Начало » Новини » Страната
20.10.2020 г.

Нови изисквания към фермерите при употреба на продукти за растителна защита

Нови изисквания към фермерите при употреба на продукти за растителна защита

Предстои промяна на Наредба № 112 от 2006 г. за специфичните изисквания при извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители (обн., ДВ, бр. 87 от 2006 г.). Според експерти на МЗХГ тя не отразява съвременните правила и ред за извършване на фумигация в стопанството или като растителнозащитна услуга.

Новата наредба ще промени условията и реда за: употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ) с оборудване за прилагане на ПРЗ и специализирана наземна (конвенционална или механизирана) техника; водене на записи от земеделските стопани в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ на хартиен и/или електронен носител; употреба на ПРЗ с авиационна техника; употреба на ПРЗ при извършване на фумигация и третиране на семена за посев. ПРЗ се употребяват, когато имат разрешение за пускане на пазара и употреба, издадено от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

Предстои онлайн семинар за овощари на тема торене и напояване

В проекта на наредба се изисква при употребата на ПРЗ от земеделските стопани върху земеделски площи, задължително да се спазват следните критерии за работа:

- отстояния от населените места при работа с конвенционална или механизирана наземна техника и оборудване за прилагане на ПРЗ - не по-малко от 50 м, когато посоката на вятъра е обратна на населеното място и не по-малко от 150 м, когато посоката на вятъра е към населеното място;

- отстояния от населените места при работа с авиационна техника и оборудване за прилагане на ПРЗ - не по-малко от 200 м, когато посоката на вятъра е обратно на населеното място, и не по-малко от 800 м, когато посоката на вятъра е към населеното място;

Забранява се прилагането на ПРЗ: при температура на въздуха, по-висока от 25 °С, измерена на сянка; с конвенционална или механизирана наземна техника - при скорост на вятъра над 5 м/сек.; с авиационна техника – при скорост на вятъра над: 2 м/сек. при третиране с хербициди, десиканти и дефолианти; 5 м/сек. при третиране с инсектициди, фунгициди и растежни регулатори; при пълно безветрие; при температурна инверсия.

Лице, което извършва услугата „Пръскане с ПРЗ на земеделски култури“ срещу заплащане, трябва да отговаря на следните условия: да има сключен писмен договор със собственика на земеделския имот, в който е упоменат № на имота, землище, декари, земеделска култура, фенофаза, вредител, ПРЗ, доза, карантинен срок и др.; да притежава сертификат по чл. 83 от ЗЗР; да използва специализирана техника (конвенционална или механизирана) и оборудване за прилагане на ПРЗ, които да отговарят на изискванията на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника; да записва в дневника по чл. 11, ал. 2 данните за извършеното растителнозащитно мероприятие.

Продуктите за растителна защита могат да се употребяват чрез въздушно пръскане само след издадено писмено разрешение от директора на Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). За получаване на разрешение за въздушно пръскане земеделските стопани подават заявка, най-малко 6 дни преди датата на третирането, заявление по образец до съответната ОДБХ, на чиято територия се намира площта, в което посочват и номера на сертификата по чл. 83 от ЗЗР на лицето от персонала на авиационния оператор, което ще извършва въздушното пръскане с ПРЗ от професионална категория на употреба.

При извършване на фумигация трябва да се обозначат третираните обекти с табели със забрана за достъп до обекта, поради обработка със силно отровни вещества. Табелите се отстраняват след изтичане на карантинния срок или дегазация на обекта. Табелите е необходимо да носят информация за: дата на извършване на мероприятието; търговско наименование на използвания фумигант; срок на експозиция на фумиганта; дата на отваряне на помещението за дегазация; срок на дегазация; лице, извършило фумигацията.

Третирането на семена за посев ще се извършва в специализирани обекти или на площадки с контролиран достъп. Специализираните обекти или площадки за третиране на семена от професионални потребители трябва да отговарят на следните изисквания: да бъдат изградени на отстояние не по-малко от 100 м от жилищни сгради; да са изградени така, че да не се допуска изпускане на продукт в околната среда; да са оборудвани с материали за почистване на аварийни разливи от ПРЗ; да имат изградени бетонни колектори, в които да се изтичат аварийни разливи или вода от почистване на площадката; мястото, на което се разполага специализираната техника за третиране на семена да е с гладка повърхност за почистване; закритите помещения да имат аспирация/ вентилация.

Специализираните обекти за третиране на семена за посев като специализирана растителнозащитна услуга, трябва да са в отделни закрити помещения и да имат разрешение за ползване.

Обектите трябва да са оборудвани с: машини за почистване на семената, съоръжения за смесване на работния разтвор, оборудване за прилагане на разтвора върху семената и машини за опаковане на третираните семена в чували; машини за пакетиране на третираните семена; аспирация/ вентилация; материали за почистване на аварийни разливи от ПРЗ; контейнери за разделно събиране на замърсени и незамърсени отпадъци.

При мобилно третиране на семена се използва преносима специализирана техника, разположена на стабилно и сигурно място, за да се избегнат аварийни разливи и излагане на риск на хора и животни, както и на околната среда. Техниката за мобилно третиране се разполага на не по-малко от 100 м от жилищни сгради и складове за храни и фуражи. След всяко третиране, техниката задължително се почиства и измива.

Предвижда се уеб базираната платформа по чл. 11, ал. 8 от проекта на наредба да се създаде със средства от бюджета на БАБХ. В нея ще се отразяват проведените растителнозащитни мероприятия и торене, ще служи и за проследяване движението на ПРЗ и торове до краен потребител. Платформата се администрира и поддържа от БАБХ.

Предложеният проект касае стопаните които употребяват ПРЗ. Те ще са задължени да спазват нормативно установени условия и ред за употреба на ПРЗ. Фермерите ще са задължени да употребяват само ПРЗ, които са разрешени за пускане на пазара и употреба след разрешение, издадено от изпълнителния директор на БАБХ. Предвижда се контролът при употребата на ПРЗ да се осъществява от БАБХ.

Нови изисквания към фермерите при употреба на продукти за растителна защита
18414
 

Последни материали
Виж
Горят вековни букови гори
Гори резерват „Стенето“ в Национален парк „Централен Балкан“
Практика
Какво да засадим след чесъна – няколко успешни варианта
ЮЗДП
Само в Югозападна България са избухнали 60 пожара от началото на годината
Предстоящо
На 21 юли в София ще сe проведе фермерски пазар с благотворителен концерт на Филип Синапов
Защита на българските месопреработватели
Производители на деликатеси питат Великобпитания защо от 1 юли е наложена забрана за внос на родни продукти
Обзор на Софийска стокова борса за периода 16-19 юли 2024 година
Търговията със зърно и слънчоглед на борсата замря
Свързани материали
Виж
Внимание, затвор за търговия и употреба на неразрешени продукти за растителна защита!
Нормативни промени
От 1 юли 2025 г. БАБХ ще следи дистанционно пръсканията и торенето на всяко поле в страната
Мъж и жена от Хасково са задържани за производство и съхранение на препарати за растителна защита
Отпадат всички други начини за известяване
От 1 март оповестяването на третиране с ПРЗ ще се извършва само чрез ЕПОРД
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини