Начало » Новини » Света
16.06.2015 г.

До 2020 г.България ще подкрепи 4 хиляди малки стопанства по селската програма, Румъния - 30 хиляди

Да сверим часовниците с другите програми за развитие на селските райони
До 2020 г.България ще подкрепи 4 хиляди малки стопанства по селската програма, Румъния - 30 хиляди

Farmer.bg

След като преди две седмици Европейската комисия одобри поредните  24 програми за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014 – 2020 г., анализаторите направиха интересни сравнения на набелязаните от държавите членки цели за развитието на агросекторите си през следващия програмен период, съобщиха от Института за агростратегии и иновации. България и Румъния естествено мерят своите политики не само защото са съседни държави, но и защото бяха присъединени заедно през 2007 г. Интересното е, че северната ни съседка ще използва голяма част от ресурса си за инвестиции в дребни стопанства, докато у нас се набляга повече на селските общини, преработването и др. отрасли.

Бюджетът на българската и румънската програми са съизмерими с броя на жителите и на заетите в агросекторите на двете страни. Докато България ще усвои 2,9 млрд евро до 2020 г. (2,4 млрд от бюджета на ЕС, включително 28 милиона, прехвърлени от българския пакет за директни плащания по ОСП и 0.5 милиарда от национално финансиране), бюджетът на съседна Румъния по ПРСР е  9,5 млрд евро по нейната програма за развитие на селските райони (8,1 млрд от бюджета на ЕС, включително 112,3 милиона, прехвърлени от Първи стълб на ОСП, и 1.34 милиарда от национално съфинансиране.)

Това, което евроекспертите са извели като интересно сравнение е, че в България се очаква да бъдат подпомогнати 4 хиляди малки земеделски стопани и 1630 млади фермери, докато в Румъния за модернизация ще се отпуснат субсидии на 3400 земеделски стопанства и кооперативи, като се осигури подкрепа на повече от 30 хилюди малки стопанства и още 9 400 млади фермери.

Кои програма бяха одобрени преди две седмици

На 26 май Еврокомисията одобри ПРСр за България, Хърватска, Чехия, Германия (Баден-Вюртемберг, Берлин Брандербург, Долна Саксония + Бремен, Рейнланд-Пфалц, Саарланд, Шлезвиг-Холщайн, Тюрингия), Ирландия, Италия (Националната селска мрежа, Болцано, Емилия-Романя, Тоскана, Венето), Румъния, Испания (национални програми, Арагон, Ла Риоха, Пайс Васко), Швеция и Обединеното кралство (Шотландия и Уелс).

"Едно от най-големите предимства на нашата концепция за развитие на селските райони е, че имаме основни приоритети, но си зависи от всяка

държава-членка или регион да изработи програма, която е съобразена с характера на предизвикателствата и възможностите там", посочи комисарят на ЕС по земеделието Фил Хоугън.

Чешката република

Според ПРСР на Чехия секторът ще получи 2,3 млрд евро от бюджета на ЕС (заедно с 762 милиона национално съфинансиране, като се фокусира главно върху осигуряването на устойчиво управление на природните ресурси и насърчаване на екосъобразни селскостопански практики –около 25% от земеделската земя да бъде договорирана по мерки за защита на биоразнообразието, 11% за подобряване управлението на водите и 12% за защита на почвата.

Програмата също предвижда да предостави инвестиционна подкрепа за 3500 земеделски стопанства, около 1450 инвестиционни проекта в горските технологии и 830 проекта в хранително-вкусовата промишленост.

Ирландия, Шотландия, Уелс

ПРСР в Ирландия ще получи 3.92 милиарда за финансиране за развитие на селските райони (от тях 2.19 милиарда ще дойдат от бюджета на ЕС

и 3,17 милиона от национално финансиране).

Основен приоритет на ирландската ПРСР е "възстановяване, опазване и укрепване на екосистемите", свързани със селското стопанство и горското стопанство. Три четвърти от общото финансиране се разпределят за този приоритет, насочен към над един милион хектара земеделска земя.

Около 20% от земеделската земя ще бъде управлявана с цел да се увеличи биологичното разнообразие, да се управляват по-добре водните ресурси и да се предотврати ерозията на почвата. Също така почти 10% от ирландските ферми ще бъдат преструктурирани и модернизирани.

Планът за Втори стълб на Уелс в Обединеното кралство ще получи 655,8 милиона от бюджета на ЕС, включително 292,4 милиона, които ще бъдат прехвърлени от пакета за директни плащания по ОСП, и 470,2 милиона от национално съфинансиране – за общо 1.13 милиарда евро.

56% от подкрепата ще са разпределени за по-добро управление на природните ресурси и насърчаване на щадящи климата земеделски практики, с цел да се защити 700 000 хектара обработваема земя чрез мерки за екологосъобразно управление на земята, опазване на биоразнообразието, управление на водните ресурси и ерозията на почвата.

За Шотландия 844 милиона евро от бюджета на ЕС (включително 335 милиона прехвърлени от Първи стълб към ОСП) и 489 милиона евро национално съфинансиране, плюс 12 милиона евро допълнително национално финансиране, означават общо 1.68 милиарда публични средства по ПРСР.

Общо 80% от финансирането се разпределя за запазване и подобряване на екосистемите, свързани със земеделието и горското стопанство, като се обхванат повече от 6 милиона хектара земеделска и горска площ чрез мерки за екологосъобразно управление на земята с цел опазване на биоразнообразието, управление на водните ресурси и ерозията на почвата.

Швеция, Хърватска

Шведската ПРСР очертава приоритетите на страната за ползване на почти 4.3 милиарда евро публични средства (1,8 млрд от бюджета на ЕС, включително 18 милиона евро, прехвърлени от пакета 2014-2015 г. за директни плащания по ОСП, и 2,5 млрд национално съфинансиране плюс 2,9 милиона допълнително национално финансиране).

Тя се съсредоточава върху възстановяването, опазването и укрепването на екосистемите, свързани със земеделието и горското стопанство, като повече от 28% от земеделската земя ще мине по договори за биологично разнообразие,  около 33% - за по-добро управление на водните ресурси.

Ще се създадат и около 170 000 нови работни места чрез курсове за обучение на земеделски производители.

Хърватският план за Втори стълб ще използва 2 млрд от средствата от ЕС и 300 милиона от национално финансиране, като основната цел ще е преструктуриране и модернизиране на земеделските стопанства и хранителния сектор на страната.

Очаква се близо 2000 стопанства да получат инвестиционна подкрепа, повече от 5000 земеделски стопани да получат помощ за стартирането и развитието на малки стопанства и около 1000 млади фермери да получат подкрепа за започване на бизнес.

Испания, Италия

Националната ПРСР за Испания, както и различните регионални ПРСР бяха обявени от изпълнителната власт на ЕС.

Националната ПРСР там ще получи 238 милиона от бюджета на ЕС и 191 милиона от национално съфинансиране, с голям фокус към увеличаване на икономическите показатели и конкурентоспособността на земеделските кооперативи. Предвижда се осигуряване на подкрепа за създаване на организации на производители, наред с другите мерки.

Междувременно регионалните ПРСР бяха приети за Ла Риоха (201,6 милиона обществени средства), Арагон (907 милиона) и Паис Васко (291 милиона).

Бяха приети и редица италиански регионални ПРСР – в основната си част 1.19 милиарда от средствата ще са за селскостопанския регион Емилия Романя. Целта е в района да се подкрепят 870 проекта за инвестиции за преструктуриране или модернизиране на стопанствата и над 1500 млади фермери, на които ще бъде предоставена помощ за старт на бизнеса. Над 19 000 места ще бъдат достъпни в курсовете за обучение на фермери, наред с другите мерки.

Бяха обявени и регионалните ПРСР за Венето (1.19 милиарда), Тоскана (962 милиона) и Болцано (366 милиона).

Междувременно италианската национална програма за 2014-2020 ще получи 115 милиона евро (59.6 милиона от на бюджета и 55 милиона от национално финансиране).

Още германски ПРСР

Редица германски ПРСР (Баден-Вюртемберг, Берлин + Бранденбург, Долна Саксония+Бремен, Рейнланд-Пфалц, Саарланд, Шлезвиг-Холщайн, Тюрингия). Обявени по-рано бяха Бавария, Хесен, Мекленбург-Западна Померания, Северен Рейн-Вестфалия бяха също одобрени. Долна Саксония и Бремен ще получат най-голямо финансиране – в размер на 119.9 милиарда.

Разходите за мерките за развитие на селските райони в рамките на Втори стълб по ОСП са разделени на общо единадесет "тематични цели", които са част от Споразуменията за партньорство между страните членки с изпълнителната власт на ЕС, подчертавайки тяхната всеобхватна стратегия за структурните инвестиции, финансирани от ЕС.

...

До 2020 г.България ще подкрепи 4 хиляди малки стопанства по селската програма, Румъния - 30 хиляди
5378

Последни материали
Виж
Решения на Министерския съвет
Приети са промени в списъка на общинските пътища
Решения на Министерския съвет
Шефът на несъстоялото се електронно правителство подаде оставка
Контрол
Томислав Дончев предприе акция „Стресни чиновника“
Оптиком пуска ограничена бройка комбайни Rostselmash на премиум цени
Предстоящо
От 2 до 4 юли курс за одитори в областта на храните
Градината и ние
Как да торим за формиране на вкусни и качествени домати
Свързани материали
Виж
Важно за фермера
Близо 25 хиляди души са останали без работа в земеделието в края на 2018 г.
Политики
През 2019 г. Еврокомисията заделя 191 млн. евро за промоционални програми
Ако кандидатът не притежава в момента изискваната професионална квалификация, той може да бъде одобрен и при условие
И ученици с кравите на дядо могат да кандидатстват по мярка 6.1
Предстоящо
Очаквайте новости за промоционалните програми на ЕС на 20 март
Предложения в законодателството
Евродепутат лобира за 50-процентно вдигане на бюджета за пчеларските програми
Правителството прие решение
С 2,91 млрд. лева ще се финансират земеделски програми през 2018 г.
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам