Начало » Новини » Коментари
11.09.2023 г.

До 20 ноември може да коригирате грешки по заявленията за 2023 г.

Важни промени
До 20 ноември може да коригирате грешки по заявленията за 2023 г.

sinor.bg

До 9 октомври фермери и фирми могат да дават предложения по промените наредба 3 за условията и реда за прилагане на интервенциите по директните плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаленията на плащанията и реда за налагане на административни санкции. Проектът е качен на страницата на агроминистерството и предлага редица уточнения по отношение на корекциите при грешки, допуснати от кандидатите за подпомагане в Кампанията за директни плащания 2023 г.

Първата важна промяна е свързана с декларирането за на площта за подпомагане – ако фермерът погрешно е завишил тази площ и това е установено при проверките на място, тогава размерът на субсидията се изчислява въз основа на установената площ. Създават се нови алинеи, които гласят, че при площи, заявени за подпомагане на площ, за които системата за мониторинг е констатирала резултат „В съответствие“ или „Неубедителни доказателства за съответствие“, са допустими, но само когато не попадат в хипотезата на чл. 55 „Парцели, за които системата за мониторинг на площ е констатирала резултат  „Несъответствие“ – тогава се считат за неподходящи за подпомагане.

В случаите, при които за даден критерий за допустимост на площ по съответната  интервенция са налични данни от повече от един източник или метод на контрол - проверка на място, системата за мониторинг на площ  и системата за идентификация на земеделските парцели, при извършване на изчисления по интервенциите на площ, тогава с предимство се използват данните от извършената проверка на място, независимо от данните от  другите източници. Ако такива липсват, се използва информацията, постъпила от системата за мониторинг на площ и от СИЗП, при условията на ал. 3. Когато за даден критерий за допустимост на площ не са налични данни от проверка на място и от системата за мониторинг на площ, но са налични такива в СИЗП, допустимостта на площта се определя съобразно данните в СИЗП.

В параграф 5 от наредбата се правят промени в параграф 1, където се добавя, че „корекция на заявления“ е всяко намаляване на размера на декларираната площ, в рамките на декларирания по време на кампанията парцел. А при „оценката, извършена чрез системата на мониторинг на площ“, са смята един от следните резултати за монитируемите критерии за допустимост - „в съответствие“, „неубедителни доказателства за съответствие“ и „несъответствие“.

Животновъди с предложения за ливадите и пасищата

В наредбата се правят и важни промени, свързани със сроковете за издаване на фактурите при плащане на семена и посадъчен материал при кандидатстването по интервенциите (по чл. 26-31). За целта кандидатите представят или само документи (по чл. 34, ал. 2), или само фактури, издадени на името на бенефициера при плащане по банков път или фактура, издадена на името на бенефициера и фискална касова бележка към нея при плащане в брой. Фактурите следва да съдържат информация за количеството закупени семена и/или посадъчен материал. Фактурите следва да са издадени в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване. Фактурите за посадъчен материал по интервенцията по чл. 26 следва да са издадени преди декларираната в заявлението за подпомагане дата на създаване на насаждението. Документите се подават в срока (съгласно чл. 33, ал. 6).

За да се осигури администриране и ефективен контрол от страна на ДФЗ по интервенциите за подпомагане, с преходна разпоредба се предвижда за 2023 г. срокът по чл. 61, ал. 1, изр. 1 за установяване на несъответствия между декларираните данни в заявлението за подпомагане, свързани с условията за подпомагане по заявените интервенции, и данните, установени чрез административни проверки или от системата за мониторинг на площ, да бъде 31 октомври. За да се гарантира достатъчно време на кандидатите за подпомагане, срокът по изр. 2 от същата правна норма, кандидатът за подпомагане да има възможност за корекция или оттегляне на заявлението се удължава до 20 ноември 2023 г. По идентичен начин до 20 ноември 2023 г. се удължава и срокът по чл. 61, ал. 2, в който за установени несъответствия, засягащи условия за подпомагане, които не могат да се проверяват чрез системата за мониторинг на площ, кандидатите за подпомагане могат да извършат корекция на заявлението. Срокът (по чл. 61, ал. 3), в рамките на който на кандидата за подпомагане се изпраща съобщение за всички несъответствия, установени чрез системата за мониторинг на площ, също се удължава до 31 октомври 2023 г. В съответствие с тези промени в сроковете са удължени и кореспондиращите им срокове (по чл. 14, ал. 1 и 2 от Наредба № 4 от 2023 г.) съответно до 31 октомври и 20 ноември 2023 г.

С проекта на акта са направени редакционни изменения, насочени към прецизиране на изискванията и намаляване на административната тежест за кандидатите за подпомагане. В чл. 59, ал. 3 се пояснява, че системата за мониторинг на площта се използва на равнище деклариран земеделски парцел. За да се намали административната тежест за кандидатите за подпомагане с директни плащания ангажиментът им по ал. 4 да представят допълнителни доказателства във връзка с горепосочената система отпада. Същото се отнася до ангажимента им (по чл. 61, ал. 1) за представянето на обосновки при подаване на възражение от кандидата чрез СЕУ. В ал. 2 от горецитираната правна норма точка 3, постановяваща, че кандидатите за подпомагане могат да извършат корекция на заявлението, при условие че не са били информирани, че чрез административни проверки са установени несъответствия, засягащи условия за подпомагане, се заличава, за да е в пълна корелация с чл. 14, 15 и 16 от Наредба № 4 от 2023 г. Така се премахва ограничението за земеделските стопани да оттеглят площи, за които административно е установено, че нямат правно основание или имат застъпване.

В чл. 63, ал. 9 се пояснява, че извадката за целите на оценката на качеството на системата за мониторинг на площта и системата за геопространствено заявяване може да е част от контролната извадка, но не задължително да бъде такава. Промяната се прави с оглед целта на проверката за оценка на качеството на система за мониторинг на площ (СМП), а именно да се оцени качеството на работата на системата. Предвид факта, че СМП не е част от  контролната система, то парцелите, попаднали в извадката за оценка на качеството, може да се ползват като част от извадката по интервенциите, в случай че са в един времеви период, но може и да се ползват само за целите на оценката. Принципите на извършване на проверката, например по отношение на уведомяването за проверката, също могат да бъдат различни. Направено е и прецизиране на приложение 7.

До 20 ноември може да коригирате грешки по заявленията за 2023 г.
27428
 

Последни материали
Виж
Заради свиването на засетите площи с двете култури
В Германия очакват спад на реколтите от пшеница и рапица
Освен промените в климата в световен мащаб
И обезлесяването е подпомогнало пагубните наводнения в Бразилия
На националния събор на овцевъдите край Петропавловския манастир
Фермерите представиха 60 млечни продукта в състезанието за вкус
Полезни съвети
Азот, азотни торове и как да ги използваме за подхранване на растенията
МЗХ ще продължи да подкрепя животновъдството, увери замминистър
За втория транш от украинската помощ ще трябва актуализиране на бюджета
За ватора на химна
Честит 24 май, празникът на българската писменост!
Свързани материали
Виж
Над 203 млн. евро е бюджетът по еко схемите за Кампания 2024
Наредба 3, която се обсъжда до 20 май
Промените в част от екосхемите, за които ще се кандидатства през тази година
Втора част на промените в Наредба 3
При обвързаната подкрепа за овошки и зеленчуци задължително представяте опис, заверен от агроном
Промени в Наредба 3
Заявленията за кампания 2024 г. ще се подават до 24 юни, при просрочие няма да има санкции
Промените в Наредба за интервенциите по директни плащания са качени за обществено обсъждане
Започна Кампания 2024 по директни плащания
Нормативни промени
Новите ставки за биопроизводство през 2024 г., които ще се обсъждат до 20 май
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини