Начало » Важно за фермера » Земеделска техника
10.10.2014 г.

Банкови кредити за техника при ниски лихви

Фонд „Земеделие”

Кредити до 2 млн. лв. пряко от Държавен фонд "Земеделие" могат да получат стопаните, които нямат проекти по ПРСР, но искат да закупят техника или да реализират мащабни инвестиции в стопанството си. Това може да стане чрез кредитна схема на фонда. По нея се кредитират проекти за купуването на нова техника или свързани с животновъдството и растениевъдството. Кредитите се отпускат при лихвен процент от 5 % при пряко финансиране от ДФЗ и 7 % при рефинансиране на кредитите чрез търговска банка. Максималният размер за един кредит е 2 млн. лева, а сроковете за погасяване са от 12 до 114 месеца, в зависимост от вида на инвестицията. Кандидатстването се осъществява целогодишно чрез Областните дирекции на ДФ "Земеделие".
Целта на кредитната схема е да се стимулира инвестиционния процес в селското стопанство, да се повиши конкурентоспособността и качеството на произведената продукция. Отпускат се заеми за техническо обезпечаване - закупуване на техника, оборудване и инвентар, използвани в селското стопанство. В растениевъдството средствата трябва да се инвестират за създаване, възстановяване и отглеждане на трайни насаждения и инвестиции в оранжерийното производство. Животновъдите могат да ги ползват за създаване и оборудване на животновъдни ферми, за купуване на чистопородни, хибридни и стокови  животни.
Парите се предоставят чрез пряко финансиране от ДФ „Земеделие“ по схемата “със средства и риск на Фонда“ или търговски банки, като кредитите се рефинансират от фонда. В този случай се ползва схемата „със средства на Фонда - за сметка и риск на Търговската банка“.
Парите по кредитната схема може да се получат еднократно или на траншове, в зависимост от характера на инвестиционния проект.  Погасяването на кредитите се прави в рамките на максимално определените за съответния вид инвестиция срокове на погасяване и гратисни периоди. В рамките на този срок погасяване могат да бъдат договаряни неравномерни погасителни планове, примерно заради това, че приходите на фермера идват в определен сезон.
Заемите, които се рефинансират от ДФЗ на търговски банки, имат годишна лихва от 7%. Лихвата се начислява ежемесечно върху дебитното салдо по заемната сметка на кредитополучателя на база 360 лихводни за година и 30 лихводни за всеки месец.
Кредити се отпускат на земеделски производители, които са регистрирани по реда на Наредба №3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители и/или в Интегрираната информационна система ИСАК. Такъв заем могат да получат и юридическите лица и едноличните търговци, пререгистрирани по реда на Закона за търговския регистър. Но и двата случая важи изискването да нямат изискуеми задължения към ДФ "Земеделие" или публични задължения към държавата. За еднолични търговци и юридически лица - търговци се иска да не са в открито производство за обявяване в несъстоятелност или не са обявени в несъстоятелност, като и да не са в производство по ликвидация.
Срокът за проучване на исканията за кредит, изготвяне на становища и представянето им на компетентните органи за вземане на решение е 30 работни дни. При пряко финансиране, след одобрение на инвестиционния проект, Фондът сключва договор за кредит със земеделския производител.
В случаите, когато кредитът се предоставя чрез рефинансиране на търговска банка, след одобрение на параметрите от фонда, проектът се изпраща в търговската банка за вземане на решение и предоставяне на кредит, съгласно вътрешните й правила за кредитиране. След сключване на договор за кредит между земеделския производител и банката, ДФД рефинансира търговската банка с размера на одобрените средства. Фондът, в качеството си на кредитор, може да откаже, да намали кредита спрямо искания размер, да изисква предоставянето на допълнителни обезпечения, да променя начина на кредитиране чрез рефинансиране на търговска банка, да изисква допълнителни документи и други. В зависимост от вида и характера на инвестиционния проект кандидатите подават специфичните документи, посочени в съответните направления на схемата за кредитиране на инвестиции в селското стопанство.
По кредитната схемата се отпускат средства за реализация и на одобрени проекти по ПРСР за следните мерки:
- Мярка 41 - Прилагане на стратегии за местно развитие
- Мярка 121 - Модернизиране на земеделските стопанства
- Мярка 122 - Подобряване на икономическата стойност на горите
- Мярка 123 - Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти
- Мярка 223 - Първоначално залесяване на неземеделски земи
- Мярка 226 - Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности
- Мярка 311 - Разнообразяване към неземеделски дейности
- Мярка 312 - Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия
- Мярка 322 - Обновяване и развитие на населените места
От фонд "Земеделие" съобщават още, че рефинансирането на заема е до 100 % от одобрените инвестиционни разходи, но не повече от 1 000 000 лв. при лихва до 7 %. По Мярка 123 максималният размер на рефинансирането на един кредит е до 100% от инвестиционните разходи, намалени с извършените авансови или междинни плащания.
Срокът за прилагане на схемата е удължен до 30 април 2015 г. ДФ "Земеделие" има сключени договори за рефинансиране с 21 търговски банки. Кандидатстването по схемата се осъществява чрез избрана от кандидата търговска банка. От Гаранционния фонд към ПРСР съобщиха, че разполагат с достатъчен ресурс за обезпечаване на проекти по три от мерките на програмата./Лили Мирчева, fermera.bg

Банкови кредити за техника при ниски лихви
11907
 

Последни материали
Виж
При изключително слаба реколта
В южна Сърбия изкупуват черешите между 60 и 73 евроцента килото
Закупени са само 22 500 тона от планирани 40 000 тона
Слънчогледовото и соевото масло поскъпнаха на търга в Египет
Голяма част от зърното ще бъде доставено още през юни
Ливан купи евтино 62 500 тона украинска хлебна пшеница
Приемът продължава до 31 юли
3 пъти повече заявления за държавна помощ за застраховане са подали стопаните досега
Професионална квалификация
Запишете се за курс за зърносъхрание и производство на фуражи
Особено в ограничени по площ градини
Предимства на вертикалното отглеждане на тиквичките
Свързани материали
Виж
Управителен съвет ДФЗ
Отново вдигат лихвите по заемите за инвестиции на 3%
С цел преодоляване на икономическите поражения от коронавируса
Турските фермери получиха гратисен период от 6 месеца за лихвите по кредитите си
Стилиян Гребеничарски, анализатор в ИнтелиАгро
Не хабете време с европроекти, ниските лихви спомагат за финансиране на бизнеса ви
Фонд „Земеделие“
От 5 на 4 процента падат лихвите по новите кредити в селското стопанство
До 31 юли 2014 г. може да се кандидатства пред фонд „Земеделие”
Последна година за получаване на изгодни кредити от пчеларите
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини