Начало » Новини » Страната
08.05.2015 г.

Най-често допусканите грешки при кандидатстване за биологично земеделие и животновъдство

Важно за фермера
Най-често допусканите грешки при кандидатстване за биологично земеделие и животновъдство

Farmer.bg

При подаване на заявление за субсидии по мярка 11 от новата програма за развитие на селските райони „Биологично земеделие” се допускат няколко основни грешки, свързани с размера на обработваемите парцели и с броя на регистрираните животни. Експерти от министерството на земеделието са обобщили допусканите нарушения, които е важно да бъдат избягвани. Както при ангажиментите, свързани с мярката за агроекология и климат, така и при биопроизводството е важно пет последователни години да не се променят географските граници на отглежданите площи. В случаите на разминаване, надхвърящо 10% от заявената площ, ще се наложи фермерът да връща субсидиите, получени до момента по това направление.

За да избегнете този проблем, бихте могли да копирате площите, които сте декларирали за предходната година в ИСАК, когато подавате заявление за плащане.  

Вторият проблем е ако не е предоставен в срок документ, който доказва наличието на опит в извършваните дейности.

Най-късно при подаването на заявление за плащане за третата година от поетото задължение трябва да представите документ за преминато обучение или опит в извършваните дейности. В противен случай трябва да върнете получените до момента субсидии. За доказване на обучение можете да представите в областните дирекции на ДФЗ един от следните документи:

- копие на документ за преминато агроекологично или биологично обучение с минимална продължителност 18 часа или демонстрационна дейност, свързана с приоритет 4 по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване“ от ПРСР 2014-2020 г., с минимална продължителност от 3 дни;

- копие на документ за преминато обучение или документ, удостоверяващ наличие на опит, предоставени по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2007 – 2013 г.;

- копие на диплома за средно професионално, висше образование, за образователна и научна степен „доктор“ или научна степен „доктор на науките“, с квалификация земеделие или ветеринарна медицина; - Копие от сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените растителни и/или пчелни и/или животински продукти с правилата на биологично производство, удостоверяващ наличие на биологична продукция.

Фермерите, които кандидатстват за първи път по мярка 11 „Биологично земеделие” и нямат договор с контролиращо лице, сключен преди 31 декември на годината преди кандидатстването, също няма да бъдат допускани.

За кампания 2015 г. по изключение крайният срок за сключване на договорите с контролиращо лице е 1 март 2015 г.

Този договор с контролиращо лице удостоверява отглеждането на културите, животните или пчелните семейства по биологичен път.

Ако тази година до първи март не сте сключили подобен договор, тогава не получавате одобрение за подпомагане.

По време на петгодишния период на подпомагане (до 30 септември на петата година от първото одобрено заявление за подпомагане) трябва поне веднъж да получите от контролиращото лице сертификат или писмено доказателство за съответствие на продуктите с правилата на биологичното производство и да го предоставите в ДФ „Земеделие”. Това трябва да стане най-късно до 30 октомври на петата година от първото одобрено заявление за подпомагане.

Грешка е и ако в заявлението за подпомагане или плащане е отбелязан грешен код за заявените парцели, пчелни семейства или животни.

В случай че контролиращото лице върне различен от декларираният от вас код за заявените парцели, пчелни семейства или животни, няма да получите плащане за съответната година.

 

► Най-често допусканата грешка при БИОЛОГИЧНОТО РАСТЕНИЕВЪДСТВО се допуска, когато не всички култури в един блок на земеделско стопанство (БЗС) са декларирани за отглеждане по биологичен път. Ако обработвате повече от един парцел (една култура) в рамките на един блок на земеделско стопанство (БЗС), то всички парцели в този БЗС трябва да са заявени за отглеждане по правилата на биологично производство. Това е едно от задължителните условия за участие в мярката. В противен случай не получавате одобрение за целия блок на земеделското стопанство.

 

► Най-често допусканата грешка при БИОЛОГИЧНОТО ПЧЕЛАРСТВО е да не са актуализирани данните за броя на пчелините в регистрите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да подадете заявление за подпомагане или в случаите, когато правите редакция на вече подадено заявление, за да актуализирате данните за броя на пчелините и пчелните си семейства в регистрите на агенцията. Така ще избегнете евентуални несъответствия при бъдещи проверки.

Когато броят на пчелните семейства, записани в регистъра на БАБХ, е по-голям от заявения и за разликата не е представен договор или анекс с контролиращо лице или в договора не е посочен броят на пчелните семейства, не получавате субсидии по направлението.

 Грешка е, ако броят на пчелните семейства е намален под 20. Трябва да отглеждате поне 20 пчелни семейства през целия петгодишен период на подпомагане. Ако намалите броя на пчелните семейства под минимума (20 пчелни семейства), не получавате плащане за съответната годи¬на. Ако намалите броя пчелни семейства, с които сте поели ангажимент, но не под 20, ще получите финансово подпомагане само за наличния брой семейства.

 

► Най-често допусканата грешка при БИОЛОГИЧНОТО ЖИВОТНОВЪДСТВО е когато данните за броя животните в стопанството не са вписани точно в регистрите на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Бихте могли да посетите регионалната служба на БАБХ, преди да подадете заявление за подпомагане или в случаите, когато правите редакция на вече подадено заявление, за да актуализирате данните за броя на животните в регистрите на агенцията. Така ще избегнете евентуални несъответствия при бъдещи проверки. Когато в предоставеният договор или анекс с контролиращо лице, не са отбелязани всички идентификатори (ушни марки) на животните от заявения вид в стопанството, няма да получите субсидии по направлението.

 Броят на животинските единици (ЖЕ) и площта не отговаря на минималният изискуем. Трябва да заявите най-малко 1 ЖЕ от вид и най-малко 0,5 ха площ - пасища или фуражни култури.

 В договора/анекса с контролиращото лице не присъстват всички заявени животни от вид. Всички регистрирани в БАБХ животни от заявения вид в стопанството трябва да са включени в договор и/или анекс с контролиращо лице за биологично производство.

 Заявени са животни по направление „Биологично животновъдство” по мярка 11, които не са собственост на бенефициента. При заявяване на животни по това направление е необходимо същите да са ваша собственост и да са отбелязани като такива в електронният регистър на БАБХ. При заявяване на животно, което не е Ваша собственост, същото ще се счита за животно с нередност и ще бъде санкционирано съгласно Методиката за намаляване и отказване на агроекологичните плащания, утвърдена от министъра на земеделието и храните.

16797
Последни материали
Виж
Очертава се сериозна конкуренция с предложението на Glencore
Archer Daniels Midland поиска да купи Bunge
Пробив
Държавата като посредник за участие на български фирми в търговете за зърно в Саудитска Арабия
Предстоящо
Националната асоциация на зърнопроизводителите свиква общо събрание на 23 февруари в Хисаря
Анализ
Алан Матюс: Делът на ОСП спрямо целия бюджет на ЕС ще бъде намален от 35 на 30%
Анализ
CAPA: Всичките 15 селски райони изостават критично в икономическо отношение
Процедури
Еврокомисарят Фил Хоган подкрепи работния план на българското председателство в сектор „Земеделие“
Свързани материали
Виж
Фермерите без документ за минат курс ще връщат субсидиите
На 29 декември изтича срокът да докажете, че сте минали обучение по агроекология
Заради натрупан дефицит от 60 милиона евро в бюджета по двете мерки
Окончателно: Няма пари за нови проекти за биоземеделие и агроекология
Изпълнителният директор на ДФЗ бе обещал 75 милиона
Преведени са само 52 милиона лева за биоземеделие
Танева призова Порожанов да потърси ресурс за новите биофермери
Танева пита Бозуков за вдигането на забраните при кандидатстване за биоземеделие и агроекология в кампания 2017
Точно преди Великден са пуснати 17,5 млн. лв. за агроекология и биоземеделие
Приятели на SINOR.bg: Стоматолог, София/    Професионална техника /    Градинска техника /    Книжарница /    АГРОВЕСТНИК /    
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2018

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам