Начало » Важно за фермера » Животновъдство
19.01.2012 г.

Отглеждането на месодайни крави си има своите особености

Целта е от всяко животно да се получава по едно теле годишно * Два са основните производствени етапа в технологията на развитие на животните
Отглеждането на месодайни крави си има своите особености

Първият е организацията на възпроиводство на стадото и отглеждането на телета до 6-8-месечна възраст по системата “от всяка крава - теле”.
Вторият е интензивно отглеждане на породисти млади животни и угояване на подрастващи животни след отбиването им.
За ефективното развитие на производството на говеждо месо е необходимо
[B%]НАЛИЧИЕТО НА МОЩНА ФУРАЖНА БАЗА[%B]
Големината на фермите и количеството на животните върху 100 ха налична земя трябва да се планира в зависимост от наличието на фуражи.
Например ако производството от 1 ха земя е 28-30 центнера KE (кръмни единици), то при наличие на 100 ха земя може да се отглеждат 110-120 глави месодаен ЕРД, в това число 37-40 крави, а при производството от 1 ха на 40-45 центнера КЕ - 150-160 животни, в това число 50-55 крави.

Няколко са вариантите за
[B%]СЪЗДАВАНЕ НА МЕСОДАЙНА ФЕРМА[%B]
В чистопородните ферми естествено се прилага чистопородно развъждане за сметка на:
- собствено производство или купуване на породисти животни (женски телета или юници);
- трансплантация на ембриони от месодайни животни;
- прилагане на поглъщателно кръстосване на налично във фермата майчино поголовие с използване на сперма от месодайни разплодници.
[B%]ВЪЗПРОИЗВОДСТВО НА СТАДОТО - СЪВРЕМЕНЕН МЕНИДЖМЪНТ[%B]
Същността на процеса в меседойните ферми е всяка година да се получава по едно теле от всяка крава, което е единствената продукция от месодайните животни и което определя печалбата в отрасъла.

Равнището на възпроизводство, което се характеризира с получаването на здрави телета (отношението на броя на отбитите телета към броя на кравите в стадото) зависи от интензивността на използване на майчиното поголовие, което е обусловено от следните фактори:
1. Състояние на фуражната база във фермата, равнище на отглеждане на ремонтни телета и изхранване на кравите с телета.
От това зависят плодовитостта, продуктивността и жизнеспсобността на животните.
2. Срокове на покриване на юниците и въвеждане им в основното стадо.
Най-добре е юниците да се покриват на по-ранна възраст: животните от средните породи - на 15-16-ия месец, а едрите - на 17-18-ия месец, и включването им стадото съответно на 24-25-ия и 26-27-ия месец. При това възрастта на майките влияе по-слабо върху ефективността на осеменяване, отколкото тяхното живо тегло, което трябва да бъде не по-ниско от стандарта за породата.
3. Начини на осеменяване на кравите и сезон на отелването.
В стоковите стада е по-добре кравите да се покриват естествено - от бикове. В чистопородните стада трябва да се използва изкуствено осеменяване.
Според специалистите
[B%]ПО-ЕФЕКТИВНИ СА ЗИМНО-ПРОЛЕТНИТЕ ОТЕЛВАНИЯ[%B]
тъй като при пашата се повишава млечността на лактиращите крави, а телетата в този период вече могат да използват тревата, което способства за интензивното им развитие.

[B%]ЗА ФЕРМИТЕ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ГОВЕЖДО МЕСО[%B]
най-приемливо е естественото заплождане с регистриран бик. За да се проведе покриването в по-къси срокове, трябва да се използват стимулиращи медикаменти. Два месеца след последното покриване кравите и юниците се проверяват дали са заплодени (класическият метод е ректален преглед). Незаплодените крави, които имат органични промени в половите органи, се прехвърлят към животните с функционални нарушения. Ветеринарен лекар предписва медикаменти и се прилага необходимото лечение. Освен това
[B%]СЕ ОТСТРАНЯВАТ ПРИЧИНИТЕ, ПРЕДИЗВИКАЛИ ПАТОЛОГИЯТА[%B]
Към тях се отнасят незадоволителното хранене и отглеждане на животните, несвоевременното осеменяване на разгонените крави, заболяванията на половите органи на биковете разплодници или тяхното претоварване. При липса на лечебен ефект
[B%]КРАВИТЕ СЕ БРАКУВАТ[%B]
4. Интензивност на бракуване и продължителност на продуктивно използване на кравите.
[B%]ГОДИШНИТЕ РАЗХОДИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЪРВЕСКИНИТЕ СА ПО-ГОЛЕМИ[%B]
отколкото за другите крави. Оптималният обем за въвеждането на първескини в стадото е годишно около 20 броя на 100 крави, при условие че 20-25 процента от тях ще бъдат бракувани на първа лактация.
5. Профилактика на безплодието.
Борбата с яловостта е един от решаващите фактори. Той способства за
[B%]НАМАЛЯВАНЕ НА СЕБЕСТОЙНОСТТА НА ПРОДУКЦИЯТА И ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА СТАБИЛНА ПЕЧАЛБА[%B]
За повишаването на възпроизводителните способности на кравите е необходимо:
- своевременно откриване на разгонените крави, осеменяването им и водене на регистър на покриванията;
- използване на сперма, проверена за способността й за заплождане;
- постоянен контрол на клиничното състояние на половия апарат, своевременно откриване на нарушения на функциите им и оказване на квалифицирана помощ;
- при необходимост прилагане на хормонално стимулиране и синхронизация на еструса.
Два месеца след покриването се извършва ректален преглед и незаплодените крави да се бракуват независимо от чистопородността им.
[B%]ВЪЗПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ ФУНКЦИИ НА МЕСОДАЙНИТЕ КРАВИ ИМАТ НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ[%B]
Първо, при тях има ярко изразена сезонност на половите цикли. Второ, дългият бозаен период на телетата е потискащ фактор за проява на еструс при кравите. Бозаенето стимулира засиленото отделяне от хипофизата на кравата на пролактин и потискане на секрецията на гонадотропен хормон. Боаенето и продължителното присъствие на телето до кравата оказват потискащо действие върху половата функция на кравите чрез ендокринната система. Проявява се в това, че
[B%]ЧЕСТО ПРИ КРАВИТЕ СЕ НАБЛЮДАВА Т.НАР. ТИХА РАЗГОНЕНОСТ[%B]
т.е. без външни признаци.
Тези положения трябва да бъдат отчитани при осеменяването на кравите. Възпроизводството трябва да се организира така, че
[B%]ОТ ВСЯКА КРАВА И ЮНИЦА ДА СЕ ПОЛУЧАВА ПО ЕДНО ТЕЛЕ ГОДИШНО[%B]
6. Опазване на телетата.
С тази цел се разработват и прилагат
[B%]МЕРКИ ЗА ПРОФИЛАКТИКА НА АБОРТИТЕ, ЗАБОЛЯВАНИЯТА И СМЪРТНОСТТА НА ЖИВОТНИТЕ[%B]

Всяка година трябва да се прави план за:
- протиоепизоотичните и зоохигиенните дейности;
- контрол на качеството на фуражите;
- провеждане на случната кампания и ражданията;
- за храненето и отглеждането на животните.
[B%]ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ПРОФИЛАКТИЧНИТЕ ДЕЙНОСТИ Е МНОГО ПО-ЕВТИНО И ЕФЕКТИВНО, ОТКОЛКОТО ЛЕЧЕНИЕТО НА БОЛНИТЕ ЖИВОТНИ[%B]
Поддържането на добър здравословен статус в месодайната ферма и повишаването на резистентността подпомагат профилактичните мерки. Задължително си остава провеждането на дезинфекция и дератизация в помещенията и на територията на животновъдната ферма. Едно от много важните профилактични дейности е забраната за влизане на територията на фермата на външни животни и птици и неконтролираното влизане на случайни хора в животновъдните помещения и във фермата.
Новозакупените животни подлежат на
[B%]ЗАДЪЛЖИТЕЛНА МЕСЕЧНА КАРАНТИНА[%B]
В месодайното, както и в млечното животновъдство, трябва да се отделя внимание на
[B%]ПРОФИЛАКТИКАТА НА МАСТИТА[%B]
Ветеринарните специалисти са длъжни постоянно да контролират не само бактериалните фактори на това заболяване, но и простудните, и технологичните.
В крайна сметка всичко това се свежда до
[B%]СИСТЕМНО УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА НА ОТГЛЕЖДАНЕ И ХРАНЕНЕ НА КРАВИТЕ[%B]
Към конкретните дейности по хигиената и опазването на животните се отнасят най-вече
[B%]ПЪЛНОЦЕННОТО ХРАНЕНЕ С ДОСТАТЪЧНИ КОЛИЧЕСТВА ФОСФОР И КАЛЦИЙ[%B]
предпазването им от инфекции и епидемии, както и от токсикози.
В рамките на огромния, превърнал се по същество в
[B%]КАТАСТРОФАЛЕН ПРОБЛЕМ, СВЪРЗАН СЪС ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА[%B]
борбата на ветеринарните специалисти с бактериалните, микробните и вирусните източници на заболявания трябва да се провежда системно, което ще позволи
[B%]ЗАПАЗВАНЕТО НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ СТАТУС НА КРАВИТЕ И ТЯХНАТА ПРОДУКТИВНОСТ[%B]
Ветеринарните специалисти трябва да осигурят системна акушеро-гинекологична диспансеризация на майчиното поголовие, както и профилактични и лечебни дейности за ликвидиране на безплодието.
Всички мъртвородени и абортирани плодове в рамките на едно денонощие трябва да бъдат изпратени за лабораторно изследване.
Изпълнението на изброените мерки ще подпомогне опазването на здравето и продуктивността на животните в месодайната ферма.
Отглеждането на месодайни крави си има своите особености
26759

Коментари (0)

Моля отбележете, че не сте робот.

Последни материали
Виж
Валят фалити и в този сектор
Пчеларите са пред протест - 2018 година приключва с 60 процента срив в добива на мед
Краста по картофите – видове, профилактика и лечение
Нови схеми за държавна помощ
От 2019 г. за мини мандри ще се дават до 60 хиляди лева на ферми
Важно за фермера
До 5 хил. лева ще се дават за въвеждане на GLOBALG.A.P. стандарт при зеленчуци и плодове
БАБХ
Един милион птици са унищожени в 26-те огнища на грип в страната
Отчет
Точно 23 560 са посетили изложенията за храни в началото на ноември
Свързани материали
Виж
Валят фалити и в този сектор
Пчеларите са пред протест - 2018 година приключва с 60 процента срив в добива на мед
Краста по картофите – видове, профилактика и лечение
Нови схеми за държавна помощ
От 2019 г. за мини мандри ще се дават до 60 хиляди лева на ферми
Важно за фермера
До 5 хил. лева ще се дават за въвеждане на GLOBALG.A.P. стандарт при зеленчуци и плодове
БАБХ
Един милион птици са унищожени в 26-те огнища на грип в страната
Отчет
Точно 23 560 са посетили изложенията за храни в началото на ноември
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2018

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам