Начало » Новини » Страната
11.03.2019 г.

Още при заявяването в ИСАК ще знаете дали площите ви попадат в изключенията

Наръчникът за директни плащания за 2019 г. включва 25 схеми за подпомагане
Още при заявяването в ИСАК ще знаете дали площите ви попадат в изключенията

sinor

Освен вече познатите схеми по директните плащания през тази година в сектор „Плодове и зеленчуци“ се прави ново прегрупиране, в резултат на което общо схемите за подпомагане в кампанията стават 25 вместо 23, както бяха през 2018 г. Освен основните 5 схеми, а именно СЕПП (схема за единно плащане на площ), преразпределително плащане, зелени директни плащания, млади земеделски стопани и дребни земеделски производители, се добавят 10-те схеми в подкрепа на животновъди – за обвързано подпомагане на млечни крави, за млечни крави под селекционен контрол, обвързано подпомагане за млечни крави в планинските райони, за обвързано подпомагане на месодайни крави, за месодайни крави под селекционен контрол, за овце майки и кози майки от 10 до 49 животни, за овце и кози под селекционен контрол, за биволи, за преходна национална помощ за говеда, необвързани с производството и преходна национална помощ за овце и кози, обвързани с производтвото.

Седем са схемите за подкрепа на фермерите от сектор „Плодове и зеленчуци“. Освен основната група се добавя плодове – сливи и десертно грозде, зеленчуци – домати, краставици, корнишони и патладжан, схема пипер, схема – картофи, лук и чесън, схема – моркови, зеле, дини, пъпеши и схемата за оранжерийни зеленчуци.

Последните три схеми са тези за протеинови култури, необвързаната за тютюн и схемата за памук.

Ето и основните забележки, които трябва да се спазват от фермерите, за да не стане грешка при чертаенето.

Както и през миналата година, така и сега при попълване на заявлението на земеделските стопани ще им бъде предоставен документ, в който са отбелязани допуснатите от тях грешки, водещи до орязване на субсидията. Важно е кандидатът да прегледа много внимателно евентуалните грешки и да прецени дали желае да въведе корекции в заявлението с цел минимизиране и избягване на пропуски.

Експертите припомнят, че преди да подпишете заявлението си, е съществено да не се пропусне да се заяви участие по всички схеми, за които отговаря на условията за подпомагане.

Ще припомним, че при преразпределителното плащане, което се превежда за първите до 300 декара, върху тези площи трябва да се отглеждат поне 2 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя. Стопанство с обработваема земя над 30 ха следва да има поне 3 различни земеделски култури. Основната култура не трябва да обхваща повече от 75% от обработваемата земя, а двете основни култури – не трябва да са повече от 95% от обработваемата земя.

Площи допустими за подпомагане!

Изискването за тази диверсификация не се прилага, когато повече от 75 % от обработваемата земя се използва за производството на треви или други тревни фуражи, засята е с бобови култури, оставена е под угар или съчетава тези употреби. Или когато повече от 75 % от отговарящата на условията за подпомагане земеделска площ е постоянно затревена площ, се използва за производството на треви или други тревни фуражи или за производството на култури под вода през значителна част от цикъла за отглеждане на културите, или съчетава тези употреби;

Диферсификацията не се прилага и за стопанства с до 100 или ако кандидатът за подпомагане е бенефициент по схемата за дребни земеделски стопани.

Наличието на различните култури и техният дял на полето ще бъде проверено в периода 15 май-15 юли 2019 г. В този период следва да са налични всички култури (или поне ясно различими остатъци от културите), с които изпълнявате изискването за диверсификация.

При екологично насочените площи (ЕНП) фермерите трябва да имат обработваема земя, надхвърляща 150 дка, като поне 5% от нея трябва да се с ЕНП (земя, оставена под угар; особености на ландшафта; ивици допустими площи по краищата на гори; площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация; площи с междинни култури или зелена покривка; азотфиксиращи култури).

При заявяване на ползваните площи в ИСАК от тази година земеделските стопани ще имат възможност да проверяват дали спазват приложимите за стопанството им изисквания за зелени директни плащания или попадат в изключения, при които не се изисква спазването им.

За угарите, площите с междинни култури или зелена покривка и площите с азотфиксиращи култури, които се използват като ЕНП, има забрана за прилагане на продукти за растителна защита (ПРЗ). Върху парцелите, декларирани като угар, не трябва да има производство в периода 1 януари-15 юли 2019 г.

Забраната за използване на ПРЗ на тези видове площи не спира по принцип земеделските стопани от използване на ПРЗ, но ако са приложени ПРЗ тези площи не могат да бъдат отчетени за изпълнението на изискването за ЕНП.

По тази причина земеделският стопанин може да реши кои конкретни площи да заяви за целите на ЕНП при подаване на заявлението. Забраната за растителната защита съвпада с  продължителността на ЕНП елемента.

За земите под угар, използвани като ЕНП – забраната за ПРЗ е в периода 1 януари-15 юли 2019 г. За азотфиксиращите култури, използвани като ЕНП, забраната за ПРЗ започва със засяването на азотфискиращите култури и свършва след прибирането на тези култури.

Таблица с изчисляването на ЕНП при отделните култури

При угарите ЕНП е 1 кв.м за един тегловен коефициент. При един метър жив плет/обрасла с дървесна растителност ивица или дървета в редица ЕНП е 10 кв.м , при коефициент на преобразуване 5 и тегловен коефициент - 2. За 1 метър полски горички (дървета в група)  ЕНП е 1,5 кв.м

Синори (полски граници) (за 1 м) - 9 кв.м

За един метър ивици, допустими площи на границата между обработваеми земи и гори без производство – ИЕНП е  9 кв.м

За 1 метър площи с дървесни култури с кратък цикъл на ротация (за 1 кв.м) – ЕНП е 0,5 кв.м

За един метър с междинни култури или зелено покритие  ЕНП е 0,3 кв.м

Площи с азотфиксиращи култури (за 1 кв.м) ЕНП е 1 кв.м

За междинните култури или зелена покривка, създадени от смески култури, използвани като ЕНП – забраната за ПРЗ е през 8 седмичния период на задържане на полето от 1 октомври до 1 декември 2019 г. Но предвид целите на междинните култури като екологично насочени площи за опазване и подобряване на биоразнообразието не следва да се прилагат ПРЗ и в периода от засяването на смеските (ако е по-рано от периода на задържане на полето) до периода на задържането на полето.

В тази връзка забраната за препарати за растителна защита върху екологично насочени площи (ЕН П) не допуска прилагането на определени продукти и вещества, които са разрешени в биологичното земеделие.

Екологично насочените площи са парцелите, засети с култури от приложения списък като Люцерна (алфалфа) - Medicago sativa; Боб (обикновен фасул, фасул полски, неувивен фасул, нисък фасул, пешак) - Phaseolus spp.; Боб (аспержов боб, вигна) - Vigna spp.; нахут – Cicer spp.; Детелина - Trifolium spp.; Бакла - Vicia faba; Леща - Lens culinaris; Лупина - Lupinus spp.; Грах - Pisum spp.; Фий - Vicia spp. (освен Vicia faba); Еспарзета - Onobrychis spp.; Звездан –Lotus corniculatus L; Соя – Glycine max.; Бурчак – Vicia Ervilia; Фъстъци – Arachis Hypogaea.

Междинните култури трябва да бъдат налични на полето в периода от 1 октомври до 1 декември 2019 г. През този период не трябва да се прилагат продукти за растителна защита (ПРЗ), а ако културите са засети по-рано не трябва да са третирани с ПРЗ и от засяването до периода на задържане на полето.

Междинните култури не следва да са налични на полето след 15 април 2020 г. Това означава, че земеделският стопанин трябва да ги е заорал до тази дата, като по този начин се отговаря на изискването на регламента междинните култури да не се реколтират и да не остават като основна култура през следващата година.

(Следващ текст – схема за млади земеделски стопани)

Още при заявяването в ИСАК ще знаете дали площите ви попадат в изключенията
14375

Последни материали
Виж
Делови срещи
България и Германия ще си сътрудничат в намирането на зелени практики
Търговете за 2020 г. ще се открият в края на ноември
Догодина в Югозападна България ще се добият 1,111 млн. кубика дървесина
В Атина преди дни
Шефът на агенцията по рибарство Галин Николов стана координатор на групата за Черно море
Институт по земеделие в Карнобат
Зимен фуражен ечемик сорт Ахинора – новост от ССА
Мониторингов комитет на ПРСР
Най-после кредитен фонд от 37 милиона евро по селската програма
Bayer предлага на фермерите да плащат за семената според получените добиви
Свързани материали
Виж
Наръчник за директните плащания - трета част
Какви минимални добиви ще доказвате за плодове и зеленчуци през 2019 г.
Наръчник за директните плащания 2019 г., част втора
Доказвате 2 хил. литра мляко дори при един обект, който не е планински
20 дни преди кампанията наръчникът за директни плащания не е готов
Важно за фермера
През февруари Биоселена ще осигури за малките ферми наръчник за добрите практики в производството на сирене
Важно
Готов е наръчникът за кандидатстване по директните плащания и програмата за селските райони
Иновации
Наръчник на предприемача помага на агробизнеса да намери партньори от Югоизточна Европа
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам