Начало » Новини » Коментари
21.03.2019 г.

До 29 март се подават заявка за участие в комитeта за Националната селска мрежа

Свръзани с Европейското партньорство за иновации
До 29 март се подават заявка за участие в комитeта за Националната селска мрежа

sinor

Министерството на земеделието отправи покана за участие в координационния комитет на Националната селска мрежа, като срокът за подаване на заявления е само 10 дни и изтича на 29 март, съобщиха от ведомството. Според Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г. селската мрежа има няколко нива на управление, разписани в ПРСР.

Комитетът ще наброява максимум 15 членове, представители всички основни групи заинтересовани страни на мрежата съгласно приоритетните области на ПРСР 2014-2020 г, които се избират на доброволен и двугодишен ротационен принцип. В този комитет ще влизат още поне двама администратори от министерството и неговите структури, като поне един от тях е представител на Селскостопанска академия. Председател ще бъде земеделският министър, който е и ръководител на управителния орган на ПРСР 2014-2020 г.

Една трета от останалите членове се заема от представители, участващи в дейности и групи за Европейското Партньорство за иновации (ЕПИ).

В състава на Координационен Комитет участват представители от организации работещи в следните приоритетни области на ПРСР 2014-2020 г.:

Стимулиране на трансфера на знания и иновациите в областта на селското и горското стопанство и селските райони;

Повишаване на жизнеспособността на земеделските стопанства и конкурентоспособността на всички видове селскостопанска дейност във всички региони, и насърчаване на новаторските технологии в селското стопанство и устойчивото управление на горите;

Насърчаване на организацията на хранителната верига, включително преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти, на хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство;

Възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите, свързани със селското и горското стопанство;

Насърчаване на ефективното използване на ресурсите и подпомагане на прехода към нисковъглеродна и устойчива на изменението на климата икономика в селското стопанство, сектора на храните и горското стопанство;

Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическо развитие в селските райони.

Държавната администрация в състава на Координационния комитет участва с представители на:

1. Дирекция „Развитие на селските райони“ и УО на ПРСР 2014-2020 г.;

2. Селскостопанска Академия;

3. Националната служба за съвети в земеделието;

Лицата в състава на Координационния комитет трябва да отговарят на следните общи критерии:

1. да са действащи и активно осъществяващи дейности в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост не по-малко от 3 години към момента на подаване на заявлението за участие в КК;

2. да имат експертен опит в една или повече от приоритетните области на ПРСР 2014-2020 г. не по-малко от 3 години към момента на подаване на заявлението за участие в КК;

3. да имат опит в разработване/изпълнение/ мониторинг/оценка на стратегии/програми или политики в сферата на ПРСР или други програми, съ-финансирани със средства от ЕС;

4. да са членове на НСМ за периода 2014-2020 г.

В срок от 10 дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано лице по смисъла на т. 1 подава писмено заявление за участие по образец до директора на дирекция „Развитие за селските райони“ в МЗХГ или на електронната поща rdd@mzh.government.bg.

Писменото заявление се представя по образец, изготвен от Дирекция „Развитие на селските райони“ и одобрен от Ръководителя на УО на ПРСР.

Към заявлението се прилагат удостоверение за актуално състояние; копие от устава на кандидатстващата организация; списък и описание на изпълняваните проекти, програми и/или дейности, документи, доказващи изпълнението на критериите. Членовете на селската мрежа не може да подават повече от едно заявление за участие.

Вторият етап от подбор на заявления за участие ще се извърши от експертна комисия в състав на представители на дирекция „Развитие на селските райони“.

Членовете на Координационния комитет ще се избират за мандат от 2 години. В случай на повече от една кандидатура на представители от една и съща приоритетна област, се излъчва само един представител в определената сфера на действие, който ще бъде заменен на ротационен принцип със следващия по ред подал.

В случай на незапълнена квота на една или повече приоритетни области, се обявява нова покана за участие на представител за липсващата приоритетна област. Заявленията за участие може да намеирте на страницата на министерството на земеделието.

До 29 март се подават заявка за участие в комитeта за Националната селска мрежа
17401
 

Последни материали
Виж
Горят вековни букови гори
Гори резерват „Стенето“ в Национален парк „Централен Балкан“
Практика
Какво да засадим след чесъна – няколко успешни варианта
ЮЗДП
Само в Югозападна България са избухнали 60 пожара от началото на годината
Предстоящо
На 21 юли в София ще сe проведе фермерски пазар с благотворителен концерт на Филип Синапов
Защита на българските месопреработватели
Производители на деликатеси питат Великобпитания защо от 1 юли е наложена забрана за внос на родни продукти
Обзор на Софийска стокова борса за периода 16-19 юли 2024 година
Търговията със зърно и слънчоглед на борсата замря
Свързани материали
Виж
Нормативни промени
Проверките за преходната помощ, заявена преди 2023 г., стават по стария ред
Решения на Министерския съвет
Кабинетът реши: „Капитан Андреево” вече е обект от националната сигурност
Управителен съвет ДФЗ
Готово е второто класиране на пчеларите, кандидатствали по националната програма
Министерството на земеделието за преговорите по ОСП
Две години след неизпълнение на новите екосхеми има възможност за прехвърляне на средства към друг стълб
ДФЗ преведе първите над 17 млн. лева на животновъдите за Кампания 2020
Парите ще се платят през февруари 2021 г.
До 2022 година ще има преходна помощ за тютюн
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини