Начало » Новини » Страната
01.02.2016 г.

От 5 на 4 процента падат лихвите по новите кредити в селското стопанство

Фонд „Земеделие“

Sinor.bg

С решение на управителния съвет на фонд„Земеделие“ годишният лихвен процент за новоотпусканите заеми за земеделските производители е намален от 5 на 4 процента, съобщиха от ведомството. Облекчените условия ще се прилагат по три инвестиционни схеми за кредитиране. От тях ще се възползват кандидатите по кредитната схема за инвестиции в селското стопанство, която обхваща дейности по създаване, възстановяване и отглеждане на трайни насаждения и инвестиции в оранжерийното производство, за създаване и оборудване на животновъдни ферми и за покупка на чистопородни, хибридни и стокови животни, покупка на техника, оборудване и инвентар, използвани в селското стопанство.

Максималният размер за един кредит за един земеделски производител по първата схема за инвестиции в земеделски стопанства е до 2 млн. лева. Фермерите могат за ползват повече от един инвестиционен кредит със средства на фонд „Земеделие”, при условие че са издължени най-малко 30 % от първоначалния размер на всеки от предходните инвестиционни кредити, предоставени им от фонда. Собственото участие на земеделския производител е в размер на минимум 15 % от инвестицията, в която не се включва ДДС.

Не се изисква собствено участие или същото може да е по-малко от 15 % в случаите - при пряко кредитиране, когато земеделският производител е съгласен да внесе еднократно или преди предоставянето на всеки транш дължимата лихва за гратисния период, с изключение на кредитите по направление „Техническо обезпечаване”.

Възможност за лихвени облекчения предоставя и схемата за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство за тригодишния период 2014-2016  (НПП).

Тя дава възможност на бенефициентите по НПП да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрени проекти по мерки Б и Г -  за покупка на нови кошери, голи роеве, отводки, пчелни майки и препарати за борба срещу вароатозата.

Отпусканите кредити за пчеларите са в размер до 95 % от  размера на полагащата се безвъзмездна финансова помощ по Мярка Б и Мярка Г от НПП, изчислен въз основа на реално договорените разходи по сключени договори за покупко-продажба за активите, посочени в Приложение № 1 на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. /Реално полагащата се субсидия е в по-нисък размер от първоначално одобрената в случаите, когато активите ще бъдат закупени на по-ниски от посочените в договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цени, както и когато на кандидата е одобрен разход за ДДС, който или няма да бъде начислен от доставчика, или подлежи на възстановяване./

Собственото участие на кредитополучателите се определя като разлика между пълния размер на инвестиционните разходи по сключени договори за покупко-продажба и размера на отпускания кредит. Собственото участие за активите по Мярка Г от НПП следва да бъде заплатено на доставчиците по банков път, а за активите по Мярка Б се допуска и заплащане в брой.

Предоставянето на средствата по кредита се извършва еднократно.

Предоставените кредити се олихвяват с годишен лихвен процент, равен на референтния лихвен процент , приложим към датата на сключване на договора за кредит, но не по-нисък от определения от УС на ДФ „Земеделие” за съответната година.

Лихвата се начислява върху дебитното салдо по заемната сметка на кредитополучателя, на база 360 лихводни за година и 30 лихводни за всеки месец, към датата на погасяване на кредита.

Погасяването на кредита и дължимите лихви и такса за обслужване се осъществява еднократно чрез прихващане от одобрената за изплащане безвъзмездна финансова помощ по Мярка Б и Мярка Г от НПП.

Остатъкът от безвъзмездната финансова помощ по Мярка Б и Мярка Г от НПП, след погасяване на задължението по т. 5.7, се изплаща по банкова сметка на бенефициента.

В случай, че одобрената за изплащане безвъзмездна финансова помощ по Мярка Б и Мярка Г от НПП, след извършване на прихващането по т. 5.7, не е достатъчна за покриване на задължението за главница, лихва и такса за обслужване на кредита, кредитополучателят се задължава да погаси разликата за собствена сметка, в срок до 7 дни след получаване на покана за доброволно плащане, изпратена от ДФ „Земеделие”.

Новите, по-добри условия засягат и схемата за кредитиране със средства на ДФ „Земеделие” на проекти по схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на търговски помещения и закупуване на търговско оборудване за земеделски производители, осъществяващи директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход”.

Дава се възможност на получателите на държавната помощ да вземат авансово необходимия финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти. По самата схема за държавна помощ е възможно възстановяване на 50 % от извършените разходи за изграждане на търговски помещения и покупка на търговско оборудване за осъществяване на директни доставки на малки количества суровини и храни от животински произход.

В обхвата на третата схема се включва закупуването на млекомати, построяването или приспособяване на съществуваща сграда/помещение за нуждите на обект за търговия на дребно, закупуването на хладилници, хладилни витрини и друго специфично търговско оборудване.

Пълната информация за кандидатстване по схемата се намира на сайта на ДФ „Земеделие”.

Средствата по кредитите се предоставят чрез пряко финансиране от ДФ “Земеделие” по схемата “със средства и риск на Фонда”, чрез рефинансиране от ДФ “Земеделие” на търговски банки по схемата “със средства на Фонда за сметка и риск на търговските банки, съгласно сключени договори за рефинансиране на проекти по инвестиционните програми на ДФ „Земеделие”.

Отпусканите кредити са в размер до 100 % от определените от УС на ДФ “Земеделие” приемливи разходи според вида директни доставки.    

Предоставянето на средствата по кредита може да се извършва еднократно или на траншове, в зависимост от характера на инвестиционния проект.

Срокът за погасяване на отпусканите кредити е до 48 месеца, считано от датата на сключения договор за отпускане на кредит.

В срока по т. 5.4 може да бъде договорен до 9 месеца гратисен период по отношение на главницата, а в случаите, когато в инвестицията се включват строително-монтажни работи – до 18 месеца;

В рамките на срока за погасяване могат да бъдат договаряни неравномерни погасителни планове, в съответствие с характера и сезонността на очакваните приходи.

Предоставените чрез пряко финансиране от ДФ „Земеделие” кредити се олихвяват с годишен лихвен процент, равен на референтния лихвен процент , приложим към датата на сключване на договора за кредит, но не по-нисък от определения от УС на ДФ „Земеделие” за съответната година.

Лихвата се начислява ежемесечно върху дебитното салдо по заемната сметка на кредитополучателя на база 360 лихводни за година и 30 лихводни за всеки месец.

Предоставените чрез рефинансиране от ДФ “Земеделие” на търговски банки кредити се олихвяват с годишен лихвен процент от 7 процента, но не по-нисък от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договора за кредит.

При пряко кредитиране от ДФ „Земеделие” със сумата на полагащите се средства по Схемата за държавна помощ задължително се намалява неиздължения остатък по отпуснатия кредит.

 

От 5 на 4 процента падат лихвите по новите кредити в селското стопанство
8465
 

Последни материали
Виж
При изключително слаба реколта
В южна Сърбия изкупуват черешите между 60 и 73 евроцента килото
Закупени са само 22 500 тона от планирани 40 000 тона
Слънчогледовото и соевото масло поскъпнаха на търга в Египет
Голяма част от зърното ще бъде доставено още през юни
Ливан купи евтино 62 500 тона украинска хлебна пшеница
Приемът продължава до 31 юли
3 пъти повече заявления за държавна помощ за застраховане са подали стопаните досега
Професионална квалификация
Запишете се за курс за зърносъхрание и производство на фуражи
Особено в ограничени по площ градини
Предимства на вертикалното отглеждане на тиквичките
Свързани материали
Виж
Управителен съвет ДФЗ
Отново вдигат лихвите по заемите за инвестиции на 3%
С цел преодоляване на икономическите поражения от коронавируса
Турските фермери получиха гратисен период от 6 месеца за лихвите по кредитите си
Стилиян Гребеничарски, анализатор в ИнтелиАгро
Не хабете време с европроекти, ниските лихви спомагат за финансиране на бизнеса ви
Фонд „Земеделие”
Банкови кредити за техника при ниски лихви
До 31 юли 2014 г. може да се кандидатства пред фонд „Земеделие”
Последна година за получаване на изгодни кредити от пчеларите
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини