Начало » Новини » Страната
28.07.2020 г.

Сключвате еднодневни договори в земеделието – ето и детайлите!

Трудово законодателство
Сключвате еднодневни договори в земеделието – ето и детайлите!

sinor

Законодателството, свързано с еднодневните договори в земеделието, беше прието още през 2015 година и въпреки проблемите около неговото прилагане, днес то продължава да се прилага при краткотрайната сезонна селскостопанска работа. По предложение на читатели припомняме правата и задълженията на двете страни – работодател и нает.

Този вид договор се сключва между работник и регистриран земеделски стопанин за дейности по обработка на насажденията и прибиране на реколтата от плодове, зеленчуци, розов цвят и лавандула. Работещите са задължително осигурени за част от осигурителните рискове, с което придобиват осигурителни права и то без да им се прекратява регистрацията в бюрото по труда и без да губят правото си на социално подпомагане и обезщетения за безработица.

Запазването на тези права се гарантира с вече обнародвани промени в съответните нормативни актове.

С приемането на разпоредбата на чл. 114а от Кодекса на труда се цели ограничаване на недекларираната заетост при сезонната селскостопанска работа и създаването на възможност за работодателите в икономическа дейност „Растениевъдство“ да наемат по-гъвкаво работници, включително безработни лица, лица на социално подпомагане и такива, които не притежават професионална квалификация.

Какво трябва да знаят работодателите? Става въпрос за регистрираните земеделски стопани, които, преди да наемат работници на еднодневни трудови договори по чл. 114а КТ  за селскостопански дейности, са длъжни да знаят следното:

* Трудовият договор се сключва за работа само за един ден и позволява максимална гъвкавост при наемането на работна ръка. Работодателят изплаща трудовото възнаграждение лично на работника срещу разписка в края на работния ден и не е необходимо да издава отделен документ във връзка с прекратяване на този трудов договор.

* При сключване и при прекратяване на трудовия договор работодателят не е длъжен да спазва някои от основните изисквания на трудовото законодателство, относими за другите трудови договори:

  1. Не е длъжен да изпраща уведомления в Националната агенция за приходите за регистриране и съответно за прекратяване на трудовия договор по реда на Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от КТ.
  2. Не е длъжен да разработва и връчва длъжностна характеристика на работника.

Времето на работа по този трудов договор не се признава за трудов стаж и работодателят не е длъжен да извършва вписване в трудовата книжка.

* Работодателят не дължи заплащане на допълнителни трудови възнаграждения за придобит трудов стаж и професионален опит и обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, както и други обезщетения във връзка с прекратяване на трудовото правоотношение.

* Образци на трудови договори по чл. 114а от КТ се регистрират в териториалните дирекции „Инспекция по труда“ по местонахождение на земеделските имоти.

* Допълнителна информация за реда на получаване на образци на трудови договори може да получите в териториалните дирекции «Инспекция по труда» или на електронната страница на ИА ГИТ, както и от указанието, публикувано на сайта на ИА ГИТ в рубриката „За работодатели и работещи“.

* Работодателите внасят авансово - върху не по-малко от минималния осигурителен доход за съответната икономическа дейност и квалификационна група, осигурителните вноски за обществено осигуряване на лицата, работили на трудови договори по чл. 114а, ал. 1 от КТ, според чл. 7, ал. 13 от КСО.

Какво трябва да знаят работниците, които ще сключат еднодневен трудов договор:

Трудовото възнаграждение, получено от краткотрайна сезонна заетост по реда на чл. 114а от КТ, и свързаните с него плащания не се считат за доход при отпускане на месечните социални помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП, съгласно § 1, ал. 1, т. 10, б. „с“  от Допълнителните разпоредби на Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане (ППЗСП). Тези възнаграждения не се считат за доход и при определяне правото за отпускане на целева помощ за отопление по реда и условията на Наредба № РД 07-5 от 2008 г. на министъра на труда и социалната политика, според § 1 от нея.

Изискването за безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечни социални помощи по реда на чл. 9 от ППЗСП, да полагат общественополезен труд всеки месец, не се отнасят за лицата, сключили еднодневни трудови договори по реда на чл.114а от КТ за съответния месец, съгласно промяната в чл. 12, ал. 7, т. 8  от ППЗСП. Когато лицата са сключили договор за полагане на труд по реда на чл. 114а от КТ, трябва да декларират това пред дирекция „Социално подпомагане” и да представят копие на договора до 5-о число на следващия месец.

Регистрацията в бюрата по труда като безработни лица не се прекратява при  полагане на труд по реда на чл. 114а от КТ, според изменението на чл. 20, ал. 3, т. 4 от Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ). До 5-о число на следващия месец работилите по такъв вид договор трябва да уведомят бюрото по труда, в което са регистрирани, че са работили по такъв договор и да декларират размера на полученото възнаграждение, според чл. 20, ал. 10 от ЗНЗ. Съответната декларация може да бъде получена на място в бюрото или да се изтегли от интернет страницата на Агенцията по заетостта, в рубриката „Търсещи работа”, „Информация за регистрация на търсещо работа лице”. Безработното лице може да я подаде на място или чрез  лицензиран пощенски оператор.

При работа на трудов договор по реда на чл. 114а от КТ лицата придобиват осигурителни права, тъй като подлежат на осигуряване във фонд „Пенсии“ за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“, съгласно чл. 4, ал. 10 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

Осигурените в тези фондове имат право на:

1. Пенсии за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест.

2. Парични обезщетения за временна неработоспособност поради трудова злополука и професионална болест, които се изплащат за времето на неработоспособността, но за не повече от 90 календарни дни.

3. Времето, през което сключилите еднодневни трудови договори са работили при пълното законоустановено за тях работно време, се зачита за осигурителен стаж при пенсиониране.

Лицата, сключили през месеца трудов договори по чл. 114а, запазват правото си на отпускане и изплащане на обезщетение за безработица, независимо, че работят и са осигурени, според чл. 54а, ал. 1, т. 3 и чл. 54д, ал. 1, т. 1 от КСО.

Работодателят е длъжен да предостави на лицето екземпляр от попълнения и подписан от двете страни трудов договор преди постъпване на работа!

По този трудов договор възнаграждението се изплаща на ръка, в края на деня, като работникът се подписва в разписките на двата екземпляра на трудовия договор – този на работодателя и в собствения.

По този трудов договор не може да се работи на длъжност, изискваща управление на селскостопанска техника! Договорът е само за ръчна обработка на насажденията и ръчно прибиране на реколтата от плодове и зеленчуци.

Сключвате еднодневни договори в земеделието – ето и детайлите!
14976
 

Последни материали
Виж
Очаква се ДФЗ да утвърди бюджет за обезщетенията
Над 20 хил. дка и над 250 пчелни семейства са опожарени в община Болярово
В СЕУ вече се подават заявления за авансово плащане по интервенцията „Преструктуриране и конверсия на лозя“
Във ферма с над 49 000 животни в iеверна Добруджа
Потвърдиха първо огнище на чума по дребните преживни животни в Румъния
За капак и поливането е ограничено заради недостига на електроенергия
И в Украйна зеленчуците се пържат на полето
Текат масови проверки за чума по овце и кози в Гърция
Мнението на бранша
Петков: Само мегаагенция може да организира изваляването на облаците от Черно море над Добруджа
Свързани материали
Виж
Важно - договорите не лишават работниците от социално подпомагане!
Започват засилени проверки на еднодневните договори в агросектора
Протести днес пред Народното събрание
Еднодневните договори в земеделието масово прикриват нелегалния труд, сигнализират синдикалисти
Жестоки глоби за незаконно наемане на хора
Тютюнопроизводителите също могат да сключват еднодневни договори за берачите
Преди сезона
Гражданските договори се оказват по-ефективни от еднодневните, според градинари
Важно за фермерите!
Процедура за електронното регистриране на еднодневните трудови договори
Протест на фермерите
Земеделците отново настояват за промяна в еднодневните трудови договори
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини