Начало » Новини » Коментари
27.03.2020 г.

Как справедливо да се разпределят 40-те милиона евро за биофермерите, според ЕК

Промени в Наредба 4
Как справедливо да се разпределят 40-те милиона евро за биофермерите, според ЕК

sinor

След проведените допълнителни преговори с Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия за начина, по който ще се разпределят допълнителните 40 милиона евро за подпомагане на биоземеделците, министерството на земеделието предлага нови промени в наредба 4. Самият проект е качен на страницата на ведомството късно вчера, като предложенията по него ще бъдат приемани до 9 април, съобщиха от ведомството.

Основната корекция в наредба 4, която регламентира прилагането на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., се отнася за диференцираното подпомагане на биофермерите от групата на полските и ароматните култури. Според тази промяна за първите 50 хектара, или 500 декара, те ще получават 100% от досегашното подпомагане, в частта от 50 до 65 ха, или от 500 до 650 дка, – 50% от размера на подпомагането за хектар и в частта над 65 ха, или 650 дка – 10% от размера на подпомагането за хектар.

„Целта е да се извърши правилно разходване на бюджета от 40 млн. евро, които се очаква да бъдат прехвърлени към бюджета на мярка 11 „Биологично земеделие“, се посочва в получено официално писмо от ЕК, които не са приели варианта, гласуват от мониторинговия комитет на ПРСР, поясниха от агроведомството.

По този начин ще се даде възможност по-голям брой земеделски стопани да се възползват от подпомагането по мярката и да могат да преструктурират своите стопанства към методите на биологичното земеделие. Тези условия подлежат на промяна до окончателното им одобрение от службите на Европейската комисия.

Предвид гореизложеното се предвижда изменение в чл. 6 ал. 3 от Наредба 4, като като се дава възможност на кандидатите да удължат непосредствено изтичащия им ангажимент.

Създава се чл. 11а, в който подробно се описват условията, на които трябва да отговарят кандидатите, продължаващи непосредствено изтеклия им ангажимент или за кандидатите, поемащи нов многогодишен ангажимент през кампания 2020 г. С този нов член се отразяват гласуваните изменения в текстовете на мярка 11 „Биологично земеделие“ на Комитета по наблюдение на ПРСР 2014 – 2020 г.

Чл. 11а. (1) За кандидати, които удължават  ангажимента си през кампания 2020 г. са в сила следните условия:

1. за култури от групата на полските култури, включително фуражни и ароматни и медицински растения:

а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100% от годишното плащане на хектар;

б) за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;

в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10% от годишното плащане на хектар.

2. допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 1ЖЕ/2ха; при определяне на допустимите площи съгласно това съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство в срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.

(2) За кандидати, които поемат нов ангажимент през кампания 2020 г. са в сила следните условия:

1. за култури от групата на полските култури, включително фуражни и ароматни и медицински растения:

а) за площите до 50 ха подпомагането е в размер на 100% от годишното плащане на хектар;

б) за площите над 50 ха до 65 ха подпомагането е в размер на 50 % от годишното плащане на хектар;

в) за площите над 65 ха подпомагането е в размер на 10% от годишното плащане на хектар.

(3) Изчисленията на финансовата помощ по ал. 1 и ал. 2 за всеки отделен кандидат за подпомагане се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи.

2. допустими за подпомагане постоянно затревени площи по направление „Биологично растениевъдство“ са площи, за които е спазена гъстота с биологични животни в съотношение минимум 1ЖЕ/2ха; при определяне на допустимите площи съгласно това съотношение животните в заявлението на кандидата следва да са преминали периода на преход към биологично производство в срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г.

Прецизират се текстове относно прекратяването на ангажименти от ДФЗ – РА и начина на възстановяване на средства при прекратяване на ангажименти. В чл. 15, ал. 4 се създава точка 3, с която се цели да се прецизират правилата, при които кандидатите по мярката възстановяват вече получените средства при прекратяването на многогодишен ангажимент. В случаите, в които кандидатът е преминал периода на преход към биологично производство и същият не е представил сертификат или писмено доказателство за съответствие на Държавен фонд „Земеделие“, се предлага да се възстановяват 100% от получените до момента средства.

В чл. 21 се създават алинеи 5, 6, 7, 8 и 9, с които подробно са описани условията за одобрение на парцелите/животните и пчелните семейства, с които новите кандидати по мярката, както и тези, които удължават непосредствено изтеклия им ангажимент, ще кандидатстват през кампания 2020 г.

Дава се възможност на кандидатите да приспособят продължаващите им ангажименти към новите изисквания по мярката, които ще действат в следващият програмен период. Това предложение е продиктувано от заложените основни цели в проекта на регламент, насочени към подкрепа за развитието на биологичното земеделие, като екологосъобразен метод в селското стопанство.

В преходните и заключителните разпоредби от наредбата се предвижда разпоредба, която изрично указва, че няма да се допускат за участие в нови ангажименти площи/животни/пчелни семейства, за които земеделските стопани са изпълнявали ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ до момента.

Тази изрична регламентация цели да се избегне възможността отделни земеделски стопани, които са изпълнявали многогодишните си ангажименти, да се явят като нови кандидати по мярката вместо да удължат ангажиментите си. По този начин ще може да се гарантира, че бюджетът за следващия програмен период няма да бъде натоварен излишно.

В същата част от Наредба № 4 от 2015 г. се въвежда нов текст, с който се уточнява, че през 2020 г. няма да се подпомагат площи/животни/пчелни семейства, които са в период на преход. С въвеждането на този текст се гарантира, че през 2020 г. ще се подпомагат само биологично сертифицирани площи/животни/пчелни семейства, преминали периода на преход с цел развиването на ефективно биологично производство. Тези предложения бяха гласувани на 13-тото заседание на Комитета по наблюдение за включването им в текстовете на мярката в ПРСР 2014-2020 г.

Допълват се разпоредбите, с които се реферира към измененията в европейското и национално законодателство, свързано с фитосанитарния контрол.

В НИД на Наредба № 4 от 2015 г. се предлага и изменение в преходни и заключителни разпоредби на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. С цел да се гарантира разумното разходване на остатъка от финансовият ресурс по мярката, няма да се допуска разширяване или подновяване на ангажиментите по смисъла на чл. 20, ал. 6, 7 и 8 от Наредба № 7 от 2015 г.

Също така се предвижда и изменение в Наредба № 5 от 2009 г. за реда за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания. В приложението към наредбата се добавят приложения към заявлението за кандидатстване за кампания 2020 г.,  касаещи мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 12 „Плащания за Натура 2000 и Рамковата директива за водите“.

Как справедливо да се разпределят 40-те милиона евро за биофермерите, според ЕК
5728

Последни материали
Виж
В някои райони не е валяло от 3 месеца след напоителните есен и зима
Под една трета от британската пшеница е в добро състояние заради сушата
Основните количества обаче ще продължат да идват от язовир Тича
Разрешиха напояване с 1 милион кубика вода от язовир Шумен
Огнеборци спасиха 500 квадратни метра склад и 4 камиона
Десетки тонове плодове и зеленчуци изгоряха в пожар на борса в Петричко
Полезни съвети
Заваляха дъждове и се очакват болести
Дагонис® Мултикроп фунгицид за мултизащита в зеленчуци
Планирано
През новия период бюджетът на българската ПРСР ще се увеличи с 376 млн. евро
Свързани материали
Виж
В сила са изменения в действащата Наредба 6
Влязоха в сила промените в Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор
БАБХ
Списък с фермите по наредба 26, които извършват онлайн търговия
БАБХ
Откъде домакинствата могат да си купят агнета директно от фермата
Нормативни промени
Най-после пробив - от 2021 т. в училищата ще има биологични продукти и мед!
Наредба 5
Редът за кандидатстване по 30-те схеми на директните плащания за 2020 г.
Важно за кандидатите за плащания по мярка 13 от ПРСР 2014-2020
Промениха наредбата за критериите и териториалния обхват на необлагодетелстваните райони
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам