Начало » Новини » Страната
10.04.2023 г.

Индикативната програма за ПРСР през 2023 г. почти изключва фермерите

Получателите са основно държавни институции
Индикативната програма за ПРСР през 2023 г. почти изключва фермерите

Агенцията за борба с градушките ще бъде оборудвана с дронове

В Индикативната програма за приема на проекти по ПРСР 2014-2020 за 2023 г, която беше качена в края на миналата седмица, са планирани 5 процедури, от които само една е насочена към земеделски производители – и то за дейности, които не са свързани с пряката им селскостопанска дейност. Става въпрос за подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ с бюджет от 20 милиона евро, като приемът е планиран за май-юли. По този прием кандидастват фермери или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите, като субсидията е 50% от стойността на проекта. Минималната стойност на допустимите разходи за един проект е 10 хил. евро, а максималната - 400 000 евро.

Изредени са и допустимите материални и нематериални инвестиции за създаване и развитие на неземеделски дейности в селските райони:

1. Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали);

2. Развитие на услуги във всички сектори;

3. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;

4. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.

Следващата важна мярка е 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“, където бюджетът от 50 млн. евро е ориентиран изцяло за ползване от „Напоителни системи“ ЕАД. Приемът ще се проведе от май до юли и се отнася изцяло за проекти, които не бяха изпълнени до този момент от държавното предприятие. Освен за ремонт и съществуващите хидромелиоративни системи подкрепата се отпуска също за покупка и инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване за напояване, системи за отчитане, измерване и мониторинг, включително и такива, пряко свързани с подобряване на енергийната ефективност и опазване на околната среда. Нематериалните инвестиции са общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта; разходи за ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; покупка на софтуер, пряко свързан с дейността.

Другите приеми са от май до юли по подмярка 1.2. „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ за организации, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности. Бенефициенти по подмярката са организациите, които предоставят трансфер на знания чрез демонстрационни дейности. Те са основно научно-изследователски институти и звена, университети и др. в областта на селското или горското стопанство, или в областта на хранителните технологии. Организациите трябва да разполагат със собствени демонстрационни обекти от типа на учебно-опитни полета, изследователски опитни полета, учебни или изследователски лаборатории.

Целеви прием за университети в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост ще има и по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Приемът ще се проведе от юни до септември, като бюджетът е 9 млн. евро. Предназначен е за изграждане на лаборатории в университети в областта на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост -  Тракийски университет- Стара Загора, Аграрен университет- Пловдив, Университет по хранителни технологии- Пловдив.

Също от юни до септември е приемът за Изпълнителната агенция борба с градушките по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. Бюджетът е 6 млн. евро и е ориентиран за покупка на оборудване – дронове и общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги.

Индикативната програма за ПРСР през 2023 г. почти изключва фермерите
8436
 

Последни материали
Виж
Предстоящо
През юни в София се организира българо-китайски бизнес форум
Седмична агрометеорологична прогноза за периода 17-23 май 2024 година
Времето остава неустойчиво с чести валежи, но при по-високи температури
Семо Семков, продуктов мениджър за „Кубота България“
КББГ ООД представи на БАТА АГРО прецизната си навигация Ag Leader, произведена в Айова
Обзор на Софийска стокова борса за периода 14-17 май 2024 година
Май продължава в приспивно темпо и без сделки със зърно на борсата
Петкратно увеличение на огнищата с Африканска чума при домашните свине
Продажбите на пестициди в ЕС намаляват
Свързани материали
Виж
Качен е на страницата на ДФЗ
В индикативния график няма точна дата за плащанията по СЕПП
Зелените плащания ще се преведат за Великден
На 10 март фермерите се сдобиха с график за плащанията по Кампанията 2022
Индикативен график - от 1 ноември очаквайте първите преводи
И тази година плащанията по СЕПП ще се извършат от 10 до 20 декември
Индикативният график за плащанията през следващите шест месеца за Кампания 2021
Нова подмярка за консултантски услуги
Последните промени в индикативния график за ПРСР
Мониторингов комитет на ПРСР
Ударният прием по двете инвестиционни мерки 4.1 и 4.2 през април е с бюджет от 824 млн. лв.
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини