Начало » Новини » Света
21.03.2024 г.

ЕК предприема действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС

ЕК предприема действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС

Европейската комисия предложи поредица от целенасочени действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС. В съобщението „Изграждане на бъдещето с природа“ се посочват предизвикателствата и пречките и се предлага те да бъдат преодолени  с цел да си осигури дългосрочната конкурентоспособност на ЕС.

Напредъкът в науките за живота, подкрепен от цифровизацията и изкуствения интелект, и потенциалът на основаните на биологията решения в отговор на обществени проблеми, превръщат биотехнологиите и биопроизводството в една от най-обещаващите технологични области на настоящия век. Те могат да помогнат на ЕС да модернизира секторите на селското стопанство, горското стопанство, енергетиката, храните и фуражите и промишлеността.

За целта Комисията предлага набор от действия:

- Стимулиране на научните изследвания и насърчаване на иновациите: За дапомогне за идентифицирането на движещите сили и пречките пред иновациите и внедряването на технологии, Комисията започна проучване, за да проучи позицията на ЕС в сравнение с други световни лидери в областта на нововъзникващото производство на биотехнологии и трансфера към биопроизводството. За да се улесни по-продуктивното използване на научноизследователските инфраструктури, Комисията ще проучи начини за ускоряване на разработването и използването на инструмента „Ускорител на промишлените биотехнологични иновации и синтетична биология“ (EU IBISBA) като надеждно цифрово хранилище и мрежа за услуги за сектора.

- Стимулиране на пазарното търсене: За да успеят на пазара, продуктите на биологична основа трябва да докажат своето по-слабо въздействие върху околната среда в сравнение например с нефтохимическите продукти. Комисията ще преразгледа оценката на продуктите на основата на изкопаеми горива и продуктите на биологична основа, за да гарантира еквивалентност на третирането и да включи методики за съхранение на въглерод в строителните материали. За да се ускори заместването на изкопаемите суровини и да се стимулира търсенето и навлизането на пазара на биопроизведени продукти, Комисията ще извърши задълбочена оценка на въздействието на осъществимостта на изискванията за съдържание на биологична основа в конкретни категории продукти и в обществените поръчки. Освен това Комисията ще проучи как биопроизведените нехранителни продукти биха могли да се представят по-добре чрез етикетиране на продуктите на биологична основа.

- Рационализиране на регулаторните пътища: Комисията ще оцени как законодателството на ЕС и неговото прилагане биха могли да бъдат допълнително рационализирани, за да се намали разпокъсаността, да се проучи потенциалното опростяване и да се съкрати времето за пускане на пазара на биотехнологични иновации; както и регулаторните пречки, които възникват на национално или друго равнище на управление, които възпрепятстват ефективния единен пазар. Проучването ще положи основите за евентуален законодателен акт на ЕС в областта на биотехнологиите. Комисията също така ще работи за създаването на биотехнологичен център на ЕС — оперативен инструмент, чрез който биотехнологичните дружества да се ориентират в регулаторната рамка и да набележат подкрепа за разрастване до края на 2024 г. Комисията ще продължи да насърчава създаването на регулаторни лаборатории, които дават възможност за изпитване на нови решения в контролирана среда за ограничен период от време под надзора на регулаторните органи, като начин за бързото им пускане на пазара.

- Насърчаване на публичните и частните инвестиции: ЕСразполага с широк набор от инструменти за финансиране в подкрепа на биотехнологиите и биопроизводството, като например „Хоризонт Европа „, включително съвместното предприятие „Кръгова биотехнологична Европа„(СП КБЕ) и съвместното предприятие „Инициатива за иновативно здравеопазване“ (ИИЗ); EU4Health; Фондът за иновации; а сега и платформата „Стратегически технологии за Европа“ (STEP). За да се разработят и разширят иновациите с потенциал за създаване на нови пазари, Комисията ще се застъпи за включването на конкретни предизвикателства в областта на биотехнологиите и биопроизводството в работната програма на Европейския съвет по иновациите (ЕСИ) за 2025 г. В съответствие с неотдавнашното изявление на Еврогрупата относно съюза на капиталовите пазари до края на 2024 г. Комисията ще започне проучване, за да установи пречките и начините за подкрепа на консолидирането на инвестиционните фондове, фондовите борси и инфраструктурата след сключването на сделките, за да се даде възможност за развитие на необходимия мащаб, да се подобри базата от знания, да се създадат по-задълбочени резерви от ликвидност и да се спомогне за намаляване на разходите за финансиране за дружествата с висок растеж.

- Укрепване на уменията, свързани с биотехнологиите: Широкомащабните и регионалните партньорства за умения могат да играят значителна роля за предоставянето на възможности за повишаване на квалификацията и преквалификация в областта на биотехнологиите и биопроизводството. Би могло да се проучи възможността за конкретно широкомащабно партньорство в областта на биотехнологиите и биопроизводството, което може да бъде съфинансирано чрез дейността на алиансите по плана за действие на програмата „Еразъм +“. Нарастващият брой динамични алианси на европейските университети и партньорствата и алиансите за иновации по програма „Еразъм +“ също могат да засилят развитието на уменията, изисквани от биотехнологичния сектор.

- Разработване и актуализиране на стандарти: Комисията ще продължи да насърчава разработването и актуализирането на европейски стандарти за биотехнологии и биопроизводство, за да улесни достъпа до пазара и иновациите.

- Подкрепа за сътрудничеството и полезните взаимодействия: Комисията ще насърчава внедряването на технологии, свързани с биотехнологичните процеси и биопроизводството, във всички региони на ЕС чрез съответните регионални иновационни долини.

Насърчаване на ангажираността и международното сътрудничество. Комисията ще проучи възможността за създаване на международни партньорства в областта на биотехнологиите и биопроизводството с ключови международни партньори, като САЩ, Индия, Япония и Южна Корея, за сътрудничество в областта на научните изследвания и трансфера на технологии, както и за проучване на възможностите за стратегическо сътрудничество по въпроси, свързани с регулирането и достъпа до пазара. Чрез Global Gateway и в съответствие със своята стратегия в областта на световното здравеопазване Комисията ще постигне напредък в съществуващите партньорства с Африка, Латинска Америка и Карибския басейн в областта на производството на здравни продукти, насочени към диверсифициране на световните вериги на доставки, преодоляване на недостига на здравни продукти от критично значение и намаляване на глобалната тежест на заболяванията.

- Използване на ИИ и генеративен ИИ: Комисията ще подкрепя структурирания обмен със заинтересованите страни, за да се ускори внедряването на ИИ, и по-специално на генеративния ИИ, в биотехнологиите и биопроизводството (в контекста на GenAI4EU). През 2024 г. Комисията също така ще повиши осведомеността относно улеснения достъп до суперкомпютрите на СП EuroHPC за стартиращите предприятия в областта на ИИ и научната и иновационната общност.

- Преразглеждане на стратегията за биоикономика: Комисията ще преразгледа стратегията на ЕС за биоикономиката до края на 2025 г. При прегледа ще бъдат взети предвид настоящите обществени, демографски и екологични предизвикателства, като се укрепи промишленото измерение на биоикономиката и нейните връзки с биотехнологиите и биопроизводството, за да се допринесе за по-силна икономика на ЕС.

ЕК предприема действия за насърчаване на биотехнологиите и биопроизводството в ЕС
1564
 

Последни материали
Виж
Заради достигането на пределните количества за доставка през годината
Производителите на захар в Украйна молят за спешно спиране на износа за ЕС
Разширението при пролетните зърнени култури обаче гони 20 на сто
Германия е свила площите със засетите през есента пшеница и рапица
Според резултатите от втора министерска проверка за по-малко от месец
В Монтанско чистят незаконните сметища и откриват нови
Имотът е с обща площ от 8378 квадратни метра с няколко производствени сгради
Продават за над 1 милион лева ипотекиран фуражен завод в Пловдивско
На месечна и годишна база през април и първите 4 месеца на годината
Износът на мед от Украйна нараства стремително
Петима души са задържани след разследване на ГДБОП
Разкриха схема за злоупотреба с евросредства в земеделието
Свързани материали
Виж
В Пловдив започна международна конференция по растителна системна биология и биотехнология
Аграрен университет - Пловдив
Сътрудничество между учени в областта на биотехнологиите
Доц. д-р Цанко Гечев: Работим върху молекулярната физиология на стреса върху културите
Работна среща на Национална научна програма „Репродуктивните биотехнологии в животновъдството в България“
Corteva Agriscience ще инвестира в Lavie Bio
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини