Начало » Новини » Коментари
26.07.2017 г.

От стартовата помощ за млади фермери отпадат зайците и пъдпъдъците

От стартовата помощ за млади фермери отпадат зайците и пъдпъдъците

sinor

След скандалите с надутото финансиране на млади фермери, които отглеждаха орехи, тикви, зайци или пъдпъдъци само за да точат евросредства, министерството на земеделието е решило помощта за тези производства да отпадне, като се премахнат преференциите и бонус точките. Това се вижда от измененията  в наредбата за прилагане на подмярка 6,1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани", приета от работната група към министерството на земеделието в средата на юни.

Самата наредба трябва да бъде приета до края на юли, така че от 28 август да започне и вторият прием, при който ще бъде пусната и остатъчната част от бюджета в размер на 41 милиона евро, съобщи зам. министърът на земеделието и храните Лозана Василева.

С промените се цели още да се намалят документите за кандидатстване, което е безспорен плюс за фермерите. Едно от тези облекчения е да отпадне декларацията за липса на задължения, тъй като фонд „Земеделие“ служебно ще получава тази информация от Националната агенция по приходите.

Известно е, че по тази мярка кандидатстват фермери със стандартен производствен обем (СПО) от 8 до 16 хиляди евро.

Според новите промени при изчисляването на стандартния производствен обем (СПО) към датата на кандидатстване ще се включва само този обем, който е формиран от отглеждането на животни, плодове или зеленчуци, включени в новия списък от приложение 2а в наредбата. Списъкът е орязан значително, така че да обхване само земеделци, които отглеждат търсени на пазара плодове и зеленчуци или пък животновъди, които реално имат нужда от подпомагане.

Именно затова при втория прием отпадат производителите на калифорнийски червеи, буби, орехи, тикви, зайци и пъдпъдъци.

Променят се и правилата при точкуване на проектите. Според наредбата 20 точки ще се отпускат за вече действащи производители на плодове, зеленчуци или пък са животновъди, които са набрали необходимият брой СПО в стопанствата. Още 6 точки ще получат, ако с изпълнението на бизнес плана си увеличат СПО на фермата. Така общо може да се достигнат 26 точки.

В случай, че стопанството не е изцяло от животни, плодове или зеленчуци от приложения списък, тогава се прави преизчисление в точките. Стопани, които при кандидатстването нямат натрупано СПО от плодове, зеленчуци или животни, но обещават да увеличат производството, ще получат 23 точки.

Биопроизводители или фермери в преход също трупат максимално 26 точки, ако в момента на кандидатстването са постигнали търсения СПО само от биокултури и обещават да увеличат производството си.

Ако при кандидатстването СПО не се формира само от биопродукцията, тогава максималните точки са 23, но при положение че обещават да увеличат произдвоството.

Според измененията в наредбата до приключване на проекта след пет години младият фермер е длъжен да запази числеността на персонала, обявен при кандидатстването.

Стопани с висше аграрно, икономическо или ветеринарно образование получават 10 бонус точки при оценявате на проекта. От 10 до 12 точки получават проекти, които успеят да вдигнат броя на заетите лица във фирмите с 1,2 или повече служители.

За млади фермери, които не са успели да регистрират правните си основания по Закона за подпомагане на земеделските производители в периода от 1 октомври до 15 февруари, се дава право да доказват ползваната земя през целия период, считано от датата на подаване на проектното предложение до изтичане на петте години от датата на сключване на договора за предоставяне на финансова помощ.

Предвид многото въпроси, които са задавани от земеделските стопани какъв курс или семинар ще се признава свързан с базовото обучение по основните проблеми по опазване компонентите на околната среда в земеделието и каква трябва да бъде неговата продължителност, е добавено, че минимално един курс трябва да продължи 8 часа.

Друга промяна е свързана с минималната стойност на инвестицията в дълготрайни материални и/или нематериални активи, която не трябва да бъде под 700 лева.

С цел намаляване на административната тежест и облекчаване на условията за изпълнение на дейностите е включена възможност за промяна на един вид в друг вид трайните насаждения със същия размер СПО на единица площ, което да стане с изменение в договора.

Другата новост е свързана с новите изисквания на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), според които началото и краят на приема по тази подмярка ще бъде обявен на страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).

Отчитането и мониторингът на проектните предложения също ще се извършва в ИСУН 2020, като наредбата е изцяло изменена с цел спазването на общоприложимите изисквания като проектното предложение е приведено в съответствие с образеца на формуляр за кандидатстване с проектно предложение, утвърден по реда на чл. 28, ал. 2 от ЗУСЕСИФ.

С промените се въвеждат и нови правила срещу допустимостта на кандидатите. Не се предоставя финансова помощ, когато е налице някое от следните обстоятелства:

1. чрез измама или по небрежност е предоставил невярна информация пред РА, необходима за удостоверяване на липсата на основания за отказ за финансиране, критериите за подбор или изпълнението на административния договор.

2. е опитал, когато нарушението е установено с влязъл в сила акт на компетентните органи, съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението:

а) да повлияе на лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от Разплащателната агенция (РА) и/или Управляващия орган на ПРСР 2014 – 2020 г. (УО), свързано с одобрението за получаване или плащане на финансовата помощ;

б) да получи информация от лицата с правомощия за вземане на решения или контрол от РА и/или УО, която може да им даде неоснователно предимство, свързано с одобрението за получаване или плащане на безвъзмездната финансова помощ;

3. Е установено, че по негова вина не е изпълнил свое задължение по договор сключен с РА което е довело до пълен отказ от изплащане на безвъзмездна финансовата помощ по подадено искане за плащане или до претенция на РА за възстановяване на изплатена безвъзмездна финансова помощ по договор, когато неизпълнението засяга повече от 50 на сто от стойността на изплатената по договора, включително когато неизпълнението е констатирано при проверки, одити или разследвания, проведени от разпоредители с бюджетни кредити, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата или други компетентни органи;

4. Е лице, което е било на трудово или служебно правоотношение в РА или УО - до една година от прекратяване на правоотношението;

5. Е бил осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а -159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194- 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321 и чл. 321а, и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс.“.

От стартовата помощ за млади фермери отпадат зайците и пъдпъдъците
8413

Последни материали
Виж
С бюджета от 8 милиона евро по подмярката ще се покриват до 70 на сто от нивестициинните разходи
Организациите на дребни производители ще бъдат с предимство в проектите за къси вериги за доставки
Цените на агнешко в страната тръгнаха нагоре
Цветята в зеленчуковата градина могат да помогнат за увеличаване на добивите
През април пашата да се допълва със сухо вещество в дажбите
Сеем фасула през април
Тютюнопроизводителите получиха над 80 млн. лева за Кампания 2018
Свързани материали
Виж
Процедурата продължава с оценки за съответствие и допустимост на разходите
Готово е предварителното класиране за стартовата помощ за младите фермери
Отлага се приемът по подмярката за селски туризъм заради прецизиране на терминологията
Отварят приема по подмярката за млади фермери до 2 седмици
Европейски регламент
Европейската сметна палата с доклад за насърчаване на младите фермери
Борба с престъпността
Обвиниха фермерка за злоупотреба с близо 25 хиляди лева от европейските субсидии
Субсидиите са за общо 230 мл. лв.
Фонд Земеделие вече е сключил 1030 договора за техника и за млади фермери
Предложения за втората нотификация по новата програма
И младите фермери изискват да се намалят субсидиите по подмярка 4,1
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам