Начало » Новини » Коментари
08.04.2022 г.

Отчаян сигнал за фалити при малкия бизнес - бюрократщина посича кандидати по подмярка 4.1!

Зов за помощ
Отчаян сигнал за фалити при малкия бизнес - бюрократщина посича кандидати по подмярка 4.1!

sinor.bg

Представители на малкия бизнес от сектора на плодовете и зеленчуците отправят буквално „Зов за помощ” към управляващите заради тежката бюрокрация при изпълнението на проекти, заявени от приема през септември 2021 г. по подмярка 4.1 ,,Инвестиции в земеделски стопанства” от ПРСР. В официално писмо, депозирано до министър председателя Кирил Петков, министъра на земеделието Иван Иванов, председателя на комисията по земеделие към Народното събрание Пламен Абровски и до изпълнителния директор на фонд „Земеделие” Николай Каварджиклиев фермерите са сащисани от процедурите по провеждане на обществените поръчки, които, за да бъдат изпълнени по правилата, би означавало всички кандидати по тази мярка да фалират, съобщават за Синор.бг земеделци, кандидатствали за инвестиции в стопанствата.

Публикуваме целия сигнал на земеделците, с очакване на отговори от Министерството на земеделието и фонд „Земеделие”.

Молим Ви, за спешна промяна на нормативните документи по мярка 4.1 ,,Инвестиции в земеделски стопанства”, прием месец септември 2021 г., чрез ИСУН № BG06RDNP001-4.01 относно провеждане на процедурата ,,обществена поръчка” защото:

        Ние сме част от кандидатите, най-вече дребните и средни стопанис поставена цел да развиваме и дигитализираме стопанствата си. Подадохме проекти по мярка 4.1 с включен инструмент на Европейския съюз за възстановяване  /NGEU/, целящ въвеждане на иновации и опазване на околната среда в земеделските ни стопанства. Като иноватори и съблазнени от допълнителното субсидиране от 25%  искахме в стопанствата си да въведем съвременна модернизация. Сега обаче това се явява голяма пречка за изпълнение на проектите ни по заложените вече параметри,.

Проектите още не са разгледани и оценени, но обстановката се промени в отрицателна насока и това нас направо ни убива. Голямата бюрокрация и дългото времето за провеждане на обществени поръчки на всички заявени от нас активи, независимо дали те ще имат или не допълнително финансиране от 25%  направо ни съсипва психически, а после и финансово. Така например, ако кандидатстваме за някаква машина с допълнително оборудване за различни операции, както и необходимите дигитални устройства, ще трябва да провеждаме обществени поръчки за всяко оборудване поотделно  –а това са поне 5-10 броя за един основен актив, като в повечето случаи са няколко. Това ще отнеме време повече от година след одобрението, което не знаем кога ще се случи. После идва чакане за доставка, ако фирмите все още работят и съществуват. Необходимо е да им направим предварително плащане от 80 до 100%,  но да не получим нищо, и тогава ще трябва да продадем наше имущество, за да си платим кредитите и лихвите по тях и да фалираме.

Иначе парите за земеделие всяка година са в милиарди лева, но дали са достъпни за всички?

          Справедливо ли е за едно оборудване на стойност от две-три хиляди лева с ДДС да се провежда процедура за избор на изпълнител по реда на ПМС № 160/01.07.2016 г., а за изграждането на магистрали и други големи обекти на стойност милиарди да не се провежда обществена поръчка, да се платят средствата авансово, да не се изпълни проекта и да няма санкционирани.  Значи за едни може, а за други като нас не. ПМС № 160 определя правилата за разглеждане, оценяване и обжалване на офертите и сключените договори в процедурата за избор на изпълнител за всеки актив с публична покана от нас –бенефициентите.

Сегашната национална и световна кризисна обстановка, породена от Ковид пандемията, войната, високите цени на електроенергия, горива и различни суровини, затрудниха и затвориха производствата на много селскостопански активи и много от тях вече ги няма. Всяко закъснение ни отдалечава и разделя от желаните ни и необходими активи, затова  настояваме за промени, които са вид антикризисни мерки, но без допълнителен финансов ресурс:

          1. Бързо публикуване на класацията на проектите по мярка  4.1 от прием 2021 г.

          2.Премахване на процедурата за обществени поръчки като неефективна в сегашната кризисна обстановка, защото и сега за справедливост се прилагат референтни цени или по 3 независими оферти. По този начин ще се премахне дългата бюрократична процедура, която трябва да се прилага еднакво за активи от четирицифрено число и за седемцифрено число. Ако не се премахне напълно процедурата обществена поръчка, то поне да се прилага за активи по-големи от 250 000 лева, или само за тези активи, за които се кандидатства с по-голямо субсидиране,  по инструмента NGEU, но не и за всички заявени активи. Така активите само с основно подпомагане ще могат да  се закупуват веднага, ако са налични. 

           По този начин ще ни покажете положително отношение и реално подпомагане на дребните и средни стопани, които уж са приоритет и заслужават справедливо финансиране. Това го  предлагахме преди отваряне на приема, но както винаги, нашето мнението не се зачита. Никой от нас не предполагаше, че ще има няколко наслагвания на световни кризи и за това не трябваше да се кандидатства, но това вече се случи. Не такова е отношението по мярка 4.2 – преработка на суровини. Там се прилага разбиране, непрекъснато се правят промени в Наредба, методика, увеличени бюджети, удължаване на срокове и т.н. Добре, ще се модернизират преработвателните предприятия, но как ще работят, ако ние производителите фалираме и не произвеждаме техните суровини? Кого подпомагате – родните фермери, чуждите или никого при затворени заводи?

           Сега със Заповед на министъра на земеделието от 30.03.2022 г. се направи поправка на Насоките за кандидатстване за промяна на Приложение 15 по нашата мярка 4.1. Това означава, че винаги грешките или променените обстоятелства налагат срочни и качествени промени, за които и ние Ви молим.

             При отмяна на обществената поръчка, напълно или частично, положителното ще е следното:

         - Ще се направи равнопоставеност между всички кандидати, защото тези, които кандидатстват за финансиране до 50% вече изпълняват или са приключили вече с проектите си, а ние останалите сме в неизвестност дали въобще ще бъдем класирани и кога. Ние най-много се нуждаем от подпомагане и затова си избрахме опцията от по-голямо финансиране, но съдбата ни сега е във Вашите ръце. Молим Ви, бъдете разумни.

        - С отмяната на обществените поръчки ние, стопаните ще можем и сега да закупуваме необходимите ни активи, ако са останали и няма да живеем с години в неизвестност и напрежение. Ако тази процедура остане, ние нямаме гаранция, че ще си набавим избрания актив като марка и модел, осигуряващ ни сигурност и надежда, защото европейските качествени селскостопански заводи почти спряха производство, поради липса на доставки на частите и по този начин  търговете ще се печелят от неизвестни фирми /ментета/, преди всичко от третия свят. Техните машини  са ни непознати, с неизвестно качество, гаранции и неосигурен сервиз. При това положение кой е подпомогнатият – фермерът, /който може би ще има проблеми в бъдеще с техниката/, ЕС или фирми от неизвестни нам държави? Кой е приоритета – производителя, процедурата обществена поръчка или неизвестна на нас фирма?

       Молим Ви, направете нормативна промяна в спешен порядък за отмяна /изменение/ на процедурата  “обществена поръчка” или поне ни дайте възможност да променим формата си на субсидиране – до 50% и да започнем изпълнение на проектите си, а не да се откажем от тях заради бюрокрацията, бързото и голямо покачване на цените, които вече не съответстват на проектите ни и на одобрените ни кредити от банките.

        Ако ни помогнете сега, с отмяна на процедурата за обществени поръчки,  средствата по мярка 4.1, осигурени с инструмента на Европейския съюз за възстановяване  /NGEU/ в размер на 130 490 976 лв., ще бъдат усвоени и ние ще имаме ефективност, модернизация и дигитализация в земеделските ни стопанства, ще станем по конкурентноспособни и ще осигуряваме хранително-продоволствената  сигурност на България, която също може да стане застрашена, както и в целия свят.

Тези разумно използваните средства по ПРСР със сигурност ще помогнат оценката на одитния доклад за 2022 г. да се повиши от среден 3, която е за 2021 г. на по-висока, дори много добра.

        Ако обаче средствата по NGEU в размер на 130 490 976 лв. не се усвоят, кой ще носи отговорността за неусвояването им и за нашите фалити?

         Вие, господа управляващи, преценете дали сме ви необходими и ще ни помогнете ли в този труден за нас момент или ще ни доунищожите! Ще ни дадете ли възможност  да  прилагаме  иновации и опазване на околната среда, да правим реформа в земеделието, да даваме принос в изпълнение на стратегията за Зелената сделка или не? Ние очакваме с нетърпение Вашето решение и отношение към нас.

Писмото е подписано от "един от несправедливо наказаните кандидат  бенефициенти по Мярка 4.1, прием месец септември 2021 г."

Отчаян сигнал за фалити при малкия бизнес - бюрократщина посича кандидати по подмярка 4.1!
12975

Последни материали
Виж
Свиването на производството заради поскъпването на газа само задълбочава проблема
Търсенето на торове от фермерите в Германия намаля с ръста на цените
Остра критика от зърнопроизводителя от град Раковски
Йосиф Делгянски: Половин милиард лева се разпределени неясно как – искаме точен отчет!
Благодарение на това България е вдигнала рязко износа на слънчогледов шрот
Водим по внос на слънчоглед от Украйна в ЕС с над половината количество
Пред Федерацията на независимите синдикати
Събев: Риск е, че заплатите в земеделието нарастват по-бавно от други сектори на икономиката
Конференция в Пловдив
Банката за развитие осигурява 250 млн. лв. за дялови участия във фирми в агросектора
Може да слушате и онлайн
Публични лекции в помощ на фермерите на тема биологичното земеделие
Свързани материали
Виж
Писмо до премиера
С остър сигнал до Гълъб Донев земеделци пишат „черна точка” на агроминистъра
Агроведомството оповести забележките
Важните препоръки на ЕК по Стратегическия ни план
Следват 3 седмици за работа в Еврокомисията
На 7 юни е първата среща в ЕК по забележките в Стратегическия план
След 4 месеца агресия срещу нас, тонът вече е спокоен
Христанов: От ден първи водим срещи по Стратегическия план
Съобщение от министерството
ЕК определя Стратегическия план на България като балансиран
Обръщение към премиера Кирил Петков
Повече фермерски организации и с нови искания настояват за среща с премиера Кирил Петков
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2022
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам