Начало » Новини » Страната
20.11.2023 г.

МИГ – Нова Загора обяви прием по мярка 4.1

МИГ – Нова Загора обяви прием по мярка 4.1

СНЦ „МИГ - Нова Загора“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Допустими кандидати/получатели са земеделски стопани, отговарящи на следните изисквания:

1. Да са регистрирани, като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. За физически лица – да са с постоянен адрес на територията на МИГ Нова Загора, за юридическите лица – да са със седалище на територията на МИГ Нова Загора,

3. Минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство е не по – малко от левовата равностойност на 8 000 евро;

4. Юридическите лица трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схема за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

в) признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Допустими са само дейности на територията на МИГ Нова Загора, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материали и/или нематериални активи;

2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;

3. Повишаване на енергийната ефективност в земеделското стопанство;

4. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производството;

5. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

6. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Период за прием и място за подаване на проектните предложения:

- Начало от 16 ноември 2023 г. до 20 декември 2023 година, включително до 16:30 ч.

- Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от стратегията за ВОМР по настоящата обява – 237 860,59 лева.

МИГ – Нова Загора обяви прием по мярка 4.1
1586

Последни материали
Виж
Австрия се интересува от обмен на породисти животни и генетичен материал
Утежняват правилата за превоз на животни в Европейския съюз
До средата на декември промените в националната стратегия за земеделие ще бъдат изпратени към ЕК
Скоро ще заработи нов сайт за Стратегическия план
В Италия конфискуваха ферма за връзки с мафията
Благотворително
Отново може да купите коледни елхички от горските с добра кауза
Почти 90 на сто от доставките идват от Украйна и Бразилия
Спадът във вноса на царевица в ЕС се задълбочава
Свързани материали
Виж
ДФ „Земеделие“ нареди за плащане близо 19,7 млн. лв. за реализирането на 65 проекта от ПРСР 2014-2022
Eдин проект не е допуснат на следващ етап, а два проекта са оттеглени от кандидатите
90 проектни предложения минават на следващ етап за оценка по подмярка 7.2
Отпускат 5 милиона лева за броене на поливните площи
Осигуриха над 112 милиона лева по проекти за напояване до 2025 година
В сътрудничество с учени и университетски преподаватели при изпълнението
МЗХ проведе встъпително обучение на бенефициенти по проекти за иновации
Биоразнообразие и енергийна ефективност
Български проекти ще бъдат финансирани по екопрограмата LIFE
МИГ Костенец обяви прием по мярка „Инвестиции в земеделски стопанства“
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2023
Essential SSL
RSS новини