Начало » Пазари » Зърно
03.04.2012 г.

Пазарът на агнешко месо в България

Който има добро обоняние, ще усети аромата на печено агнешко от Турция, Гърция, Румъния...

За поредна година броят на овцете и козите в България продължава да спада. Общият брой на овцете и козите към първи ноември 2010 г. е 1 724 300 броя, като е отбелязан спад с 29,6% спрямо ноември 2000 г. (2 450 000 броя).

Към първи ноември 2010 г. в страната е имало 1 368 000 овце, което е спад с 20% в сравнение с 2000 г. (1 710 000 животни). Още по-голям е спадът в броя на козите, като от 740 000 през 2000 г. той е спаднал до 356 300 през 2010 г. или с 52%.
Продължава да спада и броят на стопанствата, които отглеждат овце и кози. През 2010 г. броят на стопанствата с овце намалява с 9,8% в сравнение с предходната година, а този на стопанствата с кози - с 12,1%.

Общото производство на овче и агнешко месо през 2010 г. е спаднало до 17 018 тона или със 2,2% в сравнение с предходната година.

Произведеното в кланиците месо (промишлен добив) е спаднало до 4502 тона или с 25%. През 2010 г. в кланиците са заклани 614 хил. броя овце и кози. Броят на закланите овце в стопанствата обаче се е увеличил - с 24,4%. Произведеното в стопанствата агнешко и овче месо е възлязло на 8827 тона - увеличение с 21%, а на козе месо - на 3689 тона.

[B%]Износът на агнешко месо продължава да намалява шеста поредна година.[%B] По предварителни данни износът на агнешко месо през 2011 г. е спаднал до 1898 тона или повече от два пъти в сравнение с предходната година (с 51,6%), като темповете на спадане на износа постоянно се увеличават. В сравнение с 2005 г. износът е спаднал 4,3 пъти, което е изключително негативна тенденция. Износът на охладено агнешко месо се осъществява основно за Италия, Гърция и Хърватска, по-малки количества се изнасят за Австрия. През 2011 г. износът е спаднал спрямо предходната година за всички основни пазари, като най-голям спад се отчита в износа за Италия - със 72%, за Хърватска износът е спаднал с 37,5%, а за Гърция - с 31%.

През 2007 г. износът на живи агнета се е увеличил почти двойно спрямо предходната година и е възлязъл на 43 709 броя, но през 2008 г. е отбелязано значително намаление - изнесени са само 12 898 животни. През 2009 г. износът на живи агнета се е увеличил до 20 014. Най-голямо увеличение на износа на живи животни е отбелязано през 2010 г., когато са изнесени 208 417 броя, от които 199 767 броя са изнесените за Турция овце. През 2011 г. износът на живи агнета и овце бележи рекордно увеличение и достига 721 510 броя, или увеличението е почти 3,5 пъти. Най-голям е износът за Турция, като за тази страна са изнесени 705 478 броя, а 14 000 броя са изнесени за Либия.

Не може да не отбележим, че за сметка на износа на живи животни силно е намалял износът на агнешко месо, стока с добавена стойност и много добра експортна цена. С намаляването на износа на агнешко месо намалява и дейността на кланиците и се засягат интересите на предприятията от сектора. Съответно се намаляват доставките на българско агнешко месо и за вътрешния пазар, а цените му се увеличават.

В същото време през последните години България внася значителен брой живи агнета, основно от Румъния. През 2004 г. вносът на живи агнета е бил 220 074 броя, а през 2007 г. се е увеличил близо 2,4 пъти до 517 751 животни. Броят на агнетата в северната ни съседка е значителен, кланиците в България имат поръчки за износ, а животните в България не достигат. Освен това, изкупната цена на живите агнета в Румъния е по-ниска от тази в България. Въпреки че през следващите 3 години вносът в сравнение с 2007 г. показва намаление, броят на внасяните живи животни от Румъния остава значителен. През 2011 г. обаче се наблюдава рязко увеличение на вноса - внесени са 667 хил. броя, или 2 пъти повече в сравнение с предишната година.

[B%]В България се внася и неголямо количество замразено агнешко месо - през 2005 г. този внос е бил 135 тона, внесени основно от Испания и Австралия, 25 тона през 2006 г. и 91 тона през 2007 г.[%B] През 2008 г. обаче след присъединяване на България към ЕС се наблюдава рязък скок при вноса на замразено агнешко месо - до 614 тона или той се е увеличил повече от 6 пъти. Основните количества са внесени от Испания - 494 тона, Нова Зеландия - 83 тона и Аржентина - 74 тона. Вносът на агнешко месо през 2009 г. е възлязъл на 268 тона , а през 2010 г. - на 547 тона, от които 288 тона са внесени от Нова Зеландия. Въпреки че вносът се е увеличил, количеството, което се внася, е много малко в сравнение с изнасяните количества. Много важно е да се подчертае, че от България се изнасят млечни охладени агнета с тегло на каркасите от 8 до 12 кг, а месото което се внася, е замразено, от животни от месодайна порода и с много по-голямо тегло на каркасите. Това личи и когато се прави сравнение на средната експортна със средната импортна цена, като експортната цена от България е почни два пъти по-висока. През 2011 г. вносът на агнешко месо спадна почти 3 пъти и възлезе само на 204 тона, като най-голямо беше количеството, внесено от Нова Зеландия - 69 тона. Вносът от Испания възлезе само на 37 тона. Средната импортна цена от Нова Зеландия обаче значително се повиши.

[B%]Търсенето на агнешко месо както в България, така и в другите страни от Балканския регион е сезонно, като най-голямо е в дните преди големи религиозни празници, и основно преди Великден.[%B] Износът също се осъществява основно в периода преди католическия Великден за Италия, и преди православния за Гърция. Известни количества се изнасят през август - за празника Успение Богородично и в периода преди Коледа. Две поредни години - 2010 г. и 2011 г. - християнският и католическият Великден съвпадаха, което би било основание за известен недостиг на агнешко месо на българския пазар, ако потреблението му не беше ограничено от високите цени. През 2012 г. разликата между католическия Великден, който се празнува на 8 април и православният, който се празнува на 15 април, е само една седмица, което също е предпоставка за недостиг на пазара в България и съответно по-високи цени тъй като значителни количества ще се изнесат за Италия и съответно за Гърция.

Потреблението на агнешко и овче месо в страната в домакинствата през 2009 г. беше 2,2 кг на глава от населението, като през 2010 г. то спадна до 1,7 кг или с 23%. Основно се търси агнешко месо около Великден и Гергьовден, докато потреблението на овче месо е ограничено в определени райони на страната.

[B%]Цените на агнешкото месо през последните години показват непрекъсната тенденция на нарастване.[%B] По данни на системата за агропазарна информация (САПИ) в средата на март 2011 г. средната изкупна цена на живи агнета варира от 4,50 до 5,00 лева за кг. живо тегло. По данни на Съюза на животновъдите в средата на март 2012 г., изкупната цена на живи агнета е около 6 лева за кг живо тегло.

Средната цена на дребно в магазинната мрежа за агнешкото месо в средата на март 2012 г. варира от 13,00 лева за кг за цяло агне, до 13,50-14,50 лева за кг за задно бутче и 13,50 за кг предно бутче. Има тенденция на увеличение на цените на дребно в сравнение с предишната година и се очаква една седмица преди Великден да бъде отбелязано по-значително покачване на цените на дребно.

[B%]В страните от ЕС цените на агнешкото месо също показват нарастване през последните години, но и в периода преди Великден.[%B] Средната референтна цена в ЕС на 18 март 2012 г. беше 520 евро за 100 кг кланично тегло за тежките каркаси (нарастване с 3,8% спрямо предишната година).

Цените на леките каркаси (в тази категория спада агнешкото месо от България) бяха 586 евро за 100 кг (нарастване със 7,8% в сравнение с предишната година). Цените в отделните страни варират, като най-високи тази година са в Испания - 699 евро за 100 кг (повишаване с 6,9% спрямо март 2011 г.). Най-много спрямо предишната година са се повишили цените в Италия - с 29,1% до 605 евро за 100 кг. Най-много пък са спаднали цените в Кипър - с 20,3% до 433 евро за 100 кг. Цената в България е 564 евро за 100 кг, а в Гърция - 489 евро за 100 кг./Магдалена МЛАДЕНОВА, главен експерт в Асоциацията на месопреработвателите в България

Пазарът на агнешко месо в България
16156
 

Последни материали
Виж
При липсата на работна ръка и нежелание за изкупуване от фирмите
Прибирането на реколтата от череши в Кюстендилско е пред провал
Обсъжда се удължаване с година на срока за разплащане по ПРСР 2014-2020
Настояваме за премахване или двойно увеличаване на тавана за украинската помощ
Събитието започва утре в Пловдив
Министерство на земеделието организира конференция за биологичното производство
104,56 лв. на ха е ставката по еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал
НАЗ иска премахване на самоконтролът за остатъци от пестициди
Ягодовият акар застрашава не само бъдещата реколта, но и растенията
Свързани материали
Виж
При липсата на работна ръка и нежелание за изкупуване от фирмите
Прибирането на реколтата от череши в Кюстендилско е пред провал
Обсъжда се удължаване с година на срока за разплащане по ПРСР 2014-2020
Настояваме за премахване или двойно увеличаване на тавана за украинската помощ
Събитието започва утре в Пловдив
Министерство на земеделието организира конференция за биологичното производство
104,56 лв. на ха е ставката по еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал
НАЗ иска премахване на самоконтролът за остатъци от пестициди
Ягодовият акар застрашава не само бъдещата реколта, но и растенията
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини