Начало » Важно за фермера » Растениевъдство
02.02.2018 г.

Какво трябва да спазвате срещу замърсяване на подпочвените води в стопанствата

Указания по директните плащания
Какво трябва да спазвате срещу замърсяване на подпочвените води в стопанствата

sinor

Успоредно с информационната кампания по директните плащания за 2018 г. Синор.БГ реши да припомни основните национални стандарти, които фермерите трябва да спазват за поддържане в добро земеделско и екологично състояние на стопанствата. Стандартите са седем и досега представихме един от тях.

В този текст ще ви запознаем със същността на втория и трети национални стандарти, които се проверяват при кръстосаното съответствие.

Национален стандарт изисква фермерите да имат документ за право на ползване на водата за напояване, който се издава оторизираните органи. При използване на този ресурс земеделският производител трябва да има разрешително, договор и друго правно основание за ползване на водата.

Стандартът е приложим за изпълнение, когато във вашето стопанство използвате вода за напояване за производствени нужди. В такъв случай трябва да имате документ за ползване на водата от оторизиран орган и да спазвате разрешителните процедури за това. В обхвата на изискването на стандарта се включват и всички собствени водоизточници (кладенци, сондажи и др.).

За целта следва да се обърнете към съответния териториален офис на една от четирите басейнови дирекции в страната, за да получите точна информация за вашия случай.

Министърът на околната среда и водите издава разрешителни само за комплексните и значими язовири.

За водовземане и ползване на водите на общинските язовири и микроязовири - публична общинска собственост, разрешителните се издават от кмета на общината след решение на общинския съвет.

По отношение на Националния стандрат 3 изискванията са свързани със забрани за замърсяване на подземните води. Забранява се пряко и непряко отвеждане на вредните вещества в подземните води.

Самите вредни вещества са в два списъка.

В първия списък влизат органохалогенни съединения и вещества, които могат да формират подобни във водните части от околната среда. В този списък влизат още органофосфорните и органокалаените съединения. Тук влизат и веществата, притежаващи канцерогенни, мутагенни или тератогенни свойства във или посредством водните части на околната среда. Като замърсители в този списък влизат още живакът и неговите съединения, кадмият и неговите съединения, минералните масла и въглеводороди и цианидите.

Ако определени вещества от списък ІІ са канцерогенни, мутагенни или тератогенни, те се отнасят към т. 4 от списък І.

В списък ІІ.влизат неметалите, металите и техните съединения:

1.1. Цинк 1.2. Мед 1.3. Никел 1.4. Хром 1.5. Олово 1.6. Селен 1.7. Арсен 1.8. Антимон 1.9. Молибден 1.10. Титан 1.11. Калай 1.12. Барий 1.13. Берилий 1.14. Бор 1.15. Уран 1.16. Ванадий 1.17. Кобалт 1.18. Талий 1.19. Телур 1.20. Сребро

В списък 2 влизат още биоцидите и техните деривати, веществата, които имат вреден ефект върху вкуса, мириса или цвета на подземните води, съединения, склонни да причинят формирането на подобни вещества и да направят подземните води негодни за питейно-битово водоснабдяване. Токсични или устойчиви органични съединения на силиций и вещества, които могат да причинят формиране на подобни съединения във водата, като се изключат тези, които са биологично безвредни или са бързо превръщащи се в безвредни вещества във водата. Неорганични съединения на фосфора и елементарен фосфор, флуориди, амоняк и нитрити.

Приложимост и препоръки за изпълнение на стандарта

Стандартът следва да бъде стриктно изпълняван за всички площи от вашето стопанство, включващи както земеделските площи, така и площите обслужващи земеделската дейност.

Замърсяването на подземните води с опасни вещества от земеделската дейност, включени в двата списъка, може да стане по два начина, чрез пряко или непряко отвеждане.

Пряко отвеждане има, когато опасни или вредни вещества под формата на течност се вливат в подземните води чрез специално изградени за целта съоръжения (тръбопроводи, попивни или инжекционни кладенци).

Ако върху площи от стопанството си имате изградени от посочените съоръжения, то вие не трябва да ги използвате за отвеждане на отпадни води от земеделската дейност. Например води, получени след измиване на машини и съдове при използване на дезинфекционни разтвори, ветеринарномедицински препарати, пестициди (след провеждане на растителнозащитни пръскания), минерални торове, течна фракция на оборски тор, минерални масла и горива и др.

Непряко отвеждане има, когато опасни или вредни вещества се разливат директно върху почвата и чрез филтрация през почвата и скалите постъпват в подземните води. При употреба на вещества от двата списъка фермерите не трябва да допускат разливане или разпръскване на тези вещества върху почвата.

Препоръки: При пълнене и почистване на пръскачките трябва да се избягва разливането на разтвора върху почвата или в повърхностни водни обекти. Горивото пък трябва да бъде съхранявано върху специални платформи, които възпрепятстват разливи и течове от контейнерите.

Когато в земеделското стопанство има съоръжение за обезпаразитяване на овце, то съоръжението и буферна зона около него не трябва да позволяват изтичане на разтвора върху почвата, съоръженията трябва да бъдат без структурни дефекти. При съхранение на оборски тор, съоръженията следва да не позволяват просмукване на течната фракция в почвата. При установено нерегламентирано изхвърляне на твърди отпадъци (сметища) върху площи от стопанството, следва незабавно да бъдат предприети мерки за почистването им.

Какво трябва да спазвате срещу замърсяване на подпочвените води в стопанствата
12640
 

Последни материали
Виж
За ватора на химна
Честит 24 май, празникът на българската писменост!
Поредните италиански фермери са със запорирано имущество за измама със субсидии
Нашестиве на марокански скакалец
Внимание! В област Кърджали ще пръскат със самолети срещу скакалци
За сметка на кайсиите, пострадали от дъждове през периода на цъфтеж
Във Франция очакват ръст на реколтата от череши
Кланичното тегло е основен фактор на фона на поевтинелите фуражи
Производството на птиче месо в Германия нарасна през първото тримесечие
Високите температури без валежи и скорошните застудявания са основен проблем
Времето влошава перспективите пред реколтите от есенници в Молдова и Румъния
Свързани материали
Виж
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини