Начало » Новини » Страната
07.04.2015 г.

Предвиждат се обучения за екостандарти и биопроизводство по новата селска програма

Важно за фермера
Предвиждат се обучения за екостандарти и биопроизводство по новата селска програма

Farmer.bg

В преговорите с Европейската комисия министерството на земеделието е постигнало съгласие за провеждане на важни обучения на фермерите по мерките за агроекология и климат от новата програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.). На всеки три години от прилагането на програмата ще бъдат изготвяни доклади по наблюдение и контрол на въздействието върху околната среда, които ще съдържат информация за изпълнението на мерките и условията от Становището на ЕС от 2014 за наблюдение и контрол при прилагането на ПРСР 2014-2020.

•          Предвидено е обучение и действия по осведомяване и обмен на опит на бенефициентите по следните теми - опазване на биологичното разнообразие: екологични изисквания на видовете и местообитанията, зависещи от земеделски и горскостопански практики; разумно ползване на природните ресурси; принципи на управление на НАТУРА 2000; Рамкова директива за водите; както и обучение на бенефициенти с цел опазване на водите от замърсяване с опасни вещества при гасене на горски пожари, разлив на препарати за растителна зашита и горива.

•          В пакета от консултантски услуги е предвидено да се включи информация по горепосочените теми, включително екологични стандарти и изисквания, в т. ч. НАТУРА 2000.

•          В Програмата е заложено условието направление 10.1.1 „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност” да не се отнася за територии в Националните паркове.

В направление 10.1.4. традиционни практики за сезонна паша (Пасторализъм) е предвидено:

•          Да включва и високопланинските пасища, попадащи в границите на природни паркове и защитени зони от мрежата "Натура 2000" с утвърдени планове за управление, както и да не се прилага за коне;

•          С цел поддържане на благоприятното природозащитно състояние на природните местообитания в пасищата, дирекциите на националните и природни паркове да имат право да променят нормите за натоварване на конкретни пасища, да преместват стадата на бенефициенти на други пасища или да преустановят пашата на дадена площ, без това да води до загуба на компенсаторни плащания и глоби за неизпълнен ангажимент за засегнатия бенефициент;

•          Бенефициентите да спазват минималните изисквания за употреба на торове и препарати за растителна защита предвид, че в националните паркове "се забранява използването на изкуствени торове и други химически средства".

•          В програмата е заложено условие да не се подпомага разораване, превръщане в трайни насаждения, залесяване на пасища, ливади, мери и др. затревени площи в земеделски и горски територии, в Националната екологична мрежа.

•          По ПРСР няма се подпомага възстановяване на отводнителна инфраструктура в защитените зони, където предмет на опазване са водозависими видове и местообитания, освен в случаите, когато същата представлява мярка за вредно въздействие на водите, определена в ПУРБ или Плановете за управление на риска от наводнения (ПУРН).

•          Предвидено е ангажиране на местното население в реализиране на програмата - инициативни групи, местни лидери и др. за разяснения на населението и представяне на ползите от прилагането на ПРСР. Организиране на семинари и други форми на обучение на хората, обмяна на опит и квалификация за участие в предвидените дейности по ПРСР.

•          Предвидени са дейности и инвестиционна подкрепа, свързани с опазване на почвите от замърсяване, деградация, засоляване и вкисляване, включващи обучение, свързано с трансфер на знания и действия по осведомяване, консултантски услуги за правилно управление и използване на почвите /мярка 1 и 2/, както и инвестиции за подобряване качеството на почвите чрез мероприятия, посочени при провеждане на консултации и тематични програми /мярка 4 и 6/.

•          В програмата са заложени условия за допустимост на инвестиционни проекти, които ще гарантират, че няма да се финансират проекти за изграждане на нови животновъдни обекти в границите на населените места и да се предприемат мерки за изнасяне на съществуващите, когато капацитетът на тези обекти надвишава допустимия брой животни, отглеждани за лични нужди, определени в Наредба № 44 за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти или общинските наредби и не са предприети необходимите мерки за редуциране на отрицателното въздействие в рамките на допустимите норми.

•          В мярка 12 "Компенсаторни плащания по „Натура 2000“ и Рамкова директива за водите" е предвидено като допустима дейност компенсиране на земеделски производители, както и собственици и ползватели на гори, когато дейността им следва да бъде ограничена в изпълнение на забраните и ограниченията в санитарно-охранителните зони на водоизточниците и на минерални води.

Предвиждат се обучения за екостандарти и биопроизводство по новата селска програма
6077

Последни материали
Виж
Постановление 70 за защита на родните стоки
В супермаркетите ще се допуска кисело мляко само с до 1,6 процента сухо мляко
Коронавирусът въздейства и върху потреблението на плодове в света
Производителите на ябълки са изправени пред редица нетипични проблеми
След заработилия през септември CHEMGAS Slobozia
Donau Chem подновява производството на торове в Турну Мъгуреле
На още над 800 000 хектара са отчетени частични увреждания
Над 45 000 хектара с есенници са пропаднали в житницата на Русия
Предприемат се действия за регулиране на броя на дивите животни
Руски мечки нападнаха телета в обор и изплашиха работещи по газопровод
Местните производители обаче са пренебрегнати за сметка на вноса
Търсенето на яйца и птиче месо във Великобритания расте от началото на карантината
Свързани материали
Виж
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2020
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам