Начало » Новини » Коментари
21.12.2020 г.

Последни корекции в Интегрираната система за администрация и контрол

Нормативни промени
Последни корекции в Интегрираната система за администрация и контрол

sinor

С промени в наредба 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол министерството на земеделието въвежда подробни указания, така че да се осигури по-голяма публичност на информация от Системата за идентификация на земеделските парцели СИЗП. Това е записано в мотивите към нормативните изменения, които са качени на страницата на агроминистерството и по тях браншовите организации могат да дават предложения до 18 януари 2021 г. С новите корекции ще бъде създадена по-прецизна номенклатура на начините на трайно ползване на физическите блокове.

Системата за използване на земеделските парцели (СИЗП) е географска информационна система с послойна структура на данните, като за референтен парцел Република България използва физически блок, се посочва в мотивите към наредбата. Част от условията за подпомагане по схемите и мерките, прилагани в рамките на Общата селскостопанска политика, изискват определено съответствие с начина на трайно ползване на физическия блок.

С корекциите земеделските стопани щ6е имат възможност предварително да получат информация относно съответствието на заявените от тях площи съобразно информацията за референтните парцели, включена в специализиран слой „Физически блокове“. Предвид факта, че такава възможност е осигурена по отношение на слой „Площи, допустими за подпомагане“, неразделна част от физическия блок, е необходимо такава процедура да бъде приложена и по отношение на атрибутните характеристики на референтния парцел, се казва още в мотивите към наредбата.

В ЗПЗП е регламентирано окончателните данни за физическите блокове да се одобряват със заповед на министъра на земеделието, храните и горите, като това налага съответните разпоредби на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол (обн., ДВ, бр. 82 от 2006 г.) (Наредба № 105 от 2006 г.) да бъдат допълнени.

С цел отразяване на измененията в чл. 33а, ал. 5 от ЗПЗП е необходимо в наредбата да бъде уточнен форматът на пространствените данни и обхвата на атрибутните характеристики от послойната структура на СИЗП, които са публично достъпни, в това число и да се даде определение в допълнителните разпоредби за избрания векторен формат.

За да се синхронизират действащите текстове с практиката, проектът на наредба включва създаването на разпоредби, които да регламентират съдържанието и обхвата на система за електронни услуги, чрез която се предоставя възможност на кандидатите за подпомагане да декларират данни, касаещи схеми и мерки за подпомагане, като същевременно да бъде създадена и поддържана среда за комуникация и обмен на документи и информация между кандидатите за подпомагане и Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ-РА).

Проверете допустимия слой в Кампания 2019 г.

Ето и корекциите в Системата за електронни услуги СЕУ, която ще съдържа данни и възможност за: идентификация на лица, площи и животни; географска визуализация на полигонови и линейни обекти; визуализация на оперативна информация по заявени схеми и мерки за подпомагане; издадени индивидуални административни актове; генериране на формуляри.

Системата се използва за: визуализиране на публична информация, свързана със схемите и мерки за подпомагане, администрирани от Разплащателна агенция; визуализиране на индивидуална информация и електронно генериране и подаване на данни и документи, касаещи схеми и мерки за подпомагане, администрирани от Разплащателна агенция и осигуряване на свързаност с регистрите от държавната администрация.

Достъпът до системата е публичен и индивидуален и се осъществява без предварителна регистрация и дава възможност за извършване на действията по чл. 30, ал. 2, т. 1.

Индивидуалният достъп се осъществява след предварителна регистрация и създаване на индивидуален профил на потребител, като предоставя възможност за извършване на действията по чл. 30, ал. 2, т. 2 и 3.

Достъпът по чл. 31, ал. 3 се осигурява съгласно вътрешните правила за защита на данните в интегрираната информационна система по чл. 36, ал. 5 от ЗПЗП.“

„Shape формат“-ът е векторен цифров формат за запис на пространствено местонахождение и атрибутна информация на географски обекти.“

Номенклатура на начина на трайно ползване на физическите блокове е разписана в параграф 11 на наредбата и той ще врезе в сила от 1 март 2021 година, гласи наредбата. Ето абревиатурите и кодовете на парцелите:

Код

Абревиатура

Описание

ЗЕМЕДЕЛСКИ ТИП ЗЕМИ

000

НП

НЕУТОЧНЕНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ

010

ОЗ

ОБРАБОТВАЕМИ ЗЕМИ

011

ОП

ОРАНЖЕРИЙНИ ПЛОЩИ

012

ОД

Оризища с диги

020

ТН

ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ

021

ЛН

Лозови насаждения

022

ОН

Овощни насаждения

023

ДТН

Други трайни насаждения

024

ОР

Разсадници

025

АТН

Амортизирани лозя и др. стари ТН

030

НМ

НАСЕЛЕНИ МЕСТА

031

ДМ

Дворни места

032

КСТ

Крайселищни територии

033

МСГ

Маломерни семейни градини

040

ПМЛ

Пасища, мери и ливади

041

ЕПЛ

Естествени пасища и ливади

043

ГЛП

Горски ливади и пасища

045

ПЧ

Пчелини

050

СЗП

СМЕСЕНО ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ

НЕЗЕМЕДЕЛСКИ ТИП ЗЕМИ

100

НОП

НЕОБРАБОТВАЕМИ ПЛОЩИ

101

ХЗТ

Храсти и затревени територии

102

ДОП

Дерета, оврази и промойни

103

ППП

Полски пътища, прокари и просеки

200

ГТ

ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ

300

УТ

УРБАНИЗИРАНИ ТЕРИТОРИИ

301

ГС

Градски структури

302

ЗП

Застроени площи извън населени места

303

ЗОС

Зони за спорт и отдих

304

ГР

Гробища

305

АО

Археологически обекти и паметници

306

ВХВ

Каптажи и водохващания

307

ЕКИ

Енергийна и комуникационна инфраструктура

308

ПБГ

Полигони за борба с градушките

400

ВП

ВОДНИ ПЛОЩИ И ВЛАЖНИ ЗОНИ

401

РРК

Реки и речни корита

402

ЕЯБ

Езера, язовири и блата

403

К

Канали

404

ГВП

Гранични водни площи

405

ВЗ

Влажни зони

406

РИБ

Рибарници

500

НТ

НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ

501

КРТ

Кариери, открити рудници и табани

502

СХ

Сметища и хвостохранилища

600

ТИ

ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА

601

ПТН

Пътища с трайна настилка и прилежащи територии

602

ЖП

ЖП линии и прилежащи територии

603

ЛПТ

Летища и прилежащи територии

700

ГЕТ

ГОЛИ И ЕРОЗИРАЛИ ТЕРЕНИ

701

ПС

Пясъци, чакъли и голи скали

702

ОБР

Области с бедна растителност

800

ДТ

ДРУГИ ТЕРИТОРИИ

801

МНП

Маломерни неземеделски площи

802

ГЛО

Групови линейни обекти (дефилета)

900

НЗП

ПЛОЩ С ДРУГО/НЕЗЕМЕДЕЛСКО/ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

 
Последни корекции в Интегрираната система за администрация и контрол
16316

Последни материали
Виж
ДФЗ преведе над 71 млн. лева на тютюнопроизводителите за Кампания 2020
Благодарение на нарасналото търсене от Китай
Износът на свинско от ЕС и САЩ счупи рекордите през 2020 година
Важно за приема през април
В насоките ще бъдат вписани точките, които ще носят „умните системи” по подмярка 4.1
За сдържане на цените на вътрешния пазар
Русия удвои митото върху износа на пшеница
Красотите на България
Ловното стопанство „Дикчан” влезе в европейски научен сборник
Техниката на GRIMME Group за отглеждане на картофи, предлагана за тази година
Свързани материали
Виж
Преди плащанията по СЕПП
Допустимият слой ще бъде качен след 7 декември
Министерство на земеделието
Поредните самолетни снимки за цифровата ортофотокарта (ЦОФК) ще се правят през юли
Окончателни данни
Проверете електронно допустимия слой площи за Кампания 2019 г.
Заповед на министъра на земеделието
На 26 февруари 2020 г. ще е ясен допустимият за подпомагане слой за 2019 г.
Важно за фермера
От 2 декември имате десет дни за възражения по допустимия слой
Бъдеща ОСП - проекторегламент
Допустимият слой за подпомагане след 2020 г. няма да се определя от Еврокомисията
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам