Започва работа по промените в наредбата за опазване на пчелите

БАБХ

25.06.2019 г.

Започва работа по промените в наредбата за опазване на пчелите

Със Заповед на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева от 14 юни започва дейността работната група, която трябва да излезе с промени наредбата за опазването на пчелите, съобщиха от агенцията по храните.

На комисията е даден тримесечен срок да изготви проектонаредбата за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините на провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности.

Водеща е Българска агенция по безопасност на храните, като в работата й са включени и експерти от МЗХГ, както и представители на браншови организации на пчеларите, които са членове на Консултативния съвет по пчеларство. Те имат ангажимент от своя страна да съгласуват предложенията за решения с останалите организации, членове на консултативния съвет.

На първото заседание бяха поставени на обсъждане конкретни текстове от проектонаредбата, свързани с пръскането на посевите с инсектициди и други препарати за растителна защита. Бяха обсъждани възможните часови зони през деня, в които да се извършва третиране от въздуха, така че да не се повлияе негативно на пчелите.

Поставени бяха и въпроси, свързани с вземането на проби за доказване на мор на пчели при съмнение за повлияване в следствие от нерегламентирана употреба на продукти за растителна защита.

Специален акцент е обърнат и начина за провеждане на предстоящите пръскания, така че да се направи възможна бързата и коректна връзка между стопаните, които извършват пръскане на посеви и собствениците на пчелни семейства.

Общо бе мнението на участниците, че каквито и промени да се предприемат и по отношение на часовите пояси на пръскане и на начина на информиране, ще е необходимо стриктно спазване на правилата, за да има ефективен диалог между страните.

Беше посочено още, че ще се извършва пълен контрол на пръсканията по въздух, както и че ще се предвидят обучения на всички областни структури с цел по-добър превантивен контрол по отношение на уведомяването за пръскане и самото му извършване.

Sinor.BG

Споделяне на сайта