Начало » Новини » Страната
14.01.2015 г.

Как българо-швейцарският проект „За Балкана и хората“ преобрази бизнеса

Партньорство
Как българо-швейцарският проект „За Балкана и хората“ преобрази бизнеса

Една от овцевъдните ферми край Вършец получи подпомагане за преработка на млякото по българо-швейцарския проект Снимка: Farmer.bg

Днес от 13 часа в големия колегиум на министерство на земеделието ще бъдат представени резултатите от двугодишната дейност на българо-швейцарския проект „За Балкана и хората“, съобщиха от ведомството. Само за две години този проект показа какъв трябва да бъде успешният модел за бизнес в зоните от НАТУРА 2000 в България. По своята същност това е най-големият проект, финансиран от българо-швейцарската програма за сътрудничество в рамките на Фонда за реформи, свързани с участието на гражданското общество. По него до 2016 г. ще съвместно работят шест български и четири швейцарски партньори, чийто усилия са концентрирани в седем общини в Западна и Централна Стара планина и три парка - "Българка", "Врачански Балкан" и "Централен Балкан".Отчетът ще бъде направен пред министъра на земеделието и храните Десислава Танева и посланика на Конфедерация Швейцария Денис Кнобел.

Екосистемните услуги – ползи за природата и бизнеса

Първата част от проекта е свързан с опазване на околната среда. До този момент са създадени и успешно действат първите за страната схеми на плащания за екосистемни услуги (ПЕС) чрез създаване на реални механизми за устойчиво ползване на териториите с висока природна стойност.

В Природен парк "Българка" местна неправителствена организация (ЕКИП Българка) и фирма „Курабийница“ ООД (Roo’bar) прилагат схема за съхраняване на питейна вода.

Фирмата намалява водния отпечатък на продуктите си чрез залесяване на нови важни за опазване на водите територии в парка.

Чрез ПЕС „Възстановяване и поддържане на характерния генофонд в защитените територии“ обектите под бранда на „К-експрес“ предлагат ястия от подбрани рецепти от районите на Природен парк "Българка". Целта е с 10% от приходите им да се закупят агнета от породата средностаропланинска овцa, които ще се отглеждат в местни ферми в парка, създавайки нов зелен поминък.

Обученията и обмяната на опит са важна част от проекта

Повишен е капацитетът на 155 служители от администрациите, отговорни за защитените територии в България (дирекциите на парковете, регионалните инспекции към екоминистерсвото и неправителствени организации). Обучени са 76 участници от министерството на земеделието, агенцията по храните и 28-те ѝ областни дирекции по гъвкаво прилагане на европейското законодателство за храните с участие на лектор от Швейцария.

404 фермери от 7-те целеви общини са информирани за проекта, 156 от тях са участвали в 7 семинара, 32 заявиха интерес за участие в проекта, а 26 бяха посетени от проектния екип на място. Повече от 1500 студенти участваха в безплатните лекции в Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ по теми, свързани с биоразнообразието и биоземеделието.

Повече от 50 експерти и фермери участваха в обучения в Швейцария за преработка във фермата и управление на защитени територии.

Промяна и адаптиране на законодателството

Екипът на проекта участва активно в разработването на мерки от новата Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Специално внимание е отделено на биологичното земеделие, земеделието в райони с висока природна стойност и на късите вериги на доставки. За първи път ще има подпомагане за биологично животновъдство в България.

Голям е приносът на партньорите по проекта в процеса по разработването на Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии, в Наредбата за екосистемните ползи от горите и горските мерки за ПРСР 2014-2020 г.

Три наредби на МЗХ бяха преработени и условията за работата на земеделските производители бяха облекчени. В Наредба 44 на МЗХ за регистрация на животновъдни обекти вече са разработени условията за отглеждане на различни видове животни в един животновъден обект. С промяната на Наредба 4 за малки стопанства (до 10 крави и до 50 овце) наличието на хладилна вана за съхранение на млякото вече не е задължително условие). В Наредба 26 на МЗХ за преработка във фермата и директни продажби бяха смекчени условията за регистрация. 

Бизнес и природа - как местните фермери да печелят повече

Четири проекта за преработка и пакетиране на биологичен пчелен мед са регистрирани за преработка във фермата и директни продажби, а други девет за преработка на краве, овче, козе и биволско мляко, за прясна риба и доставка на яйца са в процес на подготовка.

Уеб-базирана информационна система за местните породи, разработена по проекта, представя подробни данни за 98 987 животни от 33 породи. Тази система, както и Националната генетична лаборатория ще дадат възможност за по-рентабилно управление на средствата за опазването на редки породи и гаранция, че субсидиите отиват само при одобрени и генетично легитимни стада (https://breedsbg.net).

Популяризирането на фермерски храни от района на проекта допринася за повишаване доходите на фермерите. Проектът и производителите от Балкана се представиха на 4 национални събития с 35 200 посетители (АГРА, Зелени дни), 6 регионални изложения с 10 500 посетители (Празник на розата, Фестивал на сливата) и 3 дегустации на фермерски храни от Западна и Централна Стара планина.

Програмата за подпомагащ биоразнообразието бизнес финансира общо 5 бизнеса в района на проекта.

Към момента се изпълняват три проекта, като с най-голям напредък е „Понор планина – дестинация за природопознавателен и орнитологичен туризъм“ на тур оператора „Спация Уайлдлайф“ ООД.

Съвместно с дирекцията на Национален парк „Централен Балкан” се работи за управлението и устойчивото ползване на високопланинските пасища на територията на парка. Внесени са две предложения за допълнения и корекции на ПРСР 2014 - 2020 г., които се отнасят до направление "Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)".

И в момента продължава разработването на Стратегически план за управление на планинските пасища.

"Натъкнахме се и на някои сериозни предизвикателства, нещо нормално за такъв голям и амбициозен проект. Двете години на проекта бяха белязани от промени в политическата среда, предсрочни избори, смяната на правителства и политики, трудности в комуникацията между партньорите и др. Постигнатите резултати обаче показват, че сме на прав път. Моделът на работещ бизнес, който подпомага природата и прави възможно хората да имат нов поминък е успешен." казва д-р Стоилко Апостолов, управител на Фондация "Биоселена" и координатор на "За Балкана и хората". "Приносът на проекта е от ключово значение за по-нататъшното устойчиво развитие на района на Западна и Централна Стара планина. И сме уверени, че през следващите две години на проекта ще покажем, че този модел "местни хора – бизнес - природа" е пример, който да бъде следван и в други райони в България".

Обществена подкрепа за устойчиво и справедливо използване на природните ресурси

Проектът подкрепя работата и развитието на Коалиция „За да остане природа в България“, благодарение на което се разви партньорството с Българска туристическа камара и други браншови туристически асоциации.

Общо е разбирането, че развитието на туризма е тясно свързано с опазването на природата и автентичността на културното наследство, което бе заложено и в Меморандум за сътрудничество. Това бе демонстрирано с общи становища по редица важни за обществото проблеми: Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, Карадере, Яйлата и др.

Подпомага се природозащитната общност да си сътрудничи и да работи съвместно чрез координационни срещи и дискусии, кръгли маси с партньори и ангажиране на доброволци.

Фейсбук страницата на Коалицията има 23 000 абоната, което показва, че има огромен интерес към природозащитата, както и доверие в Коалицията. Това се демонстрира и от посетителите на зелените събития (Зелени дни, Узана поляна Фест, Дни на предизвикателствата, Беглика Фест и др.), в които се представя проекта и Коалицията (над 25 000 участници).

С Детската природна академия "Узана" (край Габрово) ще се достигне до най-младите. Подписано е споразумение за партньорство с Община Габрово и сега се работи по изпълнение на концепцията за академията, което ще позволи през юни тя да бъде официално открита.

Истински празник за всички, работещи за природата, са Годишните награди за опазване на биоразнообразието, които с всяка изминала година се превръщат във все по-значимо обществено събитие. Думата за наградите има не само авторитетното жури, но и всички граждани чрез гласуване в социалната мрежа.

 

Как българо-швейцарският проект „За Балкана и хората“ преобрази бизнеса
15634

Последни материали
Виж
Цените на растителните масла, млечните продукти и захарта се понижиха
Храните в света продължиха да поевтиняват и през януари
Според тамошен търговец
България и Румъния свиват покупките на украински слънчоглед
Министърът на икономиката обаче не би подкрепил въвеждането на таван
Пак обещават ведомствени мерки за понижаване на цените на храните
Скачат цените на зеленчуците и тропическите плодове
Храните на едро у нас поскъпнаха до нови рекордни нива
В 8 от 90 проверени адреса в 4 села от община Марица
Задържаха 15 кубика незаконни дърва за огрев само за 2 дни в Пловдивско
Стратегическият план ще бъде променен при пълна прозрачност
Готова е наредбата за директните плащания
Свързани материали
Виж
Цените на растителните масла, млечните продукти и захарта се понижиха
Храните в света продължиха да поевтиняват и през януари
Според тамошен търговец
България и Румъния свиват покупките на украински слънчоглед
Министърът на икономиката обаче не би подкрепил въвеждането на таван
Пак обещават ведомствени мерки за понижаване на цените на храните
Скачат цените на зеленчуците и тропическите плодове
Храните на едро у нас поскъпнаха до нови рекордни нива
В 8 от 90 проверени адреса в 4 села от община Марица
Задържаха 15 кубика незаконни дърва за огрев само за 2 дни в Пловдивско
Стратегическият план ще бъде променен при пълна прозрачност
Готова е наредбата за директните плащания
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2023
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам