Начало » Новини » Коментари
14.10.2016 г.

Местните инициативни групи ще разполагат с 80 млн. лева за проекти в образованието

Местните инициативни групи ще разполагат с 80 млн. лева за проекти в образованието

sinor.bg

През февруари 2017 г. започва приемът на проекти на местни инициативни групи по две от подмерките на селската програма - 19.2 за „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР“ и 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегии за местно развитие“. Това се посочва в индикативния график на министерството на земеделието, който е качен на страницата на министерството на земеделието.

Целта на тези подмерки е да се насърчи социалното приобщаване и да се намали бедността в селските райиони, да се развива интегриран подход към околната среда чрез съхраняване на природата и насърчаване на ресурсната ефективност, включително на дейности за превенция и управление на риска и за използване на потенциала на културното наследство, фокусиране върху иновациите чрез насърчаване на въвеждането им в практиката, а също да се повиши конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес, включително чрез диверсификация, алтернативни дейности и устойчиво производство на аквакултури.

Близо 80 млн. лева се предвиждат и повишаване на качеството на училищното образование в малките населени места, за подобряване на достъпа до училищно образование в малките населени места, за намаляване броя на необхванатите от образователната система, на отпадащите от училище и на ранно/преждевременно напусналите училище.

Включените в стратегиите мерки и техният обхват задължително следва да произтичат от включен в стратегиите подробен анализ, очертаващ необходимостта от финансиране на мерките от оперативна програма „Наука и образование и трябва да бъдат с конкретната насоченост.

Според индикативния график обаче 300 хил. евро ще бъдат заделени за повишаване на заетостта и териториалното сближаване чрез проекти на местни инициативни групи, които действат за създаване на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика.

Целта е повишаване на заетостта и териториалното сближаване чрез стремеж към постигане на следната специфична цел: насърчаване на икономическия растеж, социалното приобщаване, създаването на работни места и предоставяне на подпомагане за пригодността за заетост и трудовата мобилност в общностите в крайбрежните региони и регионите на вътрешните водоеми, които зависят от риболов и аквакултури, включително диверсификация на дейностите в рамките на сектора на рибарството, както и в други сектори на морската икономика.

Максимално за една стратегия ще бъдат отпускани по 50 хил. евро.

Като допустими дейности се приемат такива, които добавят стойност, създават работни места или привличат младите хора към селата. Дейности за насърчаване на иновациите на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури също ще бъдат подпомагани.

Ще се подпомага също и разнообразяване на дейностите в рамките на риболова с търговска цел или извън него, ученето през целия живот и създаването на работни места в райони за рибарство и аквакултури.

Подобряването и използването на екологичните дадености на районите за рибарство и аквакултури, включително операции за смекчаване на въздействието от изменението на климата също ще бъдат одобрявани по тази програма.

Допустими ще бъдат и проекти за насърчаване на социалното благополучие и културното наследство в районите за рибарство и аквакултури, включително рибарството, аквакултурите и морското културно наследство;

Засилването на ролята на рибарските общности в местното развитие и управлението на местните ресурси в областта на рибарството и морските дейности също ще се подпомагат по двете подмерки 19,2 и 19,4.

Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 от местните групи също ще намерят финансиране.

По двете мерки 19,2 и 19,4 няма да бъдат допустими за подпомагане дейности от подмерките 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски производители", 6.2 "Стартова помощ за неземеделски дейности" и 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" на мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Не са допустими и дейности по подмярка 16.1"Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации за селскостопанска производителност и устойчивост", подмярка 16.2 "Подкрепа за пилотни проекти и за развитие на нови продукти, практики, процеси и технологии" и подмярка 16.4 "Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки за изграждането и развитието на къси вериги на доставки и местни пазари. Подкрепа за дейности на местно равнище за популяризиране, свързани с развитието на късите вериги на доставки и местните пазари" от мярка 16 "Сътрудничество" от ПРСР 2014 - 2020 г.

Извън подпомагане по са още дейности по мерки, предвиждащи инвестиции в държавна или общинска инфраструктура за здравеопазване, както и общински проекти, които се подпомагат по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от ПРСР 2014 - 2020 г. на кандидати за получаване на финансова помощ, на които е предоставена финансова помощ по подмярка 7.6 "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата" от ПРСР 2014 - 2020 г.

По двете подмерки 19,2 и 19,4 ще се отпускат обаче средства за подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000. Бюджэетът ще зависи от остатъчния бюджет от първата процедура за подбор на МИГ и стратегии за ВОМР през 2016 г.

Тук влизат дейности за подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000, напр.: дейности, свързани с извършване на строително монтажни работи във връзка с осигуряване на инфраструктура, необходима за подобряване на природозащитното състояние на видове, преки консервационни мерки;

Ще се подкрепяти и дейности, свързани с подготовката на проектното предложение, информационни дейности и дейности за въвличане на заинтересованите страни, свързани с изпълнение на консервационни мерки, организация и управление, информация и комуникация.

По двете мерки са предвидени и средства за насърчаване на разработването и въвеждането в практиката на иновации.

За допустими дейности ще се приемат иновации в предприятията, вкл. разработване и внедряване на нови продукти, процеси и бизнес модели в предприятия. По Приоритетна ос 1 „Технологично развитие и иновации“ се подкрепят само внедряване или разработване на иновации, попадащи в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация.

Насърчаване на предприемаческите идеи в области, свързани с европейски и регионални предизвикателства и секторите на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020.

Допустими са и общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Ще бъдат подпомагани още специализираните услуги за МСП за развитие и укрепване на управленския капацитет.

Подкрепа за растеж на предприятия чрез подобряване на качеството и насърчаване на използването на ИКТ и услуги.

Местните инициативни групи ще разполагат с 80 млн. лева за проекти в образованието
4080

Последни материали
Виж
Фонд Земеделие
Изплатени са още 9 милиона лева на биопроизводителите по мярка 11
Тодор Новаков, търговски представител на ФМС Агро България:
С продуктите на ФМС получавате високи и качествени добиви
Успешната жътва зависи и от ремаркетата на полето
Форум
Европейската асоциация на биофермерите с конгрес в Румъния
Становища
Популизъм ли е искането за по-ниско ДДС
Иновации
Мария Габриел: Цифровите технологии променят начина за работа в интернет
Свързани материали
Виж
ПРСР 2014-2020 г.
На 1 август се откриват две процедури за прием на проекти за местните инициативни групи
Решения на Министерския съвет
Янко Иванов е новият заместник-министър на земеделието, отговарящ за животновъдите
Фонд Земеделие
Над 1 200 фермери си поделят 9 млн. лв. за стадата с автохтонни животни
Министерство на земеделието, храните и горите
Одобрени са първите 14 местни стратегии по ПРСР
Кадрови промени
Александър Минев е новият зам.-изпълнителен директор на агенцията за малки и средни предприятия
Заедно с блендовете с международни
Местните сортове са още един шанс за българските вина
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам