Начало » Новини » Страната
01.04.2017 г.

Най-рано на 3 април ще е ясно дали ще има нов софтуер за правните основания

Обществени поръчки

sinor.bg

Вместо до 30 март, какъвто беше първоначалният срок за прием на оферти за изработка на нов софтуер за директните плащания, министерството на земеделието е удължило приема до 31 март, така че едва на 3 март ще е ясно дали фирмата ще бъде излъчена. Обществената поръчка целеше по скоростен начин да намери изпълнител, който да изработи софтуерната програма за качване на актуализираните правни основания в идентификационната система за администрация и контрол (ИСАК).

Целта е чрез актуализация на средата да се осигури нормално зареждане, обработка, проверка и предаване на данните от Картата на възстановената собственост (КВС), Кадастралната карта и кадастралния регистър (КККР), така че стопаните да могат да чертаят.

Стойността на поръчката с ДДС е около 80 хил. лева, като към участниците е отправена покана до определени лица, се посочва в обявата, качена в Атенцията за обществени поръчки.

Изискванията към кандидатите са да имат минимум 7 години професионален опит в областта на анализа, моделирането и оптимизацията на бизнес процесите, да притежават професионален сертификат по бизнес анализ, издаден от сертифицираща организация,  специализирана в обучение и оценка в съответната професионална област (CBAP или еквивалент).

Образователно-квалификационната степен на кандидатите трябва бъде „магистър” по информационни технологии, информатика, компютърна техника, икономика, администрация и управление или еквивалент.

Поставени са изисквания и за техническите и професионални способности на фирмите, участващи в поръчката.

1. Участникът следва да е изпълнил успешно най-малко 1 (една) от следните дейности с предмет идентичен или сходен с дейностите от предмета на настоящата поръчка, през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. Под сходна дейност следва да се разбира - проектиране, разработване и поддръжка на приложен софтуер за администриране и контрол на средства по европейски програми или национални финансиращи програми  и  разработване на приложен софтуер за зареждане, обработка, проверка и предаване на данни от КВС и Кадастрални данни.

2. Участникът да притежава валиден сертификат за система за управление на качеството – EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, издаден от организация, акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област в съответствие с чл. 53, ал. 3 ЗОП.  Сертификатът следва да е с обхват в областта на географските информационни системи.

3. Участникът да притежава валиден сертификат, удостоверяващ внедрена и сертифицирана система за управление на информационната сигурност – EN ISO 27001:2005 или еквивалент, издаден от организация, акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област в съответствие с чл. 53, ал. 3 ЗОП.  Сертификатът следва да е с обхват в областта на географските информационни системи.

4. Участникът да притежава валиден сертификат, удостоверяващ внедрена и сертифицирана система за управление на ИТ услугите – EN ISO 20000-1:2011 или еквивалент, издаден от организация, акредитирана от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган за акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област в съответствие с чл. 53, ал. 3 ЗОП. Сертификатът следва да е с обхват в областта на географските информационни системи.

** По т. 2, 3 и 4 участникът следва да декларира /в свободен текст/, че притежава посочените сертификати, като посочи тяхната валидност, обхват и номер.

5. Участникът следва да разполага с екип от ключови експерти, отговарящи на следните изисквания по отношение на квалификация, професионален опит и адекватен на конкретната обществена поръчка опит:

5.1. Ръководител на екипа (1 експерт).

Най-рано на 3 април ще е ясно дали ще има нов софтуер за правните основания
11794
 

Последни материали
Виж
Горят вековни букови гори
Гори резерват „Стенето“ в Национален парк „Централен Балкан“
Практика
Какво да засадим след чесъна – няколко успешни варианта
ЮЗДП
Само в Югозападна България са избухнали 60 пожара от началото на годината
Предстоящо
На 21 юли в София ще сe проведе фермерски пазар с благотворителен концерт на Филип Синапов
Защита на българските месопреработватели
Производители на деликатеси питат Великобпитания защо от 1 юли е наложена забрана за внос на родни продукти
Обзор на Софийска стокова борса за периода 16-19 юли 2024 година
Търговията със зърно и слънчоглед на борсата замря
Свързани материали
Виж
Да си кажем думата
На 15 февруари е последният срок за правните основания, наредбата за кампания 2017 обаче още се бави
Важни уточнения за кандидатстването по директните плащания
Регистрирани са правните основания за 41 милиона декара земя
Кампания 2015
Светлана Боянова: Одобрение на програмата за селските райони се очаква след юни
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини