Начало » Новини » Страната
20.11.2023 г.

МИГ – Нова Загора обяви прием по мярка 4.1

МИГ – Нова Загора обяви прием по мярка 4.1

СНЦ „МИГ - Нова Загора“ с финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“, в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“, обявява втори прием по процедура за подбор на проекти по мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Допустими кандидати/получатели са земеделски стопани, отговарящи на следните изисквания:

1. Да са регистрирани, като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;

2. За физически лица – да са с постоянен адрес на територията на МИГ Нова Загора, за юридическите лица – да са със седалище на територията на МИГ Нова Загора,

3. Минималния стандартен производствен обем на земеделското стопанство е не по – малко от левовата равностойност на 8 000 евро;

4. Юридическите лица трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схема за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

в) признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

Допустими са само дейности на територията на МИГ Нова Загора, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материали и/или нематериални активи;

2. Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти;

3. Повишаване на енергийната ефективност в земеделското стопанство;

4. Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производството;

5. Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти;

6. Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

Период за прием и място за подаване на проектните предложения:

- Начало от 16 ноември 2023 г. до 20 декември 2023 година, включително до 16:30 ч.

- Осигурен размер на безвъзмездна финансова помощ от стратегията за ВОМР по настоящата обява – 237 860,59 лева.

МИГ – Нова Загора обяви прием по мярка 4.1
2402
 

Последни материали
Виж
Правителството одобри коефициента по Закона за експортното застраховане за 2024
Министерският съвет прие решение за отнемане на земеделски земи от Министерството на отбраната
Ще се проведе на 24 юни в Люксембург
Одобрена е българската позиция за заседанието на Съвета на ЕС
Решения на Министерския съвет
Първи промени в горските такси, които от 2013 г. не са пипани
Решения на Министерския съвет
През миналата година фонд „Земеделие“ е превел на стопаните над 2,8 млрд. лв.
Вносът е нараснал с 4 на сто с основен доставчик Украйна
Износът на мека пшеница от ЕС изостава с 5 на сто 20 дни преди края на сезона
Свързани материали
Виж
Още 8 млн. лв. са осигурени за текущи разходи и популяризиране на стратегии на МИГ
56 общини ще подобряват инфраструктурата си с над 100 млн. лева по ПРСР
Над 170 млн. лева ще бъдат преразпределeни по ПРСР 2014-2020 г.
В Хърватия обвиниха стопани в измама със земеделски субсидии и фалшифициране на документи
Одобрени са 1 558 проекти за екологична модернизация за над 320 млн. лв. по НПВУ
24 проекта за центрове за подготовка и съхранение на плодове и зеленчуци получават финансиране по НПВУ
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини