Начало » Новини » Коментари
05.12.2023 г.

От 15 до 100 процента се режат субсидиите при умишлени грешки в ДЗЕС-те

Новата Методика за кръстосано съответствие
От 15 до 100 процента се режат субсидиите при умишлени грешки в ДЗЕС-те

sinor.bg

В новата Методиката за прилагане на предварителните условия във връзка с изискванията за подпомагане по новия Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР 2023-2027 г.) подробно са разписани и санкциите, които ще налагат при неспазване на стандартите за добро земеделско и екологическо състояние (т.нар. ДЗЕС-е). Самата методика беше качена на страницата на Министерството на земеделието и храните на 4 декември и по нея администрацията ще решава с колко процента да намалява заявената от фермерите субсидия, в случай че не са спазени някои от изискванията в деветте ДЗЕС-ве.

Цялата методика за кръстосано съответствие

Санкции ще се прилагат само ако „неспазването е резултат от действие или бездействие, за което получателят на субсидията е пряко отговорен, и в случай, че нарушението е свързано с неговата селскостопанската дейност, а самото неспазване засяга не само стопанството му, но и други площи, управлявани от него на територията на страната”, четем в методиката.

Фонд „Земеделие” ще бъде в правото си да отказва целия размер на плащанията или пък процентно да ги намалява, в зависимост от констатираното нарушение.

Процентни стойности на намаленията в случай на неумишлено

Съгласно чл. 85, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/2116, намалението като общо правило представлява 3% от общия размер на плащанията, посочени в чл. 85, параграф 1 от същия регламент.

Ако неспазването не оказва въздействие или има само незначително въздействие върху постигането на целта на съответния стандарт или изискване, не се прилага административна санкция. Неспазване с незначително въздействие е неспазване оценено с тежест „Много ниска“, степен „Ограничено в стопанството“ и продължителност „Естествено възобновими“.

Когато случаите на неспазване са установени чрез системата за мониторинг на площта, намалението спрямо регламента е 2% от общия размер на плащанията, когато не се прилага намалението, описано в т. 7.3.5.

7.3.4. До 10 процента е орязването, ако нарушението е със сериозни последици за постигането на целта на съответния стандарт или изискване или ако представлява пряка опасност за общественото здраве или за здравето на животните.

7.3.5. При случаи на установено неумишлено неспазване въз основа на оценката на неспазването, предоставена от компетентния контролен орган, като вземе предвид критериите, посочени в чл. 85, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕС) 2021/2116, процентната стойност, определена в чл. 85, параграф 2 от същия регламент се намалява до 1 %.

7.3.6. Когато се използва системата за мониторинг на площта, посочена в чл. 66, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2021/2116, за установяване на случаи на неспазване, намалението определено по т. 7.3.5, се редуцира до 0,5 %.

 Когато едно и също неспазване продължава или се повтори веднъж в рамките на три последователни календарни години, процентното намаление е 10 % от общата сума на плащанията, посочени в чл. 85, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2021/2116, когато бенефициерът е бил информиран за предишното установено неспазване.

Следващи случаи на същото неспазване в рамките на три последователни календарни години, без да има основателна причина, се считат за умишлено неспазване и се налага намаление от 15 %.

7.4.2. За целите на определянето на повторяемостта на неспазването се вземат предвид случаите на неспазване на правилата за кръстосано съответствие, определени в съответствие с Делегиран регламент (ЕС) № 640/2014. Съответствието между правилата за кръстосано съответствие и правилата за предварителна условност са посочени в Приложение 1.

7.4.3. Когато установено неспазване не оказва въздействие или има само незначително въздействие върху постигането на целта на съответния стандарт или изискване и не е наложена административна санкция в съответствие с чл. 85, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕС) 2021/2116, неспазването не се взема предвид за целите на определянето на повторяемостта или на продължаването на неспазването.

Процентни стойности на намаленията в случай на умишлено неспазване:

7.5.1. Процентни стойности на намаленията в случай на умишлено неспазване Процентното намаление за установено умишлено неспазване е най-малко 15 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116. Въз основа на оценката на неспазването, предоставена от компетентния контролен орган, като вземе предвид критериите, посочени в чл. 85, параграф 1, втора алинея от същия регламент, разплащателната агенция може да реши да увеличи тази процентна стойност до 100%.

Натрупване (кумулиране) на административните санкции

Когато установено неспазване на стандарт представлява и неспазване на изискване, то се счита за едно-единствено неспазване. Когато през една и съща календарна година е настъпило повече от едно установено неумишлено неспазване, което не е с незначително въздействие и се повтаря, процедурата за определяне на намалението се прилага поотделно за всяко неспазване и получените процентни стойности се сумират. Общото намаление обаче не може да надвишава:

а) 5 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116, когато нито един от случаите на неспазване няма сериозни последици за постигането на целта на съответния стандарт или изискване или представлява пряк риск за общественото здраве или за здравето на животните; или

б) 10 % от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116, когато поне един от случаите на неспазване има сериозни последици за постигането на целта на съответния стандарт или изискване или представлява пряк риск за общественото здраве или за здравето на животните.

Когато през една и съща календарна година е настъпило повече от едно установено повтарящо се неумишлено неспазване, процедурата за определяне на намалението се прилага поотделно за всяко неспазване и получените процентни стойности на намаленията се сумират. Стойността на намалението обаче не може да надвишава 20% от общата сума на плащанията.

Когато през една и съща календарна година е настъпило повече от едно установено умишлено неспазване, процедурата за определяне на намалението се прилага поотделно за всяко неспазване и получените процентни стойности на намаленията се сумират. Стойността на намалението обаче не може да надвишава 100% от общата сума на плащанията и подкрепата.

Когато през една и съща календарна година са настъпили няколко случая на неумишлено, повтарящо се и умишлено неспазване, получените процентни стойности на намаленията се сумират. Стойността на намалението обаче не може да надвишава 100% от общата сума на плащанията и подкрепата, посочени в чл. 83, параграф 1, букви а), б) и в) от Регламент (ЕС) 2021/2116. 7.6.6.

От 15 до 100 процента се режат субсидиите при умишлени грешки в ДЗЕС-те
28814
 

Последни материали
Виж
Приемът продължава до 31 юли
3 пъти повече заявления за държавна помощ за застраховане са подали стопаните досега
Професионална квалификация
Запишете се за курс за зърносъхрание и производство на фуражи
Особено в ограничени по площ градини
Предимства на вертикалното отглеждане на тиквичките
БФС
За пореден път фермери искат Гаранционен фонд за компенсиране при бедствия
По-малка административна тежест
Младите и малки стопани ще попълват по-малко документи при получаване на субсидиите по ПРСР
Заплатите в производството ще бъдат вдигнати с 10% от май
Директорът на „Ел Би Булгарикум“ представи оздравителен план на държавната компания
Свързани материали
Виж
До 24 юни е срокът за подаване на заявления без санкции при промени
817 милиона евро е бюджетът на директните плащания за Кампания 2024 г.
Нормативна уредба
Наредба посочва за производството на каква биомаса ще се отпускат субсидии
Нормативни промени
Драстично се вдигат глобите за нарушен хумус или вкисляване на почвите
Земеделската комисия е блокирала искане да се вдигне забраната за строеж
ЕК ще съди България, ако не решим казуса със заменките на гори до началото на 2024 г.
До 11 ноември се обсъждат последните промени в Наредба 3 за санкциите по директните плащания
Трябва да коригирате заявленията в СЕУ, ако са в червен цвят и пише „несъотвествие”
До 3 ноември давате предложения
Новите ДЗЕС и санкциите при неспазване - обсъждане на методиката
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини