Начало » Важно за фермера » Земеделска техника
23.08.2019 г.

Пуснати са указанията за помощта за акциза

Преди срока за прием
Пуснати са указанията за помощта за акциза

sinor

От днес фермерите могат да намерят пълните указания за кандидатстване за помощта за газьола на интернет страницата на министерството на земеделието. Ще припомним, че заявленията се подават от 9-и до 27-и септември, като бюджетът за тази помощ е 84 млн. лв.

Според указанията като допустими разходи се считат тези, които са доказани с фактури за купен газьол по чл. 32, ал. 1, т. 3 от Закона за акцизите и данъчните складове, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Земеделските стопани са задължени да заплатят минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО.

Помощта не покрива разходите, които земеделският стопанин е направил в превишение на индивидуалната му годишна квота, както и количествата газьол, които не са използвани за  дейности осъществявани в първичното производство на селскостопански продукти.

Фактурите следва да бъдат издадени на името на регистрирания земеделски стопанин, който кандидатства за помощта. През 2019 г. се заявява за възстановяване акциз по фактури за закупен газьол през 2018 г.

За всеки земеделски стопанин се определя индивидуална годишна квота в литри, която е по-ниската от максимално допустимото количество газьол и количеството закупен газьол по фактури. Тази квота се взема предвид само от количеството газьол от фактурите, фигуриращи в дневниците за продажби на съответните доставчици, след проверка извършена от Националната агенция за приходите.

Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол се определя в левове по следната формула: ОСА=ОРП/∑ИГКи, където ОСА е отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол, ОРП е общият размер на държавната помощ, а ИГКи са индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година в литри.

Отстъпката от стойността на акциза за литър закупен газьол е равна на частното от общия размер на държавната помощ и сбора от индивидуалните годишни квоти на земеделските стопани за съответната година.

Отстъпката не може да надвишава разликата между размера на акциза за литър газьол, определен по реда на Закона за акцизите и данъчните складове, и минималната данъчна ставка за газьол за моторно гориво, определена в Таблица Б на Приложение І на Директива 2003/96/ЕО.

За участие в схемата земеделският стопанин подава заявление по образец, в общинската служба по земеделие към Областната дирекция „Земеделие“ по постоянен адрес на физическите лица или едноличните търговци или по адрес на управление на юридическите лица, към заявлението се прилагат копия от и опис на фактури (по образец) за закупен газьол и удостоверение за наличие или липса на задължения. Описът на фактури се представя и на електронен носител по предварително зададен формат.

При попълване на описа на фактури идентификационният номер на земеделските стопани е, както следва:

- за физически лица – ЕГН или БУЛСТАТ (когато БУЛСТАТ-ът е различен от ЕГН-то земеделският стопанин трябва да направи справка с търговеца на гориво и/или с НАП, с кой идентификатор е вписан от страна на търговеца в неговия дневник за продажби);

- за физически лица чужденци – личен номер на чужденец (ЛНЧ);

- за юридически лица и ЕТ - Единен идентификационен код (ЕИК).

Заявлението за държавна помощ може да бъде подадено и от упълномощено лице, което следва да представи изрично нотариално заверено пълномощно.

В случай на правоприемство, компетентните служителите от съответната Областна дирекция „Земеделие“ следва да извършат проверка на представените от кандидата (правоприемник) документи и при наличие на такова да се направи връзка (техническа) между УРН на праводател и УРН на правоприемник по отношение на допустимите за подпомагане площи по СЕПП и/или установеният брой животни по схемите за обвързано подпомагане за животни за кампания 2018. В едноседмичен срок, считано от датата на приключване на приема на заявленията за държавна помощ Областните дирекции „Земеделие“ следва да предоставят информация в МЗХГ относно констатираните случаи на правоприемство. Информацията следва да съдържа, както данни за правоприемника, така и данни (ЕГН/ЕИК и УРН) за праводателя.

Получателите на тази помощ са земеделски стопани, осъществяващи механизирани дейности в първичното селскостопанско производство. Те трябва да отговарят на следните изисквания:

3.1. Да са вписани в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП;

Земеделските стопани следва да имат заверена регистрационна карта (по Наредба № 3/1999 г.) за стопанските 2017/2018 г. и 2018/2019;

3.2. Да нямат изискуеми публични задължения;

3.3. Да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност;

3.4. Да не са в производство по ликвидация;

3.5. Да не са предприятия в затруднено положение, по смисъла на член 2, параграф 18 от Регламент (ЕС) 651/2014;

3.6. Да не са получили друго публично финансиране за същите приемливи разходи.

3.7. Да имат валидно заявление за подпомагане по схемата за единно плащане на площ и схемите за обвързано подпомагане за животни за 2018 година; земеделските стопани, отглеждащи видове и категории животни, които не попадат в обхвата на схемите за обвързано подпомагане за животни, трябва да имат регистриран животновъден обект по Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Пуснати са указанията за помощта за акциза
11734

Последни материали
Виж
Бъдещето
Мария Габриел: Стартиращите и малките предприятия на Балканите са важна част от европейската иновационна система
Предстоящо
„Агра 2020“ с акцент върху новите супер храни и тяхното отглеждане
Какво да правим, когато овошките ни се окичат с издънки
Да отгледаме овошка от семка
Днес в брюксел
Зелената архитектура е тема на Съвета по земеделие и рибарство в Брюксел
Интервю с министъра на земеделието - втора част
Танева: Всяко зърно фураж за свинефермите трябва да е обеззаразено, защото АЧС вече е из цяла България
Свързани материали
Виж
Зърнопроизводството е лидер по инвестиции за последните 7 години у нас
ЕК вероягно ще удължи с 2 години държавната помощ за акциза върху газьола
Управителен съвет на фонд Земеделие
Парите за акциза върху горивата се пускат от днес
Плащанията са до края на годината
Остъпката при газьола пада от 38 на 37 стотинки, изчислиха от министерството на земеделието
Методика за годишната квота за покриване на акциза
Разходът за горивото, ползвано при реколтата от пшеница или рапица през 2018 г., е 76,6 литра на хектар
За 2019 г.
Помощта за газьола е утвърдена и от управителния съвет на фонд „Земеделие“
Фонд Земеделие
Заявления за акциза върху горивата ще се приемат от 9-и до 27-и септември
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам