Начало » Новини » Страната
20.12.2023 г.

Бивши директори сезират за огромни нарушения в „Ел Би Булгарикум“

Сигнал до прокуратурата
Бивши директори сезират за огромни нарушения в „Ел Би Булгарикум“

Наскоро уволнени бивши директори от държавната млекопреработвателна компания „Ел Би Булгарикум" ЕАД са съобщили, че в дружеството се случват тежки нарушения и трябва да влезе прокуратурата да провери дейността на изпълнителния директор Ивайло Лилов. Сигнали вече са подадени до органите на МВР, прокуратурата и до съда за неправомерни освобождения на четирима директора – административен, търговски, финансов и оперативен. Това съобщиха на пресконференция в БТА двама от уволнените на ръководни длъжности - бившият административен директор Любомир Черногорски и бившият търговски директор Даниела Христова, които са и синдикални лидери в предприятието от КНСБ.

Най-фрапиращо според тях е, че са поръчани 5 автомобила за 1 020 000 лв. с ДДС, които не са доставени въпреки изтеклия договор. „Стойността им е завишена и е много над пазарните цени, което е спорно, защото никъде няма разписани конкретни технически характеристики за нужните на фирмата“, каза Черногорски. Става въпрос за покупката на 3 специализирани и 2 леки коли, които е трябвало да дойдат до края на август. „И до днес не са доставени, а цялата сума е платена авансово от „Ел Би Булгарикум“, като никой не търси отговорност и неустойки. Това е безстопанственост“, е съобщил Черногорски.

Според него е необяснимо какво е наложило покупката на 2 леки автомобила от най- висок клас на съответната марка и най – високо ниво на оборудване, а не поне на още 1 специализирано возило за потребностите на предприятието, предвид амортизирания специализиран автопарк. Договорът при това бил сключен със 100% авансово плащане, без  предоставяне на банкова гаранция за аванса, както и гаранция за добро изпълнение.

Липсвало и досие на проведената процедура - задание въз основа, на което би следвало да са получени оферти или поне аз не намерих такова, както и при поискване от юриста на дружеството не ми бе предоставено, подчерта Черногорски. Освен това избраният доставчик не е официалният представител на марката автомобили, а е дилър. Материалите вече са предадени на прокуратурата.

Със ситуацията са запознати още Иван Зангочев, изпълнителен директор на Държавната консолидационна компания (ДКК), и министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов.

Бившите служители откриват ключова взаимовръзка и между настоящия директор на „Ел Би Булгарикум“ Ивайло Лилов и бившия, назначен по време на служебния кабинет Николай Маринов, както и с настоящия директор на ДКК Иван Зангочев. През ден бившият директор на млекопреработвателното дружество е в централата на столичната улица "Тинтява", обясни Любомир Черногорски.

Поне 3 закона са нарушени от настоящото ръководство на "Ел Би Булгарикум" ЕАД - Закона за храните, Правилникът за прилагане на Закона за държавните предприятия и Кодекса на труда, смята още Черногорски. Той допълни, че отново е върнат доставчикът на сурово мляко „Милки Груп Био“, която нашумя с вноса на мляко от Унгария за дружеството.

„Искам да подчертая, че именно нашият екип прекрати прякото договаряне на предишното ръководство и наложи обективни критерии за оценка на доставчиците в предприятието“, коментира Даниела Христова, бивш вече търговски директор. Прозрачност има тогава, когато условията, методът за оценка и проектът на договора са публично обявени и общодостъпни. Това е важно за потенциалните участници в процедурата да преценят дали отговарят на поставените критерии, устройват ли ги клаузите на проекто - договора и ще могат ли да покрият критериите за оценка на офертите им.

Любомир Черногорски и Даниела Христова посочиха, че освободеният борд на директорите на „Ел Би Булгарикум“ е в нарушение на Закона за публичните предприятия, т.е. без никакви мотиви или с нагласени такива. Например след среща с японския посланик, министър Богданов заявява, че една от причините за освобождаване на борда, е забавяне на преговорите с „Мейджи“ по отношение на подписване на договор за съвместни изследвания. Доколкото ми е известно, (разполагам със съответният мейл), след последната среща на ръководството с представителите на „Мейджи“ бившият изпълнителен директор г-н Русев уведомява началника на кабинета на министъра на икономиката Добринка Вичева за развоя на преговорите, както и моли за одобрение на дати за следващо посещение на японската делегация в София и пита дали Министър Богданов, ще може да вземе лично участие в тази среща, на която се очаква финализиране на преговорите и подписване на договор.

В отговор на този мейл Вичева изпраща инструкция за прекратяване на преговорите и за не потвърждаване на дати за посещение до второ нареждане. До такова нареждане, така и не се стига, още повече това провокирано забавяне се използва като мотив за освобождаване на целия борд, каза Любомир Черногорски.

За противоправните действия на Лилов, свързани с освобождаването на Любомир Черногорски и Даниела Христова, ще бъдат подадени искови молби в съда. Същевременно „най-ключовият служител в дружеството“ е София Секулова – юрисконсулт на „Ел Би Булгарикум“, е от 18 години, като вътрешните правила са изготвени от нея и за нея, коментират уволнените служители. Целият документооборот се съгласува от нея, независимо дали е нужно юридическо съгласуване,  включително и назначаването на служителите. Тя е била секретар на Съвета на директорите – в това си качество изготвя Протоколи за  решенията на съвета на директорите – не по техни решения, а по нейни съображения, поправя, добавя, изважда и редактира текстове.

На лицето Секулова са и искани два пъти писмени обяснения за злоупотреби от предходното ръководство, на които тя не представи писмени отговори, нещо повече излезе в дълъг болничен. Завърна се на работа в първия ден, след смяната на ръководството на „Ел Би Булгарикум“. В същия ден идва разрешение от ГИТ за дисциплинарно уволнение на юрисконсулта. Аз подготвих и входирах подробен доклад към г-н Лилов, в който обяснявам  ситуацията. Въпреки множеството доказателства за нарушаване и опорочаване на процедурите, той не предприема действия по освобождаване на София Секулова. Това само по себе си означава, че такова поведение се толерира от него. И тук възниква въпросът: Дали този протекционизъм не е ключът към защита на нечии, частни икономически интереси”, подчерта в заключение Любомир Черногорски.Наскоро уволнени бивши директори от държавната млекопреработвателна компания „Ел Би Булгарикум" ЕАД са съобщили, че в дружеството се случват тежки нарушения и трябва да влезе прокуратурата да провери дейността на изпълнителния директор Ивайло Лилов. Сигнали вече са подадени до органите на МВР, прокуратурата и до съда за неправомерни освобождения на четирима директора – административен, търговски, финансов и оперативен. Това съобщиха на пресконференция в БТА двама от уволнените на ръководни длъжности - бившият административен директор Любомир Черногорски и бившият търговски директор Даниела Христова, които са и синдикални лидери в предприятието от КНСБ.

Най-фрапиращо според тях е, че са поръчани 5 автомобила за 1 020 000 лв. с ДДС, които не са доставени въпреки изтеклия договор. „Стойността им е завишена и е много над пазарните цени, което е спорно, защото никъде няма разписани конкретни технически характеристики за нужните на фирмата“, каза Черногорски. Става въпрос за покупката на 3 специализирани и 2 леки коли, които е трябвало да дойдат до края на август. „И до днес не са доставени, а цялата сума е платена авансово от „Ел Би Булгарикум“, като никой не търси отговорност и неустойки. Това е безстопанственост“, е съобщил Черногорски.

Според него е необяснимо какво е наложило покупката на 2 леки автомобила от най- висок клас на съответната марка и най – високо ниво на оборудване, а не поне на още 1 специализирано возило за потребностите на предприятието, предвид амортизирания специализиран автопарк. Договорът при това бил сключен със 100% авансово плащане, без  предоставяне на банкова гаранция за аванса, както и гаранция за добро изпълнение.

Липсвало и досие на проведената процедура - задание въз основа, на което би следвало да са получени оферти или поне аз не намерих такова, както и при поискване от юриста на дружеството не ми бе предоставено, подчерта Черногорски. Освен това избраният доставчик не е официалният представител на марката автомобили, а е дилър. Материалите вече са предадени на прокуратурата.

Със ситуацията са запознати още Иван Зангочев, изпълнителен директор на Държавната консолидационна компания (ДКК), и министърът на икономиката и индустрията Богдан Богданов.

Бившите служители откриват ключова взаимовръзка и между настоящия директор на „Ел Би Булгарикум“ Ивайло Лилов и бившия, назначен по време на служебния кабинет Николай Маринов, както и с настоящия директор на ДКК Иван Зангочев. През ден бившият директор на млекопреработвателното дружество е в централата на столичната улица "Тинтява", обясни Любомир Черногорски.

Поне 3 закона са нарушени от настоящото ръководство на "Ел Би Булгарикум" ЕАД - Закона за храните, Правилникът за прилагане на Закона за държавните предприятия и Кодекса на труда, смята още Черногорски. Той допълни, че отново е върнат доставчикът на сурово мляко „Милки Груп Био“, която нашумя с вноса на мляко от Унгария за дружеството.

„Искам да подчертая, че именно нашият екип прекрати прякото договаряне на предишното ръководство и наложи обективни критерии за оценка на доставчиците в предприятието“, коментира Даниела Христова, бивш вече търговски директор. Прозрачност има тогава, когато условията, методът за оценка и проектът на договора са публично обявени и общодостъпни. Това е важно за потенциалните участници в процедурата да преценят дали отговарят на поставените критерии, устройват ли ги клаузите на проекто - договора и ще могат ли да покрият критериите за оценка на офертите им.

Любомир Черногорски и Даниела Христова посочиха, че освободеният борд на директорите на „Ел Би Булгарикум“ е в нарушение на Закона за публичните предприятия, т.е. без никакви мотиви или с нагласени такива. Например след среща с японския посланик, министър Богданов заявява, че една от причините за освобождаване на борда, е забавяне на преговорите с „Мейджи“ по отношение на подписване на договор за съвместни изследвания. Доколкото ми е известно, (разполагам със съответният мейл), след последната среща на ръководството с представителите на „Мейджи“ бившият изпълнителен директор г-н Русев уведомява началника на кабинета на министъра на икономиката Добринка Вичева за развоя на преговорите, както и моли за одобрение на дати за следващо посещение на японската делегация в София и пита дали Министър Богданов, ще може да вземе лично участие в тази среща, на която се очаква финализиране на преговорите и подписване на договор.

В отговор на този мейл Вичева изпраща инструкция за прекратяване на преговорите и за не потвърждаване на дати за посещение до второ нареждане. До такова нареждане, така и не се стига, още повече това провокирано забавяне се използва като мотив за освобождаване на целия борд, каза Любомир Черногорски.

За противоправните действия на Лилов, свързани с освобождаването на Любомир Черногорски и Даниела Христова, ще бъдат подадени искови молби в съда. Същевременно „най-ключовият служител в дружеството“ е София Секулова – юрисконсулт на „Ел Би Булгарикум“, е от 18 години, като вътрешните правила са изготвени от нея и за нея, коментират уволнените служители. Целият документооборот се съгласува от нея, независимо дали е нужно юридическо съгласуване,  включително и назначаването на служителите. Тя е била секретар на Съвета на директорите – в това си качество изготвя Протоколи за  решенията на съвета на директорите – не по техни решения, а по нейни съображения, поправя, добавя, изважда и редактира текстове.

На лицето Секулова са и искани два пъти писмени обяснения за злоупотреби от предходното ръководство, на които тя не представи писмени отговори, нещо повече излезе в дълъг болничен. Завърна се на работа в първия ден, след смяната на ръководството на „Ел Би Булгарикум“. В същия ден идва разрешение от ГИТ за дисциплинарно уволнение на юрисконсулта. Аз подготвих и входирах подробен доклад към г-н Лилов, в който обяснявам  ситуацията. Въпреки множеството доказателства за нарушаване и опорочаване на процедурите, той не предприема действия по освобождаване на София Секулова. Това само по себе си означава, че такова поведение се толерира от него. И тук възниква въпросът: Дали този протекционизъм не е ключът към защита на нечии, частни икономически интереси”, подчерта в заключение Любомир Черногорски.

Бивши директори сезират за огромни нарушения в „Ел Би Булгарикум“
4622
 

Последни материали
Виж
Кубота представя трактор с мощност 22 к.с. в гамата Escorts-Kubota
Петна по листата
Направете първичен преглед на листата на овощните и лозите
През първото тримесечие на годишна база
Износът на пчелен мед от Украйна скочи почти двойно при ръст на приходите под 40 на сто
Зърнопроизводителите очакват слаби добиви, надяват се на качество
Жътвата на пшеницата и ечемика ще започне с месец по-рано заради жегите
След споразумение между производителите и министерството на развитието
В Гърция свалиха цените на някои стоки за Великден
БАБХ поддържа публичен регистър на търговците с храни от разстояние
Купувайте козунаци по интернет само от регистрирани търговци
Свързани материали
Виж
Контрол
Богданов: „Ел Би Булгарикум“ работи със 100 процента българско мляко
Нанесени от предишното ръководство на държавното дружество
От Ел Би Булгарикум сигнализираха прокуратурата за 1,5 милиона лева вреди
Министерство на икономиката и индустрията
Държавата е погасила 45 млн. лв. по заем, обезпечен с активи и на „Ел Би Булгарикум”
Отчет за полугодието на 2023 г.
Държавата ще сезира прокуратурата за нарушения в „Ел Би Булгарикум”
Партньорства
Ел Би Булгарикум и японската Мейджи правят съвместен институт
Пазари
И Полша обмисля производство на мляко с българска закваска
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини