите на производители могат да кандидатстват по нова мярка в следващия период
Равносметка от втория програмен период
В ЕС се изпълняват цели 1 600 проекта на оперативни групи, в България – нула!
ПРСР
До 2 февруари догодина местните групи ще кандидатстват със занаятчийски и културни проекти
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам