Начало » Новини » Коментари
16.03.2018 г.

При отпускане на държавна помощ фонд „Земеделие“ контролира изпълнението на проектите до 10 години след края им

Насоки
При отпускане на държавна помощ фонд „Земеделие“ контролира изпълнението на проектите до 10 години след края им

sinor

Фонд „Земеделие“ публикува насоки, които да улесняват кандидатите по ПРСР при изпълнението на проектите след тяхното одобрение. В този текст ще ви запознаем със задълженията, които всеки изпълнител трябва да спазва след сключването на договора и периода на наблюдение (мониторинг), който фонд „Земеделие“ извършва след окончателното извършване на инвестицията.

За микро-, малките и средните предприятия този мониторинг продължава три години от датата на получаване на окончателно плащане, за всички останали ползватели по ПРСР срокът е пет години. В случаите на държавна или минимална помощ мониторингът е най-дълъг - до десет години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Какво друго трябва да спазвате след подписването на договора. Задължително трябва да изпълните срока за начало на реалното изпълнение на инвестицията, посочен в договора, като уведомите фонда и представите надлежни доказателства за това на стойност не по-малка от 20 на сто от размера на помощта.

Надлежните доказателства са документ за извършено авансово или частично плащане, издадена фактура, подписани приемо-предавателни протоколи за извършени дейности по проекта, др. подобни документи.

По подмярка 7.2 дейностите трябва да стартират в срок не по-дълъг от дванадесет месеца от сключване на договора, ако ползвателят не е възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки. И в срок не по-дълъг от шест месеца от получаване от страна на ползвателя на последното по време решение на Фонда за съгласуване на възложена обществена поръчка за изпълнение на дейност от одобрения проект, ако ползвателят е възложител по чл. 5 и 6 от Закона за обществените поръчки.

Второто важно условие е да спите изискванията за публичност – поставяне на плакат, табела или временен билборд, в зависимост от размера на публичната финансова помощ след сключване на договора с ДФЗ.

Поддържане на съответствие с критериите за допустимост през периода от сключване на договора до изтичане на срока за мониторинг.

Поддържане на съответствие с всички критерии за подбор, въз основа на който е бил одобрен за подпомагане по подмярката през периода от сключване на договора до изтичане на срока за мониторинг.

Използване на подпомаганите активи съгласно предназначението и условията, посочени в одобрения проект и съгласно условията и задълженията му по договора или установени с нормативен акт или акт на правото на Европейския съюз.

Водене на всички финансови операции, свързани с подпомаганите дейности, отделно в счетоводната система или като използва счетоводни сметки с подходящи номера

Съхраняване на всички документи, свързани с подпомаганите дейности.

Ползвателят е длъжен да има и да поддържа застрахователна полица, която покрива всички рискове, посочени в Приложение № 3 към договора с ДФЗ. Описите към тях да са с коректно вписани активи, количества, ед. цени и стойност.

Оказване на съдействие на Фонда при извършването на посещение и/или проверка на място.

Да не преустановява подпомогнатата дейност поради други причини, освен изменящите се сезонни условия за производство и/или предоставяне на услуги и при положение, че тези обстоятелства са изрично посочени в представения от ползвателя на етапа на кандидатстването по подмярката обосновка.

Да не продава, дарява, преотстъпва ползването на активите - предмет на подпомагане, под каквато и да е форма, с изключение на случаите, когато това се изисква по закон.

Да има и да подновява съответните разрешения, регистрации и/или лицензии в нормативно предвидените за това срокове.

Когато проектът по подмярка 7.6 е одобрен с финансиране повече от 75%, не е допустимо да генерира нетни приходи. В противен случай бенефициентът не получава увеличения интензитет финансиране.

Когато проектът по подмярка 7.2 генерира нетни приходи /с изключение на проекти, по които размерът на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекта не надхвърлят левовата равностойност на 50 000 евро, за проекти по чл. 4, т. 5 и 7 от НАРЕДБА № 12 от 25.07.2016 г. и за проекти - предмет на правилата за държавни помощи/ бенефициентът възстановява разлика между нетните приходи при изпълнението на проекта и нетните приходи одобрени по проект, за периода от сключване на договора до изтичане на периода на мониторинг.

Бенефициентът е длъжен към заявката и повторно в срок до един месец от изтичането на периода на мониторинг да предостави следните документи:

- Декларация по образец за генериране на нетни приходи по проект;

- Справка за паричните потоци, заплащани директно от потребителите за стоки и услуги, предоставени с проекта (напр. такси за използването на инфраструктурата, продажбата или отдаването под наем на земя или сгради или плащания за услуги) за периода от сключване на договора до изтичането периода на мониторинг;

- Справка за всички оперативни разходи и разходи за подмяна на недълготрайно оборудване, свързани с финансирания проект за периода от сключване на договора до изтичането периода на мониторинг.

При отпускане на държавна помощ фонд „Земеделие“ контролира изпълнението на проектите до 10 години след края им
40663

Последни материали
Виж
БАБХ
Започва работа по промените в наредбата за опазване на пчелите
Европейски форум
Оперативни групи от цяла Европа се събраха на втора среща за иновациите
За качество още не се говори
Танева прогнозира 5,4 млн. тона реколта от пшеница тази година
В разгара на лятото
Жегата вдига цените на зърното в Евросъюза, но паника на пазара няма
Танева жъне в Сливенско преди официалния старт на кампанията на 5 юли
Резултати
Класация в националното състезание за дървосекачи
Свързани материали
Виж
Насоки за кандидатстване
И кооперации ще кандидатстват по подмярка 6,3, стига да са със СПО до 7 999 евро
Най-бавно прокараната мярка
Мярката за иновации ще бъде пусната най-рано през март
Насоки
От юни започва приемът на документи за групите производители
ПРСР 2014-2020 г.
Утвърдени са насоките за кандидатстване по горските мерки
Проект за нормативи
Максималният брой точки за оценка на проекти за мандри ще бъде 118
Нормативни промени
Обявени са насоките за електронния прием на проектите по подмярка 4,2
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам