Начало » Важно за фермера » Животновъдство
19.01.2012 г.

Отглеждането на месодайни крави си има своите особености

Целта е от всяко животно да се получава по едно теле годишно * Два са основните производствени етапа в технологията на развитие на животните
Отглеждането на месодайни крави си има своите особености

Първият е организацията на възпроиводство на стадото и отглеждането на телета до 6-8-месечна възраст по системата “от всяка крава - теле”.
Вторият е интензивно отглеждане на породисти млади животни и угояване на подрастващи животни след отбиването им.
За ефективното развитие на производството на говеждо месо е необходимо
[B%]НАЛИЧИЕТО НА МОЩНА ФУРАЖНА БАЗА[%B]
Големината на фермите и количеството на животните върху 100 ха налична земя трябва да се планира в зависимост от наличието на фуражи.
Например ако производството от 1 ха земя е 28-30 центнера KE (кръмни единици), то при наличие на 100 ха земя може да се отглеждат 110-120 глави месодаен ЕРД, в това число 37-40 крави, а при производството от 1 ха на 40-45 центнера КЕ - 150-160 животни, в това число 50-55 крави.

Няколко са вариантите за
[B%]СЪЗДАВАНЕ НА МЕСОДАЙНА ФЕРМА[%B]
В чистопородните ферми естествено се прилага чистопородно развъждане за сметка на:
- собствено производство или купуване на породисти животни (женски телета или юници);
- трансплантация на ембриони от месодайни животни;
- прилагане на поглъщателно кръстосване на налично във фермата майчино поголовие с използване на сперма от месодайни разплодници.
[B%]ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА СТАДОТО - СЪВРЕМЕНЕН МЕНИДЖМЪНТ[%B]
Същността на процеса в меседойните ферми е всяка година да се получава по едно теле от всяка крава, което е единствената продукция от месодайните животни и което определя печалбата в отрасъла.

Равнището на възпроизводство, което се характеризира с получаването на здрави телета (отношението на броя на отбитите телета към броя на кравите в стадото) зависи от интензивността на използване на майчиното поголовие, което е обусловено от следните фактори:
1. Състояние на фуражната база във фермата, равнище на отглеждане на ремонтни телета и изхранване на кравите с телета.
От това зависят плодовитостта, продуктивността и жизнеспсобността на животните.
2. Срокове на покриване на юниците и въвеждане им в основното стадо.
Най-добре е юниците да се покриват на по-ранна възраст: животните от средните породи - на 15-16-ия месец, а едрите - на 17-18-ия месец, и включването им стадото съответно на 24-25-ия и 26-27-ия месец. При това възрастта на майките влияе по-слабо върху ефективността на осеменяване, отколкото тяхното живо тегло, което трябва да бъде не по-ниско от стандарта за породата.
3. Начини на осеменяване на кравите и сезон на отелването.
В стоковите стада е по-добре кравите да се покриват естествено - от бикове. В чистопородните стада трябва да се използва изкуствено осеменяване.
Според специалистите
[B%]ПО-ЕФЕКТИВНИ СА ЗИМНО-ПРОЛЕТНИТЕ ОТЕЛВАНИЯ[%B]
тъй като при пашата се повишава млечността на лактиращите крави, а телетата в този период вече могат да използват тревата, което способства за интензивното им развитие.

[B%]ЗА ФЕРМИТЕ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ГОВЕЖДО МЕСО[%B]
най-приемливо е естественото заплождане с регистриран бик. За да се проведе покриването в по-къси срокове, трябва да се използват стимулиращи медикаменти. Два месеца след последното покриване кравите и юниците се проверяват дали са заплодени (класическият метод е ректален преглед). Незаплодените крави, които имат органични промени в половите органи, се прехвърлят към животните с функционални нарушения. Ветеринарен лекар предписва медикаменти и се прилага необходимото лечение. Освен това
[B%]СЕ ОТСТРАНЯВАТ ПРИЧИНИТЕ, ПРЕДИЗВИКАЛИ ПАТОЛОГИЯТА[%B]
Към тях се отнасят незадоволителното хранене и отглеждане на животните, несвоевременното осеменяване на разгонените крави, заболяванията на половите органи на биковете разплодници или тяхното претоварване. При липса на лечебен ефект
[B%]КРАВИТЕ СЕ БРАКУВАТ[%B]
4. Интензивност на бракуване и продължителност на продуктивно използване на кравите.
[B%]ГОДИШНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕСКИНИТЕ СА ПО-ГОЛЕМИ[%B]
отколкото за другите крави. Оптималният обем за въвеждането на първескини в стадото е годишно около 20 броя на 100 крави, при условие че 20-25 процента от тях ще бъдат бракувани на първа лактация.
5. Профилактика на безплодието.
Борбата с яловостта е един от решаващите фактори. Той способства за
[B%]НАМАЛЯВАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАБИЛНА ПЕЧАЛБА[%B]
За повишаването на възпроизводителните способности на кравите е необходимо:
- своевременно откриване на разгонените крави, осеменяването им и водене на регистър на покриванията;
- използване на сперма, проверена за способността й за заплождане;
- постоянен контрол на клиничното състояние на половия апарат, своевременно откриване на нарушения на функциите им и оказване на квалифицирана помощ;
- при необходимост прилагане на хормонално стимулиране и синхронизация на еструса.
Два месеца след покриването се извършва ректален преглед и незаплодените крави да се бракуват независимо от чистопородността им.
[B%]ВЪЗПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ФУНКЦИИ НА МЕСОДАЙНИТЕ КРАВИ ИМАТ НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ[%B]
Първо, при тях има ярко изразена сезонност на половите цикли. Второ, дългият бозаен период на телетата е потискащ фактор за проява на еструс при кравите. Бозаенето стимулира засиленото отделяне от хипофизата на кравата на пролактин и потискане на секрецията на гонадотропен хормон. Боаенето и продължителното присъствие на телето до кравата оказват потискащо действие върху половата функция на кравите чрез ендокринната система. Проявява се в това, че
[B%]ЧЕСТО ПРИ КРАВИТЕ СЕ НАБЛЮДАВА Т.НАР. ТИХА РАЗГОНЕНОСТ[%B]
т.е. без външни признаци.
Тези положения трябва да бъдат отчитани при осеменяването на кравите. Възпроизводството трябва да се организира така, че
[B%]ОТ ВСЯКА КРАВА И ЮНИЦА ДА СЕ ПОЛУЧАВА ПО ЕДНО ТЕЛЕ ГОДИШНО[%B]
6. Опазване на телетата.
С тази цел се разработват и прилагат
[B%]МЕРКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА АБОРТИТЕ, ЗАБОЛЯВАНИЯТА И СМЪРТНОСТТА НА ЖИВОТНИТЕ[%B]

Всяка година трябва да се прави план за:
- протиоепизоотичните и зоохигиенните дейности;
- контрол на качеството на фуражите;
- провеждане на случната кампания и ражданията;
- за храненето и отглеждането на животните.
[B%]ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ Е МНОГО ПО-ЕВТИНО И ЕФЕКТИВНО, ОТКОЛКОТО ЛЕЧЕНИЕТО НА БОЛНИТЕ ЖИВОТНИ[%B]
Поддържането на добър здравословен статус в месодайната ферма и повишаването на резистентността подпомагат профилактичните мерки. Задължително си остава провеждането на дезинфекция и дератизация в помещенията и на територията на животновъдната ферма. Едно от много важните профилактични дейности е забраната за влизане на територията на фермата на външни животни и птици и неконтролираното влизане на случайни хора в животновъдните помещения и във фермата.
Новозакупените животни подлежат на
[B%]ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕСЕЧНА КАРАНТИНА[%B]
В месодайното, както и в млечното животновъдство, трябва да се отделя внимание на
[B%]ПРОФИЛАКТИКАТА НА МАСТИТА[%B]
Ветеринарните специалисти са длъжни постоянно да контролират не само бактериалните фактори на това заболяване, но и простудните, и технологичните.
В крайна сметка всичко това се свежда до
[B%]СИСТЕМНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ И ХРАНЕНЕ НА КРАВИТЕ[%B]
Към конкретните дейности по хигиената и опазването на животните се отнасят най-вече
[B%]ПЪЛНОЦЕННОТО ХРАНЕНЕ С ДОСТАТЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА ФОСФОР И КАЛЦИЙ[%B]
предпазването им от инфекции и епидемии, както и от токсикози.
В рамките на огромния, превърнал се по същество в
[B%]КАТАСТРОФАЛЕН ПРОБЛЕМ, СВЪРЗАН СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА[%B]
борбата на ветеринарните специалисти с бактериалните, микробните и вирусните източници на заболявания трябва да се провежда системно, което ще позволи
[B%]ЗАПАЗВАНЕТО НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ СТАТУС НА КРАВИТЕ И ТЯХНАТА ПРОДУКТИВНОСТ[%B]
Ветеринарните специалисти трябва да осигурят системна акушеро-гинекологична диспансеризация на майчиното поголовие, както и профилактични и лечебни дейности за ликвидиране на безплодието.
Всички мъртвородени и абортирани плодове в рамките на едно денонощие трябва да бъдат изпратени за лабораторно изследване.
Изпълнението на изброените мерки ще подпомогне опазването на здравето и продуктивността на животните в месодайната ферма.
Отглеждането на месодайни крави си има своите особености
28003

Последни материали
Виж
При командировки ставали 40 на сто от катастрофите в Европейския съюз
Засилват инструкциите за шофьорите на служебни автомобили
Първите регистрации за посевни полета са от днес
БАТА АГРО 2020 г. ще се проведе от 11 до 15 май край Стара Загора
Предстоящо
За първи път на животновъдното изложение в Сливен ще има състезание за най-умел месар
Редица градове в Северна Европа са изправени пред риск от недостиг на вода
Според еколози лошото управление на водите причинява засушавания в Европа
Предстоящо
Обучават рибарските сдружения как да кандидатстват за европари
Да се хванеш за главата
Само трима директори посрещнали за „добре дошъл“ новия шеф на фонд „Земеделие“
Свързани материали
Виж
При командировки ставали 40 на сто от катастрофите в Европейския съюз
Засилват инструкциите за шофьорите на служебни автомобили
Първите регистрации за посевни полета са от днес
БАТА АГРО 2020 г. ще се проведе от 11 до 15 май край Стара Загора
Предстоящо
За първи път на животновъдното изложение в Сливен ще има състезание за най-умел месар
Редица градове в Северна Европа са изправени пред риск от недостиг на вода
Според еколози лошото управление на водите причинява засушавания в Европа
Предстоящо
Обучават рибарските сдружения как да кандидатстват за европари
Да се хванеш за главата
Само трима директори посрещнали за „добре дошъл“ новия шеф на фонд „Земеделие“
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам