Начало » Новини » Коментари
16.05.2024 г.

Със 17-та промяна на ПРСР новите 50 млн. евро по подмярка 4.1 са изцяло за напояване

Решения на мониторинговия комитет
Със 17-та промяна на ПРСР новите 50 млн. евро по подмярка 4.1 са изцяло за напояване

Снимка: sinor.bg

В началото на април Комитетът на наблюдение на ПРСР възложи на Министерството на земеделието и храните да договори с Европейската комисия последното преразпределение на неусвоения бюджет по програмата. Това ще стане със 17-то изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020), което агроминистерството вече е изпратило за одобрение в Европейската комисия. Преговорите ще продължат поне 3 месеца, така че новите приеми могат да бъдат отворени най-рано в късна есен.

В отчета, представен пред мониторинговия комитет от шефа на дирекция в МЗХ Елена Иванова, се казва, че към месец март 2024 година свободният финансов ресурс по ПРСР, който не е договорен и може да бъде преразпределен между мерки и фокус области, е в размер на близо 177 милиона евро публични средства, съставляващи 4,7 % от целия бюджет на програмата. Тъй като част от тези 177 милиона са били блокирани и впоследствие разходвани по съдебни дела, затова и тази цифра може и да падне под 100 млн. евро, до 96 млн. евро.

Заседанието, проведено в началото на април 2024 г.

Първоначаланото предложение на министерството като управляващ орган на програмата е да се прехвърлят средства към подмярка 4.1 в две направления:

1. Увеличение на бюджета за процедурата по прием, проведена през 2021 година, в рамките на която са налични 216 броя проектни предложения, които са получили от 34 до 15 точки включително и за които не е бил наличен финансов ресурс. Проектните предложения са обработени, отговарят на всички изисквания и условия за допустимост и насочените средства към тази процедура ще са с цел своевременното сключване на договори и бързо и ефективно изпълнение на тези проектни предложения;

Втората част е свързана с откриване на нов целеви прием през 2024 г., който да бъде насочен изцяло за инвестиции в напояването в селското стопанство. Планираният индикативен ресурс е в размер на 21 милиона евро, като към тях ще бъдат добавени остатъците, налични в подмярка 4.1 с цел обявяване на прием с по-висок бюджет. Общият бюджет се очаква да достигне 50 млн. евро, или 100 млн. лв.

Това, което Комитетът за наблюдение реши на последното си заседание, е да даде мандат на Управляващия орган да договори окончателния вариант на промените в преговорния процес с Европейската комисия. Предвиденият за преразпределение финансов ресурс към бюджета на мярка 4, подмярка 4.1 е в размер достатъчен за увеличение на бюджета по подмярка 4.1 по проведената през 2021 година процедура, за прием и осигуряващ средства в размер на не по-малко от 50 милиона евро с цел обявяване на планиран целеви прием по подмярката през 2024 година. От името на бранша председателят на НАЗ Илия Проданов е попитал дали тези средства са изцяло за напояване, на което зам. Министърът на земеделието Таня Георгиева е отговорила, че тепърма МЗХ ще направи допълнителен анализ по отношение на средствата за приема от 2021 година и тогава ще е възможно да се посочи точна цифра. Затова и предложението е такова - не по-малко от 50 милиона евро бюджет на целевия прием по подмярка 4.1 за 2024 година. Елена Иванова обясни, че предвиденият за преразпределение ресурс, който може би ще е в размер на до 90 милиона евро, ще е достатъчен да обезпечи проектите от прием 2021 година и да осигури не по-малко от 50 милиона евро за целевия прием.

Освен средствата по подмярка 4.1 МЗХ е предложило още финансовите средства от подмерките в мярка 1, мярка 6, мярка 16 и неразходваният ресурс от финансовия инструмент по ПРСР, приключил на 31 декември 2023 година, да бъдат прехвърлени към подмерките в мярка 4 и в мярка 7, конкретно в подмярка 7.2.

При така наречените „Площни мерки“ - „Биологично земеделие“, „Агроекология и климат“ също има наличен свободен ресурс, който по обективни причини не може да бъде разходван за целите на тези мерки, тъй като считано от 2023 година стартираха аналогични интервенции в рамките на Стратегическия план. По ПРСР няма възможност за поемане на нови правни ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 10 „Агроекология и климат“, но свободният финансов ресурс от тези мерки се предлага да бъде пренасочен към подмерки 4.1 и 4.2 за инвестиции, свързани с опазване компонентите на околната среда, посочвайки изрично, че средствата отиват за същите цели, спазвайки 30 %-ното правило, изискуемо по европейското законодателство.

В рамките на подмярка 4.1 се предлага текст за максимален размер на допустимите разходи за един кандидат за периоди на прием, проведени след 1 януари 2024 година, да бъде в рамките до 350 хиляди евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля същата сума.

Специално към подмярка 4.2 се предлага прехвърлените средства да се насочат за нов целеви прием през 2024 г. за инвестиции и дейности, които осигуряват опазване компонентите на околната среда, включително ВЕИ. Предложението за насочване на финансов ресурс по двете подмерки е насочено към опазване компонентите на околната среда и средствата, които ще бъдат заделени, ще останат във фокус областите, които допринасят за постигане на целите за устойчивото управление на ресурсите.

Обсъждано е и прехвърляне на средства към общинската подмярка 7.2. В Държавен фонд „Земеделие“ са налични проекти по няколко процедури, насочени към изготвяне на проектни предложения за подобряване на общинска инфраструктура, основно улична и пътна инфраструктура. Част от тези предложения са включени в т.нар. „резервен списък“. За тях е необходим ресурс в размер малко над 43 милиона евро и затова мониторинговият комитет реши дае бъде извършена проверка за евентуалното наличие на двойно финансиране с инвестиционната програма за общински проекти, определени в Приложение № 3 към чл. 107 от Закона за държавния бюджет. Проектните предложения, които имат сключени споразумения за осигуряване на финансиране с Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ще бъдат изключени от финансиране по двете процедури.

Обсъдено и преразпределението на средства в рамките на Подхода „Водено от общностните местно развитие“, където се насочва допълнителен ресурс за подмярка 19.4 за текущи и подготвителни дейности. След извършеното преразпределение съотношението на средствата по подмярката ще бъде в размер на 24,5% и няма да превишава допустимата граница съгласно законодателството - от 25%. По този начин ще се предоставят допълнителни средства за текущи разходи на Местните инициативни групи и на техните екипи, с цел гарантиране успешното изпълнение на стратегиите в полза на местните общности.

Със 17-та промяна на ПРСР новите 50 млн. евро по подмярка 4.1 са изцяло за напояване
2098
 

Последни материали
Виж
За ватора на химна
Честит 24 май, празникът на българската писменост!
Поредните италиански фермери са със запорирано имущество за измама със субсидии
Нашестиве на марокански скакалец
Внимание! В област Кърджали ще пръскат със самолети срещу скакалци
За сметка на кайсиите, пострадали от дъждове през периода на цъфтеж
Във Франция очакват ръст на реколтата от череши
Кланичното тегло е основен фактор на фона на поевтинелите фуражи
Производството на птиче месо в Германия нарасна през първото тримесечие
Високите температури без валежи и скорошните застудявания са основен проблем
Времето влошава перспективите пред реколтите от есенници в Молдова и Румъния
Свързани материали
Виж
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини