Начало » Новини » Коментари
12.12.2019 г.

До 2022 г. годишно ще се субсидират по 45 хиляди ферми в планинските зони и в НАТУРА

Проектобюджет 2020-2022 г.
До 2022 г. годишно ще се субсидират по 45 хиляди ферми в планинските зони и в НАТУРА

sinor

В периода от 2020-а до 2022 година политиките за подпомагане на зелените практики по сега действащата Програма за развитие на селските райони залагат всяка година да бъдат подпомагани по 45 хиляди земеделски производители, като само по агроекологичните плащания годишно ще се субсидират 1,8 милиона декара в страната. Това е заложено в бюджетната програма "Природни ресурси в селските райони" на министерството на земеделието за следващите три години, когато се очаква да изтече сегашният програмен период, включващ и преходните 2021 и 2022 г.

Според тази програма всяка година ще се подпомагат по 24 хиляди стопанства от планинските райони, по 10 хиляди стопанства от другите необлагодетелствани райони и по 11 хиляди ферми, подкрепени по НАТУРА 2000 и Директива 2000/60/ЕС. Единствено през 2022 г. за необлагодетелстваните райони подкрепата ще бъде намалена за 9 хиляди стопанства и по НАТУРА – за 10 хил. ферми. Годишно помощта по НАТУРА в горите ще бъде за 20 хил. дка годишно.

Ще се намали и помощта за бенефициентите, получаващи помощ за залесяване. Ако през 2020 г. субсидии ще се дават за хиляда декара, то през 2021 г. ще бъдат за 300 дка и през 2022 г. – за 100 дка. За презалесяване помощта през 2020 г. ще бъде за 150 дка, а за 2021 г. и 2022 г. – по 100 дка.

Интересното е, че по бюджетната програма "Природни ресурси в селските райони" администрацията силно намалява, вероятно защото голяма част от дейностите ще се поемат от Националната селска мрежа. Ако през 2017 г. разходите за персонала в агроминистерството за природните ресурси в селското стопанство са били 80,1 млн. лв., то през 2019 г. те са свити до 52 млн. лв.

От 2020 година обаче леко се увеличават, така че до 2022 година те ще бъдат по 57,2 милиона лева годишно, според бюджетната рамка.

Ето и какви дейности ще поеме Националната селска мрежа, изградена с финансиране от ЕС.

Учредяване и подпомагане работата на звено за управление на мрежата за селски райони в Република България; създаване на  регионални офиси на мрежата; техническо обезпечаване на регионалните офиси (изработване на рекламни и информационни материали, закупуване на технически средства, създаване на интернет страница и др.); популяризиране на националната мрежа за развитие на селските райони; обмяна на опит с Европейската мрежа за развитие на селските райони, международната мрежа за развитие на селските райони и други сходни организации; организиране информационни срещи, семинари, обучение и консултиране.

По бюджетната програма „Природни ресурси в селските райони” се залагат и маса други дейности.

Сред приоритетите са разработване на нестартиралите мерки за подпомагане на земеделски стопани по Натура 2000;

Създаване на отделен слой със земите по Натура 2000 в ИСАК, както и атрибутивни таблици със забраните и ограниченията от Заповедите за обявяване и Плановете за управление на съответната защитена зона от екологичната мрежа Натура 2000;

Създаване на отделен слой със земите с висока природна стойност;

Изчисляване на компенсаторните плащания по Натура 2000 за гори и земеделски земи;

Изготвяне на печатни материали и координиране на информационни кампании за популяризиране на агроекологични схеми и мерките по Натура 2000;

Организиране и координиране на информационни и промоционални кампании за Правилата за добра земеделска практика, Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони и Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние;

Координиране на програми за обучение на земеделските стопани  за участие в агроекологичните схеми и прилагане на Правилата за добра земеделска практика;

Организиране и координиране изпълнението на специфичните задачи на МЗХГ по отношение на Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за борба с опустиняването и Конвенцията за биологичното разнообразие;

Разработване и прилагане на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони.

Според бюджетната програма отново ще се работи за насърчаване на биологичното земеделие, който включва следните дейности:

Изготвяне и прилагане на мерки за увеличаване на потреблението на биологични продукти на вътрешния пазар, чрез информационни материали и изпълнение на промоционална стратегия;

Разработване и изпълнение на мерки за развитие на външния пазар на български биологични продукти, чрез подпомагане участието на български биологични производители и преработватели на международни специализирани изложения;

Прилагане на мерки за увеличаване на броя на земеделските стопанства, прилагащи биологичния метод на производство и за разширяване на произвежданата гама продукти;

Прилагане на мерки за разширяване на научноизследователските разработки в областта на биологичното земеделие;

Прилагане на мерки за разширяване и подобряване на ефективността на системата за консултации по биологично земеделие (производство, маркетинг, преработка, управление на стопанството);

Разработване и прилагане на мерки за разширяване на образованието по биологично земеделие в средните и висши учебни заведения;

Разработване и прилагане на мерки за усъвършенстване на системата за доказване на биологичния произход на българските биологични продукти;

Изготвяне на предложения за изменения и актуализиране на НПРБЗБ.

Бюджетната програма за природните ресурси през следващите три години включва и друго подпомагане - за създаване на организации на производителите, регистър и контрол върху дейността им, който включва следните дейности:

Информационно-разяснителни дейности и изготвяне на материали за организации на производители;

Разработване на специфични критерии за организации на производители на биологични продукти и храни.

Отделно ще се провежда професионално обучение на земеделски производители, който включва следните дейности:

Организиране на осъществяването на комплексни научно-приложни изследвания и разработване на технологии в сферата на биологичното земеделие;

Подпомагане прилагането на система за въвеждането на обучение по биологично земеделие във всички професионални гимназии по селско и горско стопанство и хранително-вкусова промишленост;

Подпомагане разработването на система за включването в програмите на всички аграрни и горски специалности във ВУЗ на курсове по биологично земеделие;

Подкрепа за създаването на функционираща система за продължаващо професионално обучение в сферата на биологичното земеделие.

Насърчаване на партньорството и подпомагане дейността на местните общности , който включва следните дейности:

Подобряване на възможностите и районите за сформиране на местни инициативни групи (МИГ);

Дейности по мобилизиране на вътрешния потенциал за развитие на селските райони и изграждане на местен капацитет чрез:

Укрепване на съществуващите МИГ;

Подобряване партньорството между частния и публичния сектор;

Насърчаване учредяването на нови МИГ.

Техническо обезпечаване функционирането на МИГ;

Въвеждане инициативата на ЕС за децентрализирано прилагане на политиката за развитие на селски райони и подобряване ръководството на местно ниво, чрез финансиране на предложения в контекста на Инициатива ЛИДЕР;

Провеждане на информационно-разяснителни дейности и кампании;

Изготвяне на информационно-рекламни материали за популяризиране добрите практики и на партньорският подход в работата с местните общности;

Изготвяне на ръководство  за учредяване, администриране и координация на МИГ.

Подпомагане на въвеждането и прилагането на екологосъобразни практики в земеделието, който включва следните дейности:

Разработване на мерки за подпомагане на земеделски производители за прилагане на агроекологични схеми, чрез Национална агроекологична програма;

Изготвяне на печатни материали и координиране на информационни кампании за популяризиране на агроекологични схеми;

Организиране и координиране на информационни и промоционални кампании за Правилата за добра земеделска практика и Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в уязвимите зони;

Координиране на програми за обучение на земеделските производители за участие в агроекологичните схеми и прилагане на Правилата за добра земеделска практика;

Организиране и координиране изпълнението на специфичните задачи на МЗХГ по отношение на Рамковата конвенция по изменение на климата, Конвенцията за борба с опустиняването и Конвенцията за биологичното разнообразие;

Разработване и прилагане на Програмата за ограничаване и ликвидиране на замърсяването в чувствителните зони.

До 2022 г. годишно ще се субсидират по 45 хиляди ферми в планинските зони и в НАТУРА
13987

Последни материали
Виж
Европейската комисия публикува препоръки за единен подход на ЕС при тестване за COVID-19
Седмичен обзор на Софийска стокова борса
Закупуването на пшеница от Полша на търга в Египет е показателно
Поскъпването на черноморската пшеница заплашва конкурентоспособността
Средната цена и паднала до 32,58 евроцента за килограм
Производството на мляко в ЕС е нараснало с близо 2 на сто за 6 месеца
За преодоляване на последиците от коронавирусната пандемия
Тръмп обеща още 13 милиарда долара на фермерите
Редовен отчет
Преди края на приема подадените заявления за мярката COVID са близо 34 500
Свързани материали
Виж
Перспектива
През следващите три години данъците остават без промяна
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам