Начало » Новини » Страната
10.03.2016 г.

Групите от производители могат да докажат оборот и само с две трети от членовете си

Насоки за създаване
Групите от производители могат да докажат оборот и само с две трети от членовете си

Sinor.bg

За да направят група или организация на производителите, фермерите трябва да докажат минимален оборот от предходната година в размер на 25 хиляди лева (при групите) или 50 хиляди (при организациите), като това изискване може да бъде покрито и от оборотите само на две трети от членовете на тези обединения. Това е важно уточнение от насоките за кандидатстване за създаване на групи или организации, които са качени на интернет страницата на министерството на земеделието. Самите указания се намират в рубрика „Обща селскостопанска политика“ и подрубрика „Организации на производители“, посочиха от пресцентъра на ведомството.

При попълване на заявлението за създаване на тези обединения фермерите задължително посочват сектора, за който се иска признаването, както и да се приложи списък с членовете. 

Минималният брой членове, които се изисква за признаване на организация на производители е 6 земеделски стопани, а за група производители са - 4. Необходимо е да се приложи  и копие на регистрационните карти на членовете, регистрирани като земеделски стопани по наредба 3, като се представят поотделно за всеки член и анкетни карти или копие на документ, съдържащ уникалния регистрационен номер на лицето в ИСАК.

Към заявлението задължително се прилагат и копие на устройствения акт (Дружествен договор на създаденото ООД), заверено с печата на ООД и с подписа на управителя и с текст „вярно с оригинала” (на всяка страница). Министерството допълнително ще изпрати образец на устройствения акт.

Към списъка на членовете на организацията или групата се прилага справка (в таблица) за всеки член - (трите имена на члена, брой животни, местонахождение на фермите, производство – годишно на месо, мляко, или производство на земеделски. култури, местонахождение на площите, производство - количество – тона или кг).

За организации на производители – към списъка трябва да включите и членовете по чл. 3, ал. 4 на наредба № 12/2015 г. (ако има такива).

Всеки член трябва да попълни декларация със свободен текст, че за всеки конкретен земеделски продукт, членува само в една група или организация на производители – напр. „Аз долуподписаният ……………..(трите имена, производител на ………, производство на територията или местност, или област, община, или град, или село и т.н.) декларирам че участвам с производството си на …………….само в групата производители ……(наименование) ООД или в организацията на производители. Следва дата…… и подпис на декларатора. Ако члена е юридическо лице, може върху подписа и печат. Декларациите се попълват от всеки член поотделно.

Дават се и секларации от членовете на организацията или групата производители по чл. 4а, ал. 1 от Закона за малките и средните предприятия – по образец.

Пълномощно, ако заявлението за признаване се внася от пълномощник, а не от управителя на ООД.

Ако сте подчертали в заявлението за признаване и желание да участвате за подпомагане по мярка 9 на Програмата за развитие на селските райони, 2014-2020 г., следва да приложите към заявлението и следните документи:

1. Вътрешни правила на организацията или на групата производители – министерството ще изпрати образец. Трябва да има правила за организиране на производството и качеството на продукцията от -------- (зем. производство); правила за събиране и отчитане на продукцията и за реализиране на готовата продукция от организацията (ако са създадени с маркетингова цел), правила за предоставяне на информация на организацията от членовете й и други правила, свързани с дейността на организацията или групата производители. Правилата трябва да са съобразени с целите, за които е създадена организацията и дейностите, които тя ще извършва за тяхното постигане.

2. Справка –декларация по образец съгласно прил. 2 на Наредба 12/2015 г. за годишната стойност на предлаганата на пазара от членовете на групата или организацията продукция за предходната година на кандидатстване. В справката посочвате общия размер на оборота от реализираната продукция за измилата година, за която организацията кандидатства за признаване. Поименно срещу името на членовете посочвате и оборота (лева) на всеки един от тях. За членове, които преди признаването на организацията влизат с нула лева оборот, трябва да имате обяснение, затова като дойдем на проверка на място да се мотивирате (например: нов земеделски производител и др.). Размерът на оборота е без ДДС.

3. Оборотът, който декларирате в справката- декларация, трябва да докажете със копия на финансови и счетоводни документи, които прилагате към справката- декларация и заявлението за признаване. Такива документи са: фактури, годишни данъчни декларации, складови разписки, приемно-предавателни протоколи и др. (отделно за всеки член).  Счетоводните документи са копия на оригиналите (като дойдем на проверка на място, ще сравняваме с оригиналните счетоводни документи).

4. Бизнес-план не е необходимо да представите с подаването на заявлението за признаване, ако желаете да получите подпомага по мярка 9 от ПРСР 2014-2020 г. Когато се отвори прием по мярката – тогава следва да го изготвите и подадете в МЗХ. Бизнес-планът по служебен път се изпраща на Разплащателна агенция и се одобрява от изпълнителния директор на ДФЗ-РА.

Всички изброени документи заедно със заявлението се внасят в приемната за граждани на министерството на земеделието, гише „Деловодство” до директора на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители”. След като се входира, по служебен път заявлението с документите пристигат при нас за разглеждане.

След като изготвите устройствения акт (Дружествен договор) и преди да регистрирате ООД в Търговския регистър, обезателно се изисква да го изпратите в министерството, за да го разгледат (ако имаме бележки да ги отразим, а вие да ги коригирате). Така ще си помогнем взаимно, ние няма да ви връщаме документи, а вие няма да се налага отново да се регистрирате в Търговския регистър, съобщиха експерти.

Изпратете в министерството и вътрешния правилник за преглед от експертите преди подаването на документите за признаване.

За всички неизяснени въпроси и коментари министерството на земеделието ще отговаря своевременно.

Групите от производители могат да докажат оборот и само с две трети от членовете си
7485

Последни материали
Виж
От 1 януари
Пада митото върху вноса на вина от ЕС в Украйна
Високият марж на печалбата не се влияе дори от коронавируса
Румъния търси нови пазари за своите трюфели
Търсенето за преработените продукти се срина заради затворените заведения
Коронавирусът ще свие площите с картофи в северозападна Европа
След бясното рали цената на царевицата в Украйна и ЕС рязко се понижи
Обзор на Софийска стокова борса АД за периода 27-30 октомври 2020 година
Липсва предлагане на хлебна и фуражна пшеница на борсата
Износът се забавя с около 12 на сто през октомври спрямо септември
Руската пшеница губи конкурентоспособност заради високите цени
Свързани материали
Виж
Има надежди
Фермери учат фермери как да създават групи на производителите
Тенденции
Групите производители при животновъдите ще бъде хитът за 2016 г.
Важно за фермера
Фермери могат да кандидатстват за преработка по подмярка 4,2 само ако са еднолични търговци
Фонд „Земеделие”
Шест групи производители са субсидирани с близо 7 милиона лева
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам