Начало » Важно за фермера » Растениевъдство
11.12.2019 г.

Изчистено е дублирането на латински и български имена в сортовата листа на зеленчуците

Нормативни промени
Изчистено е дублирането на латински и български имена в сортовата листа на зеленчуците

sinor

С промени в наредбата за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз, която е качена за обсъждане на страницата на министерството на земеделието, най-после се изчиства дублирането на един и същи сорт, допуснат в националната листа на страната, се посочва в мотивите към проекта. Предложения по наредбата се приемат до 9 януари 2019 г. 

През лятото на тази година е приета Директива за промени в списъка на родовете и видовете зеленчукови култури, която сравнително бързо трябва да се синхронизира с българското законодателство.

„Докато някои сортове от различни зеленчукови видове се търгуват широко в рамките на Европейския съюз, други се предлагат на национални или регионални пазари. Затова няма да бъде подходящо да се обхващат всички сортове от тези зеленчукови култури. И поради това трябва да се уточни, че за определени видове всички сортове са обхванати, докато за други видове само определени сортове трябва да бъдат обхванати“, се посочва още в мотивите към наредбата.

Съответните ботанически наименования на зеленчукови видове и наименованията на групите, принадлежащи към тях, следва да бъдат представени в йерархичен вид, за да се отстрани евентуално двусмислие по отношение на обхвата на сортовете на съответните видове. Освен това, в списъка с видовете ще бъдат включени хибриди между видове и групи, които не са включени в нито един установен вид или група.

Ето и списъкът на родовете и видовете зеленчукови култури - в Приложение 1 към чл. 1, ал. 2 : Allium cepa L. - Лукова група (Лук, шалот) - Сборна група (Шалот)

Allium fistulosum L. (Лук батун) - всички сортове

Allium porrum L. (Праз) - всички сортове

Allium sativum L. (Чесън) - всички сортове

Allium schoenoprasum L. (Лук резанец) - всички сортове

Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Кервел) - всички сортове

Apium graveolens L. - Група „Листна и дръжкова целина“ - Група „Кореновидна целина“

Asparagus officinalis L. (Аспержи) - всички сортове

Beta vulgaris L. - Група „Градинско цвекло“ (салатно цвекло, включително "Cheltenham") - Група „Листно цвекло“ (листно цвекло или манголд)

Brassica oleracea L. - Група „Листно зеле“ - Група „Цветно зеле“ - Група „Главесто зеле“ (Червено главесто зеле и Бяло главесто зеле) - Група „Брюкселско зеле“ - Група „Алабаш“ - Група „Савойско зеле“ - Група „Броколи“ (тип калабрезе и тип броколини) - Група „Тосканско зеле“ - Група Tronchuda (португалско зеле)

Brassica rapa L. - Група „Китайско зеле“ - Група „Турнепс“

Capsicum annuum L. (Лют пипер и пипер)  - всички сортове

Cichorium endivia L. (Ендивия) - всички сортове

Cichorium intybus L. - Група „Обикновена цикория“ - Група „Листна цикория“ (Широколистна цикория или италианска цикория) - Група „Индустриална (коренова) цикория“

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Дини) - всички сортове

Cucumis melo L. (Пъпеши) - всички сортове

Cucumis sativus L. - Група „Краставици“ - Група „Корнишони“

Cucurbita maxima Duchesne (Тиква) - всички сортове

Cucurbita pepo L. (Tиквички, в т.ч. узрели обикновени тикви и патисони, или Тиквички, в т.ч. неузрели патисони) - всички сортове

Cynara cardunculus L. - Група „Артишок“ - Група „Кардун“

Daucus carota L. (Моркови и фуражни моркови) - всички сортове

Foeniculum vulgare Mill. (Резене) - Група Azoricum (Кореновидно резене)

Lactuca sativa L. (Салата) - всички сортове

Solanum lycopersicum L. (Домати)  - всички сортове

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Група „Листен магданоз“ - Група „Кореновиден магданоз“

Phaseolus coccineus L. (Многоцветен фасул) - всички сортове

Phaseolus vulgaris L.  - Група „Фасул пешак“ - Група „Фасул вейков“

Pisum sativum L. - Група „Кръгъл градински грах“ - Група „Набръчкан градински грах“ - Група „Захарен градински грах“

Raphanus sativus L. - Група „Репички“ - Група „Ряпа“

Rheum rhabarbarum L. (Ревен) - всички сортове

Scorzonera hispanica L. (Черен корен)  - всички сортове

Solanum melongena L. (Патладжан)  - всички сортове

Spinacia oleracea L. (Спанак) - всички сортове

Valerianella locusta (L.) Laterr. Полска (кълнова) салата - всички сортове

Vicia faba L. (partim) (Бакла) - всички сортове

Zea mays L. - Група „Захарна царевица“ - Група „Пуклива царевица“

В приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 се изменя така:

 „Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

Списък на родовете и видовете зеленчукови култури, Allium cepa L. - Лукова група (Лук, шалот) - Сборна група (Шалот), Allium fistulosum L. (Лук батун) - всички сортове, Allium porrum L. (Праз) - всички сортове, Allium sativum L. – (Чесън) - всички сортове, Allium schoenoprasum L. (Лук резанец) - всички сортове, Anthriscus cerefolium (L.) Hoffm. (Кервел) - всички сортове, Apium graveolens L. - Група „Листна и дръжкова целина“ - Група „Кореновидна целина“, Asparagus officinalis L. (Аспержи) - всички сортове, Beta vulgaris L. - Група „Градинско цвекло“ (салатно цвекло, включително Cheltenham) - Група „Листно цвекло“ (листно цвекло или манголд)

Brassica oleracea L. - Група „Листно зеле“- Група „Цветно зеле“ - Група „Главесто зеле“ (Червено главесто зеле и Бяло главесто зеле) - Група „Брюкселско зеле“ - Група „Алабаш“ - Група „Савойско зеле“ - Група „Броколи“ (тип калабрезе и тип броколини) - Група „Тосканско зеле“ - Група Tronchuda (португалско зеле)

Brassica rapa L. - Група „Китайско зеле“ - Група „Турнепс“, Capsicum annuum L. (Лют пипер или пипер) - всички сортове, Cichorium endivia L. (Ендивия) - всички сортове, Cichorium intybus L. - Група „Обикновена цикория“ - Група „Листна цикория“ (Широколистна цикория или италианска цикория) - Група „Индустриална (коренова) цикория“

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai (Дини)- всички сортове

Cucumis melo L. (Пъпеши) - всички сортове

Cucumis sativus L. - Група „Краставици“ - Група „Корнишони“

Cucurbita maxima Duchesne (Тиква) - всички сортове

Cucurbita pepo L. (Тиквички, в т.ч. узрели обикновени тикви и патисони, или Тиквички, в т.ч. неузрели патисони) - всички сортове

Cynara cardunculus L. - Група „Артишок“ - Група „Кардун“

Daucus carota L. (Моркови и фуражни моркови) - всички сортове

Foeniculum vulgare Mill. (Резене) - Група Azoricum (Кореновидно резене)

Lactuca sativa L. (Салата) - всички сортове

Solanum lycopersicum L. (Домати) - всички сортове

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill - Група „Листен магданоз“

- Група „Кореновиден магданоз“

Phaseolus coccineus L. (Многоцветен фасул) - всички сортове

Phaseolus vulgaris L. - Група „Фасул пешак“ - Група „Фасул вейков“

Pisum sativum L. - Група „Кръгъл градински грах“ - Група „Набръчкан градински грах“ - Група „Захарен градински грах“, Raphanus sativus L. - Група „Репички“ - Група „Ряпа“,

Rheum rhabarbarum L. (Ревен) - всички сортове

Scorzonera hispanica L. (Черен корен) - всички сортове

Solanum melongena L. (Патладжан)  - всички сортове

Spinacia oleracea L. (Спанак)  - всички сортове

Valerianella locusta (L.) Laterr. Полска (кълнова) салата  - всички сортове

Vicia faba L. (Бакла) - всички сортове

Zea mays L. - Група „Захарна царевица“ - Група „Пуклива царевица“

Всички гореизброени хибриди на видове и групи.“

В Приложение № 3 към чл. 11, т. 3 в т. 3, буква „а” в колона „Видове” наименованията:

„Beta vulgaris - салатно цвекло (Cheltenham beet) Beta vulgaris - различно от салатно  цвекло (Cheltenham beet ) Brassica oleracea - карфиол, Brassica oleracea - (други, различни от карфиол), Brassica rapa - китайско зеле, Brassica rapa (turnip) - турнепс, Capsicum annuum - пипер, Cichorium intybus (partim) - цикория, цикория дълголистна (италианска), Cichorium intybus (partim) - цикория

Индустриална“ се заменят с: Beta vulgaris (група „Градинско цвекло“), Beta vulgaris (различни от „Градинско цвекло“)

Brassica oleracea (група „Цветно зеле", Brassica oleracea (различни от група „Цветно зеле“), Brassica rapa (група „Китайско зеле“), Brassica rapa (група „Турнепс“), Capsicum annuum Cichorium intybus (група „Обикновена цикория“, група „Листна цикория“), Cichorium intybus (група „Индустриална (коренова) цикория“)“.

Приложение № 4 към чл. 31, ал. 2 в т. 2, в колона „Видове” наименованията:

„Cichorium intybus (partim) - цикория, цикория дълголистна (италианска)

Cichorium intybus (partim) – цикория индустриална“ се заменят с: „Cichorium intybus (група „Обикновена цикория“, група „Листна цикория“)

Cichorium intybus (група „Индустриална

(коренова) цикория“)“.

Изчистено е дублирането на латински и български имена в сортовата листа на зеленчуците
6743

Последни материали
Виж
Служебен кабинет
Вариант за събуждане на стокообмена с агростоки със Саудитска Арабия
Помощта с предимство ще бъде за стартиращи фирми
Министър Петков обяви попълнението в управата на банката за развитие
Планира се изграждането на комплекс от турски силоз и мелници в южна Русия
Турските мелничари поеха като Мохамед към планината от руска пшеница
Актуален доклад на Европейската комисия
За осем години по темпове на иновациите България пълзи бавно
Загубите само от последното четириседмично отлагане са 3 милиарда паунда
Ресторантьори плашат британския премиер със съд при ново удължаване на ограниченията
Фонд „Земеделие”
И дребните земеделски стопани получиха 3,2 млн. лева от Кампания 2020
Свързани материали
Виж
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2021
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам