Начало » Новини » Коментари
04.10.2023 г.

Данъчни промени - плащате само след получаване на касова бележка

Патентен данък за събирачите на билки - предложение
Данъчни промени - плащате само след получаване на касова бележка

sinor.bg

С промените в данъчното законодателство от Министерството на финансите предлагат няколко интересни данъчни корекции, свързани с борбата срещу сивия секткор. Припомняме, че общественото обсъждане на законодателството за 2024 г. приключи миналата седмица и ще влезе в сила след одобрението му от правителството, а после и от Народното събрание.

За първи път като мярка за „изсветляване на сивата икономика“ се предлага поправка в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), според която получателят на дадена стока или услуга може да не ги плати, докато доставчикът не му издаде касова бележка. Практиката е заимствана от Гърция, където се прилага ефективно. В митивите за тази поправка е записано, че ще има „данъчно облекчение за приспадане от общата годишна данъчна основа на 0,5 на сто от платения данък върху добавената стойност, но не повече от 100 лв. месечно, съгласно данните от фискални и системни бонове, регистрирани в Националната агенция за приходите”.

Отново с цел да се намали риска от укриването на ДДС, е предложено и през следващата година да се удължи срокът за прилагане на нулева ставка на данъка за доставката на хляб и брашно. От друга страна ще се смекчи и негативният ефект за потребителите от високите цени на хляба.

Вдигат заплатите на данъчни и митничари

Предложени са разпоредби, които имат за цел да се позволи на лицата, които не са изпълнили задължението да се регистрират по ЗДДС или не са успели да се регистрират в предвидения срок, да начислят дължимия ДДС за извършените облагаеми доставки през периода, когато са били длъжни, но не са били регистрирани по този закон - чрез издаване на данъчен документ. По този начин ще се предостави право на данъчен кредит на получателя по доставката, четем в мотивите. Задълженията в тези случаи няма да се определят с ревизионен акт по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), като с това ще се намали административната тежест за администрацията. Когато лицето не упражни опцията да начисли с фактура дължимия данък за извършените от него облагаеми доставки, извършени през периодите на закъсняла регистрация, налогът задължително се начислява с протокол. Промяната ще касае всички данъчно задължени лица, които са били длъжни, но не са се регистрирали по този закон в срок. За дължимия данък лицето ще дължи лихва, считано от изтичането на срока, в който данъкът е следвало да бъде внесен, ако лицето е било регистрирано по закона в срок, припомнят от финансовото министерство.

Събирачите на гъби и билки да плащат патент

С промени в Закона за горите се предвижда към Изпълнителната агенция по горите да бъде създаден регистър на хората, които събират гъби и билки. Това според експертите на финансовото ведомство щяло да осигури проследяемост, намаляване на нелоялната конкуренция, яснота за произхода на пусканите на пазара продукти и увеличение на приходите в държавния бюджет. И да се гарантира, че съответните административни органи ще могат да идентифицират лицата, които изкупуват съответните продукти, и ще получат възможност да осъществяват подходящ, включително данъчен контрол.

Успоредно с това финансовото министерство предлага корекции и в Закона за местните данъци и такси, така че берачите на гъби и билки да плащат патентен данък вместо сега приганото облагане по Закона за данъците върху доходите на физическите лица. За всички е ясно, че към момента никой от тези берачи не плащат подобен данък. Вероятно държавните чиновнвици се надяват изкупвачите на билки да изискват от берачите доказателство, че плащат патент.

С новите данъчни закони – чрез поправки в Закона за данъците върху доходите на физическите лица ЗДДФЛ се предлага работодателите да предоставят пълна информация за всички доходи от трудови правоотношения, които са освободени от облагане по силата на чл. 24 от ЗДДФЛ. Липсата на информация за част от доходите ще създаде предпоставки за неравнопоставеност между лицата при определянето на разполагаемия им доход във връзка с бъдещото им подпомагане, за целите на което се събира тази информация в НАП. Освен това следва да се има предвид, че в практиката често се констатират случаи на отклонение от данъчно облагане чрез изплащане на част от възнаграждението под формата на „необлагаем доход“ (напр. под формата на командировъчни пари), четем в мотивите към тези промени. В други случаи пък погрешно даден доход се третира като необлагаем, защото е „разход“ за платеца. Информацията за доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, която се събира в момента със справкап за предоставяне на информация за изплатените през годината доходи и удържаните данък и задължителни осигурителни вноски ще се събира единствено с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ за дължими данъци, която декларация платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този закон, подават за дължимите данъци.

Разширява се и обхватът на определението за „трудови правоотношения“, като към тях се причислят и правоотношения, които по своя характер представляват наемане на работна сила, без да е сключен трудов договор. Предложението е във връзка с „прикриването“ на трудови правоотношения под формата на граждански договори, с което се укрива действителният размер на облагаемия и осигурителния доход, а внесените в бюджета данък и осигурителни вноски са по-малки. В практиката много често правоотношения, които имат всички характеристики на трудовите, се прикриват като с лицата се сключват граждански договори. По този начин се ползват нормативно признати разходи при формирането на облагаемия доход, а също се внасят задължителни осигурителни вноски в по-нисък размер. Съдебната практика не допуска органите по приходите да квалифицират един договор като трудов, дори да са налице всички характеристики за това, което води до отмяна на актове. Във връзка с направеното предложение е необходима промяна в Кодекса за социално осигуряване, четем още в мотивите.

Данъчни промени - плащате само след получаване на касова бележка
11677
 

Последни материали
Виж
При изключително слаба реколта
В южна Сърбия изкупуват черешите между 60 и 73 евроцента килото
Закупени са само 22 500 тона от планирани 40 000 тона
Слънчогледовото и соевото масло поскъпнаха на търга в Египет
Голяма част от зърното ще бъде доставено още през юни
Ливан купи евтино 62 500 тона украинска хлебна пшеница
Приемът продължава до 31 юли
3 пъти повече заявления за държавна помощ за застраховане са подали стопаните досега
Професионална квалификация
Запишете се за курс за зърносъхрание и производство на фуражи
Особено в ограничени по площ градини
Предимства на вертикалното отглеждане на тиквичките
Свързани материали
Виж
От Сдружението за модерна търговия остро възразиха
Депутати предложиха надценката на хляба да е до 15%
Според проучване на местната служба за защита на потребителите
Нулевият ДДС запази цените на 72 на сто от храните в Кипър
Управителен съвет ДФЗ
Одобрени са 9,5 млн. лева за възстановяване на ДДС по училищните схеми
НАП променя идентификационните номера по ДДС на физическите лица
Решения на Министерския съвет
Василев: Без пос терминали в ресторантите ДДС-то ще бъде вдигнато
Хлябът у нас се произвежда само от българска пшеница
Хлебари и сладкари няма да участват в протестите на земеделците
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини