Начало » Новини » Страната
10.04.2014 г.

От 14 април 2014 г. се забранява риболова

Началната и крайната дата на забраната /от 14 април до 23 май 2014 г./ важи за всички водни обекти независимо от надморската височина.
От 14 април 2014 г. се забранява риболова

Със заповед на министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков от понеделник /14 април 2014 г./ се забранява любителския риболов за 40 дневен период. Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти.

 

Забраната за любителски риболов е от 14 април и ще продължи до 23 май 2014 г., включително и важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.

 

Началната и крайната дата на забраната /от 14 април до 23 май 2014 г./ важи за всички водни обекти независимо от надморската височина.

 

Уловът на карагьоз /дунавска скумрия/ в българския участък на река Дунав се забранява от 14 април до 30 април включително.

 

Уловът на калкан в общностните води на Черно море се забранява през периода от 15 април до 15 юни включително, съгласно Регламент (ЕС) № 24/2014 на Съвета от 10 януари 2014 г.

 

Уловът на попчета с мрежени риболовни уреди, с изключение на риболовния уред волта във водите на Черно море се забранява от 15 април до 15 май, включително.

 

През периода на забраните всички стационарни и други риболовни уреди трябва да бъдат извадени от водата под контрола от инспекторите по „Рибарство и контрол“ от съответните териториални отдели на ИАРА в страната.


За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. Това са:

 

Област Благоевград

- Баластриера „Бистрака” – под моста за с. Покровник;

- яз. „Бели брег” – гр. Сандански;

- Водоема „Ормана”- до Пресевната в местността „Ормана” в землището на гр. Гоце Делчев;

- Напоителен канал „Топлика”, от главния път Гоце Делчев – Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичаща канала;

- яз. „Самуилово”, в землището на с. Самуилово, общ. Петрич.

 

Област Варна

- яз. „Николаевка“ – голям;

- яз. „Генерал Киселово“;

- яз. „Тръстиково“.

 

Област Велико Търново

стари речни корита на р. Янтра:

- землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на гр. Полски Тръмбеш;

- землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;

- землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;

- землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица.

стари речни корита на р. Росица:

- землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;

- землище на гр. Бяла Черква, общ. Павликени;

- землище на с. Михалци, общ. Павликени.

баластриери:

- землище на с. Дичин, община Павликени;

- землище на с. Писарево.

напоителни и отводнителни канали:

- местност “Блатото”, гр. Свищов – запад.

 

Област Видин

- р. „Тополовец” в участъка от моста на главен път Е-79 до с. Слана Бара;

- яз. „Дъбравка”, общ. Белоградчик;

- яз. „Кула”, общ. Кула;

 

Област Враца

- яз. „Сухият скът“, общ. Враца;

- р. Ботуня от моста на село Ракево по поречието на реката до моста на село Добруша, общ. Криводол;

- р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия.

 

Област Габрово

- р. Росица – участък в централна градска част на гр. Севлиево от моста на         „Кольо Фичето” до първият бент по течението под „Старата баня”;

- р. Янтра – участък в централна градска част на гр. Габрово от „Лъвов      мост” до мост „Христо Ботев” под хипермаркет „Кауфланд”.

 

Област Кюстендил

- стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;

- яз. „Гърбавица“, землището на с. Грамаждано;

- яз. „Въртeшево“, землището на гр. Кюстендил;

- два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол

- водоем при с. Самораново, общ. Дупница.

 

Област Кърджали

- яз. „Охлювец”, общ. Кърджали;

- яз. „Невестино“, общ. Кърджали.

 

Област Ловеч

яз. „Сопот” с изключение на следните зони:

- експлоатационната зона, която се разполага на 300 м от края на язовирната стена, перпендикулярно на оста ú навътре в акваторията;

- източната зона за естествено размножаване на рибите (мръстилище) – намираща се на 2000 м западно от устието на река „Топля“ и от дигата на рибарниците перпендикулярно на оста ú на вътре в акваторията до                      мостовете на воден клуб гр. Троян (асфалтовият път за центъра на село     Голяма Желязна);

старите речни корита на река Осъм:

- местност „Бибора“, землището на с. Дойренци;

- местност „Долната воденица“, землището на с. Чавдарци;

- две речни корита в местността „Старите корита“, землището на гр.   Летница;

- воден обект „Блато”, с. Йоглав;

- яз. „Морун“, землището на гр. Угърчин;

- в пъстървовата зона на горното течение на река „Златна Панега” от          извора до входа на гр. Луковит. Разрешен риболов без последващо        задържане на балканската (речна) пъстърва в съответствие със Заповед № РД 09-112/25.02.2014 г. на министъра на земеделието и храните;

- яз. „Марков дол“, землището на с. Торос;

- водоем „Зореница” – намиращ се между гр. Ябланица и с. Гложене;

- яз. „Гаргулица”, землището на гр. Ябланица.

                    

Област Монтана

- яз. „Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно   Церовене, общ. Монтана и обозначения участък находящ се на 400 м        западно от водовземната кула до началото на полуостров „Расника”;

- баластриерни водоеми до река Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;

- баластриерни водоеми до река Огоста  в землището на с. Долно Белотинци, община Монтана;

- блато в кв. „Момин брод”, гр. Лом.

 

Област Пазарджик

- баластриера, с. Бошуля;

- баластриера, с. Лозен;

- баластриера, с. Динката;

- „Дупките“, с. Говедаре;

- студен канал на р. Марица при с. Синитово.

 

Област Перник

- рудничните езера в гр. Перник;

- сгуроотвалите в кв. Калкас, гр. Перник;

- езеро в с. Драгичево, общ. Перник;

- езеро в с. Рударци, общ. Перник;

- отводнителните канали около р. Арката (р. Блато), общ. Радомир.

 

Област Плевен

- яз. „Горни Дъбник”, общ. Долни Дъбник – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира. По време на забраната риболова да се извършва само от брега;

- баластриери „Витски блата“, общ. Плевен;

- яз. „Тотлебенов вал“, общ. Плевен;

- баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;

- баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с. Чомаковци и при с.  Реселец, общ. Червен бряг;

- отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;

- старото корито на р. Осъм в землището на с. Асеновци, общ. Левски;

- отводнителен канал  в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път свързващ гр. Левски със с. Асеновци;

- старо корито на р. Вит  „Кретско блато“ с. Крета, общ. Гулянци.

 

Област Пловдив

- яз. „Домлян”.

 

Област Разград

- яз. „Бялата пръст” /Папаза/, гр. Разград.

 

Област Русе

-  яз. „Тетово“;

- яз. „Щръклево“;

- старото корито на р. Янтра в района на с. Ценово;

- корекция на р. Янтра в местността „Кривушата“ между гр. Бяла и с. Каранце;

- стари речни корита на р. Янтра, местност „Балтора“ в землището на с. Полско Косово.

 

Област Силистра

- яз. „Войново“, общ. Кайнарджа;

- яз. „Орехов кулак”, общ. Силистра;

- яз. „Чатал кулак”, общ. Силистра;

- яз. „Полковник Ламбриново“, общ. Силистра;

- яз. „Сокол“, общ. Главиница.

 

Област Сливен

- баластриера „Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;

- баластриера „Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;

- баластриера „Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;

- яз. „Щоките”, с. Кортен, общ. Нова Загора;

- яз. „Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;

- напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ.   Сливен;

- отводнителен канал „Азмака“ южно от гр. Нова Загора в частта от местността при с. Езеро, на изток до помпената станция на бившия военен свинекомплекс.

 

Област Смолян

- язовир „Тешел”;

- язовир „Златоград”;

- Смолянски езера - „Керянов гьол“ (Рибката) и „Силажа“.

 

Област София

- бент „Панчарево”;

- водоем „Жеков вир”;

- баластриери в землището на с. Мрамор;

- баластриери в землището на с. Враждебна (извън границите на летище София);

- баластриери в землището на с. Долни Богров;

- баластриери в землището на с. Негован;

- баластриери в землището на с. Чепинци;

- баластриери в землището на с. Световрачене;

- баластриери в землището на с. Челопечене;

- езерото в ЖК Дружба 1;

- баластриери в местността „Мечката“ на гр. Самоков.

 

Област Стара Загора

- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, община Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, община Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Розово, общ. Казанлък;

- баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, община Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, общ. Мъглиж;

- баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, община Мъглиж;

- баластриера 1 (отворена) в землището на общ. Мъглиж (т.нар. „Аксаков гьол”).

 

Област Хасково

- яз. „Стамболийски” при с. Стамболийски, общ. Хасково;

- яз. „Орешец” при с. Орешец, общ. Харманли;

- яз.”Крепост” при с. Крепост, общ. Димитровград;

- яз. „Левка“ /новия/ при с. Левка, общ. Свиленград.

 

Област Шумен

- баластриера, с. Радко Димитриево, общ. Шумен;

- яз. „Свинеугояване”, гр. Шумен;

- яз. „Върбица”, гр. Върбица;

- яз. „Маломир”, с. Маломир, общ. Върбица.

 

Област Ямбол

- баластриерен водоем „Долен герен”, гр.Елхово;

- отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;

- яз. „Болярско – 2”, землището на с. Болярско;

- баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;

- гребен канал - Ямбол – северна и южна части;

- старо черно корито на р. Тунджа, с. Тенево;

- старо речно корито на р. Тунджа, с. Ханово.

От 14 април 2014 г. се забранява риболова
12845

Последни материали
Виж
За стабилни култури
Може ли да се досипва пръст при изтегляне на разсадите
Огнеборците спасиха стопанска постройка и 190 глави добитък
Пожар задуши 40 домашни животни и изпепели 2000 бали фураж в Берковица
Заради извършения нарушения в народния парк от експерта по оцеляване
Глобяват организаторите на заснемането на филма с Беър Грилс в Рила
Студенти от Аграрния университет ще сключват реални сделки
В Пловдив откриха демонстрационна зона за търговия със селскостопански стоки с Китай
Линия италиански продукти от кактус получи признанието на журито
Родни медовина розе и кози суджук с трюфели спечелиха конкурса за иновации на Фудтех
Уловената над половин тон риба е дарена на социалния патронаж
Извадиха над 2 километра бракониерски мрежи от бургаски язовир
Свързани материали
Виж
Отчет
От 710 тона лефер през 2016 г. през 2018-а са уловени едва 15 т, по данни за стопанския риболов
Проект на заповед
Фиксирани са зоните със забрана за риболов в периода 2019-2021 година
Русия ще забрани риболова в Артика
Рибата в световния океан свършва
Влизат в сила промените в закона за рибарството и аквакултурите
Няма да се издава билет за любителски риболов, без попълнена декларация за запознатос
Форум
Черноморските държави трябва да засилят контрола върху риболова в акваторията
Любителският риболовен сезон в страната е открит
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам