Начало » Новини » Страната
15.08.2022 г.

Срокове за сключване на споразуменията за 2022-2023 г.

Новите указания
Срокове за сключване на споразуменията за 2022-2023 г.

sinor.bg

И тази година областните земеделски служби дават подробни инструкции за процедурите, по които се сключват споразуменията за ползването на земеделската земя между собственици и ползватели. До 31 юли т.г. фермерите и арендаторите са предоставили договорите, подписани за наемането и ползването на земята.

В момента тече първия етап от работата на назначените общински комисии, които ще определят масивите и ще организират сключването на споразумения за ползване между собствениците или ползвателите.

Ползвателите подават списък с имотите и подписват декларация за това как ще ги ползват – в реални граници или комасирано, т.е. включени в процедурата на чл. 37,в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за създаване на масиви и за тяхното ползване. Те подават и декларация, че не са свързани лица по смисъла на Търговския закон с лица, които не са плащали рентите и вноските за „белите петна”.

При промяна на собствеността арендаторите подават до 15 август (срокът изтича днес) ново заявление с данните, настъпили след 31 юли. От областните дирекции съветват всички данни да се подават на USB-устройства (флашки), което улеснява приема.

Ако при регистрирането на договорите общинската служба установи повече от едно правно основание за ползване на един имот, за който е посочено, че ще се обработва в реални граници, т.е., че имотът няма да участва в споразумение по чл. 37,в, експертите уведомяват двете страни, за да разрешат спора. В случай, че не успеят, трябва се отнесат към съда.

Предварителният регистър на имотите е изработен от общинските комисии още преди 1 август и се публикува до 15 август, след като бъде актуализиран. Той включва номерата на имотите по картата на възстановената собственост (кадастралната карта), нейната площ, категория и начин на трайно ползване, ползвателите и тяхното правно основание; имотите по чл. 37,в, ал. 3, точка 2 от ЗСПЗЗ.

В този предварителен регистър не влизат арендатори, които не са платили „белите петна”; имотите, които ще се работят в реални граници; имоти с начин на трайно ползване – пасища, мери, ливади, които земеделските служби трябва да прехвърлят в предварителния регистър; имоти с договори за наем, чийто срок изтича по време на селскостопанската година, за която е заявен за ползване в декларациите, освен ако в срока до 15 август не са посочени анекси за продължаване на този срок; идеални части от имоти, независимо от желанието на собствениците и ползвателите, заявени в декларациите по чл. 69 или по чл. 70 от Правилника за прилагане на ЗСПЗЗ; имот или група имоти, извън границите на урбанизираните територии, за които има влязъл в сила подробен устройствен план за обекти с национално значение.

Комисиите по чл. 37,в, ал. 1 до 5 август ръководят сключването на доброволните споразумения по този член.

До 20 август тези комиисии съставят проект за служебно разпределение на ползването на земите по масиви; може да извършват служебно справки и проверки, включително на място. Също определят територията, в която се създават масивите за ползване по реда на § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ; определят границите на масивите за ползване върху копие от картата на възстановената собственост (кадастралната карта), и изготвят карта на масивите за ползване и регистър, който съдържа данни за имотите, заявени за участие в споразумението и за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ.

При определяне територията, в която се създават масивите за ползване по реда на § 2ж от допълнителните разпоредби на ЗСПЗЗ, се включват имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ и се изключват имотите, за които собствениците и ползвателите са декларирали, съответно заявили, а също и несъгласие за включване.

За заседанията на комисията се съставят и протоколи.

Когато между ползвателите не се постигне споразумение, те съставят проект за служебно разпределение на ползването на земите по масиви и това става до 15 септември 2022г., като се спазват изискванията на чл.37в, ал.3, т.1 и т.2 от ЗСПЗЗ;

Комисията да изготви доклад до Директора на ОД «Земеделие», който да съдържа сключеното споразумение, разпределението на масивите за ползване, данните за земите по чл.37в, ал.3, т.2 от ЗСПЗЗ за техните собственици и дължимото рентно плащане.

Комисията изготвя и прилага към доклада проект на служебно разпределение на масивите за ползване в следните случаи:

1.      когато не се постигне споразумение или постигнатото споразумение е за площ по-малка от две трети от общата площ на масивите в землището, или

2.      за остатъка от масивите за ползване в землището, когато споразумението е сключено при условията на чл. 37в, ал. 2, изречение седмо от ЗСПЗЗ, или

3.      когато споразумението не обхваща имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ, включени в масивите за ползване.

Комисията изготвя проект на картата на масивите за ползване и на регистър към нея въз основа на споразумението и/или разпределението.

Споразумението влиза в сила, при условие че обхваща не по-малко от две трети от общата площ на масивите за ползване в съответното землище.

Регистърът съдържа данни за масивите за ползване, за ползвателите и за номерата на имотите по картата на възстановената собственост (идентификаторите по кадастралната карта), за площта, категорията, начина на трайно ползване, правно основание на ползването, съответно за имотите по чл. 37в, ал. 3, т. 2 ЗСПЗЗ. Регистърът се прилага към споразумението и/или разпределението и представлява неразделна част от тях. Регистърът и картата на ползването се оповестяват в срок до 25 август за споразумението и в срок до 20 септември – за разпределението по реда на чл.72, ал.3 от ППЗСПЗЗ

Промените в проектите на регистъра и картата могат да се правят в срок до 30 август за споразумението и в срок до 25 септември – за разпределението по инициатива на комисията или на заинтересуваните лица.

Срокове за сключване на споразуменията за 2022-2023 г.
29112

Последни материали
Виж
Как да използваме содата и дървесната пепел в борбата с вредителите?
Последна актуализация на торовете по Еко схемата за почвения потенциал
Успешен сорт розов домат се справя с върховото гниене през лятото
Използваема площ за говеда, биволи, овце и кози
Нова наредба променя изискванията за животновъдните обекти
Специални ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на жаби
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 44 от 2006 г.
Изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на насекоми
Свързани материали
Виж
По график
Електронната система на фонд „Земеделие” работи от днес
Агросеминарът на НАЗ в Пловдив
Спорове бавят доброволните споразумения в Силистренско, Врачанско и Ямболско
Общественото обсъждане приключва на 18 март
БАСЗЗ: Промени в Закона за земята ще възстановят бума с фалшивите договори за аренда и наем
Нормативни промени
Нови срокове и промени, свързани с доброволните споразумения по чл. 37б от Закона за земята
Календар до края на годината
Подписвате споразуменията за пасищата и ливадите до 31 октомври
Защо ги пускат едва днес, е въпросът
Новини около графичните параметри на споразуменията по чл. 37в и 37ж от закона за земята
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2023
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам