Начало » Новини » Страната
26.11.2023 г.

Добруджанска МИГ започва прием по подмярката за инвестиции

До 15 януари за стопанства в общините Тервел и Крушари
Добруджанска МИГ започва прием по подмярката за инвестиции

Местната инициативна група "Тервел-Крушари" започва 5-и прием на проектни предложения по подмярка 4.1. "Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства" по Стратегията за Водено от общностите местно развитие, финансирана от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., съобщиха от областения информационен център в Добрич, цитирани от Българската телеграфна агенция. Бюджетът от 77 000 лв. ще подпомогне развитието на наличните материални мощности в стопанствата; въвеждането на нови технологии и модернизацията на производството; привежданета към стандартите на Европейския съюз и подобряването на условията в земеделските стопанства. Минималната безвъзмездна финансова помощ за един проект е 2000 лв., а максималната – 77 хил. лв., като процентът на съфинансиране е от 40 до 60% от общите допустими разходи по проекта, уточняват от МИГ.

Ще бъдат подпомагани земеделски стопани, физически или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия със седалище или съответно постоянен адрес на територията на общините Тервел и Крушари. Размерът на стопанството им трябва да е не по-малко 8000 евро, измерено в стандартен производствен обем, посочват от центъра.

Проектните предложения трябва да водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез модернизиране на машинния парк, до обновяване и разширяване на сградния фонд; до разширяване на площите с трайни насаждения; до подобряване на условията на труд и модернизиране на животновъдните ферми и стопанствата за производство на пчелен мед.

Допустимите разходи са за закупуване/придобиване, строителство или обновяване на сгради и друга недвижима собственост (земя), закупуване и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване и създаване и/или презасаждане на трайни насаждения и етерично-маслени култури, включително трайни насаждения от десертни лозя. Допустими са и инвестиции за съоръжения/оборудване за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждане на пчели-майки. Могат да се закупят специализирани земеделски транспортни средства (камиони, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция и др.), съоръжения за напояване в стопанствата (резервоари, сондажи, системи за капково напояване) и др. Ще могат и да се направят предварителни разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери, консултантски услуги и др. Всички дейности трябва да се осъществят на територията на общините Тервел и Крушари.

Проектните предложения трябва да бъдат подадени до 15 януари 2024 г. по електронен път в системата ИСУН 2020, чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП) чрез модула "Е-кандидатстване". 

Добруджанска МИГ започва прием по подмярката за инвестиции
2274
 

Последни материали
Виж
Производителите на „Странджански манов мед“ получават 18 000 лева помощ de minimis
9 млн. лева получават развъдните асоциации през 2024 г.
Размерът на подпомагането е до 200 лв. на заклано говедо
1,1 млн. лева одобри ДФЗ за реализация на българско говеждо месо
Максималният бюджет на помощта до 2029 г. e до 30 000 000 лв.
ДФЗ насочи 5 млн. лева за борба с вредители по лозата
БАБХ
Започват проверките по морските курорти и капанчетата
Фитофтората вече нападна доматите
Свързани материали
Виж
Още 8 млн. лв. са осигурени за текущи разходи и популяризиране на стратегии на МИГ
МИГ Костенец обяви прием по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“
Изменя се максималният размер на допустимите разходи за проекти на МИГ и МИРГ
Екшън планът срещу загубата на средства
Платени са още 1,7 млн. лева за проекти на рибарските общности
Указания
Най малко една община може да създаде местна инициативна група
Предстоящо
На 22 юли в Орешак се провежда Фестивалът на виното
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини