Начало » Новини » Страната
13.04.2023 г.

Забраните за улов на риба и водоемите, където може да се лови риба през май и юни

Заповед
Забраните за улов на риба и водоемите, където може да се лови риба през май и юни

sinor.bg

От 15 април със заповед на министъра на земеделието влиза в сила забраната за улов на риба и други водни организми през размножителния им период. Тя ще важи за териториите на Черно море, река Дунав и вътрешните водни обекти и се въвежда поетапно за различните местообитания и видове риба.

От 15 април до 15 юни 2023 г., уловът на калкан в Черно море е забранен. По време на размножителния му период се забранява всякаква риболовна дейност, включително трансбордиране, задържане на борда, разтоварване на брега и първа продажба.

От 1 до 30 май 2023 г. се забранява уловът на карагьоз (дунавска скумрия) в българския участък на река Дунав.

В периода от 15 април до 15 май 2023 г. е забранен и уловът на попчета във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди, с изключение на даляните, в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линия.

От 15 април до 31 май е в сила забраната за улов на пролетно-лятно размножаващите се риби в рибностопанските обекти, намиращи се до 500 м надморска височина, а за рибностопанските обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина, забраната ще важи за периода от 1 май до 15 юни.

За целия период на забраната няма да се допуска използването на едностенни мрежи с размер на окото по-малък от 36 мм във водите на р. Дунав, дънни хрилни мрежи, с размер на окото по-малък от 400 мм във водите на Черно море и мрежени риболовни уреди, с размер на окото по-малък от 22 мм във водите на Черно море.

По време на действието на забраната ще има водни обекти на територията на страната, в които любителският риболов ще бъде разрешен. Те са описани подробно в заповедта на министъра. Инспекторите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) и тази година ще следят стриктно за спазването на забраната.

Синор.бг публикува пълния текст на заповедта.

Забранявам улова на риба през 2023 г. в периода на нейното размножаване в рибностопанските обекти по чл. 3, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗРА, както следва:

1. Карагьоз (дунавска скумрия) (Alosa immaculata) в българския участък на река Дунав през периода от 01.05.2023 г. до 30.05.2023 г. включително.

2. Калкан (Scophthalmus maximus) във водите на Черно море през периода от 15.04.2023 г. до 15.06.2023 г. включително, както и всякаква риболовна дейност, включително трансбордиране, задържане на борда, разтоварване и първа продажба за периода, съгласно Регламент (ЕС) 2023/195 на Съвета от 30 януари 2023 година за определяне за 2023 г. на възможностите за риболов на определени запаси и групи рибни запаси, приложими в Средиземно море и Черно море, и за изменение на Регламент (ЕС) 2022/110 по отношение на възможностите за риболов за 2022 г., приложими в Средиземно море и Черно море.

3. Попчета (сем. Gobiidae) във водите на Черно море с мрежени риболовни уреди през периода от 15.04.2023 г. до 15.05.2023 г. включително, с изключение на даляните, разположени в акваториите на пристанищата и буните с отдалеченост 1 км от бреговата линия.

4. Пролетно-лятно размножаващите се риби в зависимост от надморската височина на рибностопанските обекти на страната, както следва:

-        от 15.04.2023 г. до 31.05.2023 г. включително в рибностопанските обекти намиращи се до 500 м надморска височина;

          -        от 01.05.2023 г. до 15.06.2023 г. включително в рибностопанските обекти намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина.

ІІ. През периода на забраните по т. I, т. 1-3 не се допуска използването на следните риболовни уреди:

-        едностенни мрежи с размер на окото по-малък от 36 мм във водите на р. Дунав;

-        дънни хрилни мрежи с размер на окото по-малък от 400 мм във водите на Черно море;

-        мрежени риболовни уреди с размер на окото по-малък от 22 мм във водите на Черно море.

ІІІ. Забраната за улов, пренасяне, съхранение, превозване и продажба на есетрови риби до 01.01.2025 г., включително и по време на размножителния период, в българската акватория на река Дунав и Черно море е съгласно съвместна Заповед № РД 09-1029/16.12.2020 г. и Заповед № РД-1066/23.12.2020 г. на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на околната среда и водите.

Разрешавам любителския риболов през периода на забраната в следните водни обекти на територията на страната:

Област Благоевград

-        баластриерен водоем Проевски – над моста за с. Покровник, от левия бряг на река Струма, цялото водно огледало;

-        водоем Попарица, с. Блатска, общ. Хаджидимово;

-        водоем Помпата, с. Първомай, общ. Петрич;

-        първи водоем до Завода за релета, с. Баня, общ. Разлог;

-        яз. Дебрене, с. Дебрене, общ. Сандански.

Област Бургас

-        баластриера Дупките до езеро Узунгерен, с GPS координати: 42.451444° N, 27.445494° E.

Област Варна

-        яз. Пчелник.

Област Велико Търново

-        стари речни корита на р. Янтра в землището на:

-        с. Раданово и гр. Полски Тръмбеш;

-        с. Върбица, общ. Горна Оряховица;

-        с. Драганово, общ. Горна Оряховица;

-        отводнителния канал Запад, гр. Свищов.

Област Видин

-        яз. Дъбравка, общ. Белоградчик;

-        яз. Божурица, общ. Грамада;

-        река Дунав – от брега в участъка от Колодрума при р. км. 789,200 до баба Вида при р. км. 791,500.

Област Враца

-        яз. Мраморчица, с. Мраморен, общ. Враца;

-        река Ботуня, град Криводол, от моста на изхода в посока село Ракево до землищната граница със село Ракево, общ. Криводол;

-        лимана на пристанището в гр. Козлодуй.

Област Габрово

-        р. Росица – в участъка от моста на „Кольо Фичето“ до стената на бента под РУ „Полиция“ в гр. Севлиево;

-        яз. Рачевци, землището на с. Рачевци, общ. Габрово.

Област Кюстендил

-        стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;

-        яз. Голем Върбовник, общ. Бобов дол;

-        яз. Самораново, общ. Дупница;

-        яз. Мали Върбовник, общ. Бобов дол.

Област Кърджали

-        яз. Мъглене, общ. Кирково;

-        яз. Невестино, общ. Кърджали;

-        яз. Охлювец, общ. Кърджали;

-        яз. Нановица-1, общ. Момчилград;

-        яз. Соколяне, общ. Крумовград.

Област Ловеч

-        яз. Сопот – с изключение на следните зони:

-        експлоатационна зона, която се разполага на 300 м. от язовирната стена, перпендикулярно на оста ѝ навътре в акваторията;

-        източната зона за естествено размножаване на рибите – намираща се западно от устието на река Топля и от дигата на рибарниците, перпендикулярно на оста ѝ, навътре в акваторията до „Райския залив – Пашов ръд“, местност „Боровете“;

-        яз. Кантон 5, в землището на общ. Ловеч;

-        яз. Тодоричене, землището на с. Тодоричене, общ. Луковит.

Област Монтана

-        яз. Огоста, от брега в района на 200 м от водовземната кула до началото на полуостров „Расника”, в землището на гр. Монтана;

-        яз. Долна вода, от брега в землището на с. Студено буче, общ. Монтана;

-        река Дунав, от брега в района на „Дунавски парк“, гр. Лом.

Област Пазарджик

-        баластриера при с. Лозен;

-        канал „Кривата вада”, до Пречиствателна станция Пазарджик;

-        Студен канал – пътя за с. Синтево.

Област Перник

-        Руднично езеро, общ. Перник;

-        Сгуроотвалите в квартал Калкас;

-        Езеро „Кралев дол“, общ. Перник;

-        езерото на с. Рударци, общ. Перник.

Област Плевен

-        яз. Горни Дъбник, общ. Долни Дъбник – в участъка на южната страна на язовирна стена в продължение на 3 км до северната част на малката дига на язовира;

-        яз. Телиш – от брега на язовира, общ. Червен бряг;

-        р. Дунав – от брега в участъка от р. км. 574 до р. км. 579 в землището на общ. Белене;

-        р. Дунав – от брега в участъка от източната част на ферибота в град Никопол при р. км. 599.5 до р. км. 594 (канарата) в землището на общ. Никопол;

-        р. Дунав – от брега в участъка от р. км. 621 западно срещу течението на реката до р. км. 625 при пристанище Загражден, общ. Гулянци;

-        р. Дунав – от брега в участъка от р. км. 642 до р. км. 643.5 в землището на село Байкал, общ. Долна Митрополия;

-        р. Дунав – от брега в участъка от р. км. 606.200 до р. км. 607.800 от двете страни на пристанище Сомовит, с изключение на бреговата ивица под пристанището от р. км. 607.280 до р. км. 607.580 в землището на общ. Гулянци;

-        яз. Тотлебенов вал, общ. Плевен.

Област Пловдив

-        топлия канал на Цариградско шосе;

-        р. Пясъчник, от моста на с. Войводиново до устието ѝ в р. Марица;

-        яз. Домлян.

Област Разград

-        яз. Бялата пръст (Папаза).

Област Русе

- стари речни корита на р. Янтра между землището на гр. Бяла, с. Полско Косово и с. Ценово;

- общински язовир в землището на с. Тетово;

-  река Дунав - от брега в землището на гр. Русе от бетонна площадка при входа на лиман РККЗ с GPS координати: 43.845755° N, 25.943399° E до края на ул. Мостова с GPS координати: 43.857126° N, 25.955472° E.

Област Силистра

-  . Дунав – от брега в участъка на река Дунав от р. км. 376 до р. км. 377 – Кейовата стена в Дунавската градина в гр. Силистра;

-  р. Дунав – от брега в участъка от р. км. 432 до р. км. 433 – Кейовата стена на пристанище Тутракан.

Област Сливен

- баластриери „Сливенска дупка” и „Мечкаревска дупка”, общ. Сливен;

- яз. Чилията, с. Загорци, общ. Нова Загора;

- напоителен канал от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

Област Смолян

-   яз. Тешел;

-   Смолянски езера: Керяновия гьол (Рибката) и Салажа.

Област София

-  баластриери в землището на с. Долни Богров;

-  баластриери в землището на с. Чепинци;

-   баластриери в землището на с. Световрачане;

-   баластриери в землището на с. Челопечене;

-   яз. Мърчаево;

-   яз. Мрамор;

-  яз. Жеков вир;

-  яз. Алино, общ. Самоков;

-  яз. Бакър дере;

-  баластриера „Мечката”, гр. Самоков.

Област Стара Загора

-  баластриера (отворена) в землището на с. Ягода – североизточно от с. Ягода, общ. Мъглиж;

-  баластриери 1 и 2 (затворени „Аксаков гьол“) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, общ. Мъглиж;

- яз. Копринка – в долуизброените участъци:

- участъка разположен от точка с координати 42.632617° E, 25.318333° N до точка с координати 42.592900° E, 25.292267° N;

- участъка разположен от точка с координати 42.590167° E, 25. 287483° N до точка с координати 42.604933° E, 25.291417° N;

- участъка разположен от точка с координати 42.618317° E, 25. 245667° N до точка с координати 42.625300° E, 25.255900° N;

- участъка разположен от точка с координати 42.629967° E, 25. 278433° N до точка с координати 42.631067° E, 25.293483° N;

- участъка разположен от точка с координати 42.633283° E, 25. 299883° N до точка с координати 42.631200° E, 25.315000° N;

- яз. Чаталка в землището на с. Елхово, общ. Стара Загора.

Област Търговище

-  яз. Красноселци, в землището на гр. Омуртаг.

Област Хасково

- яз. Корен, с. Корен, общ. Хасково;

- яз. Доситеево, с. Доситеево, общ. Харманли;

- яз. Орешец, с. Орешец, общ. Харманли.

Област Шумен

-  яз. Царевброд – 2, с. Царев брод;

- яз. Овчарово, в землището на с. Овчарово;

- баластриера с. Радко Димитрово, общ. Шумен.

Област Ямбол

-        старо речно корито на р. Тунджа при с. Ханово;

-        баластриерен водоем „Долен Герен“, град Елхово;

-        старо речно корито на р. Тунджа при с. Теново, обл. Ямбол;

-        баластриерни дупки при с. Окоп, обл. Ямбол.

Географските координати са изписани в градуси и десетични части от градуса.

Настоящата заповед не отменя забраните и ограниченията на дейности, наложени по силата на други нормативни и административни актове. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс в едномесечен срок от съобщението за издаването ѝ или в 14-дневен срок от отделните съобщения до лицата, участвали в производството пред административния орган. Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури.

Забраните за улов на риба и водоемите, където може да се лови риба през май и юни
86426
 

Последни материали
Виж
МЗХ публикува наредба № 9 за обществено обсъждане
Кои са новите моменти в интервенциите „Биологично растениевъдство“ и Биологично пчеларство“
Седмична агрометеорологична прогноза за периода 19-25 април 2024 година
Неустойчиво време ще ограничава възможностите за работа на полето
Обзор на Софийска стокова борса за периода 16-19 април 2024 година
Купувачите на маслодаен слънчоглед на борсата вдигнаха оферти с до 40 лева на тон
От 23 до 26 април в Интер експо център
Над 100 изложители ще се представят на ТЕХНОМЕБЕЛ 2024
Практика
Бъдещи лесовъди посетиха разсадника в Локорско
Демонстрация на специализирани трактори и пръскачки за лозя
Kubota Bulgaria в стопанството на винарна Мидалидаре
Свързани материали
Виж
Разрешени обекти за нощен риболов от 1 април до 1 ноември 2024 година
Финансиран по европроект
Горските изграждат край Кресна водоеми срещу пожари
До края на годината
Ограничават планирането и провеждането на сечи край водоемите
Иззета е скрита в тръстикатата на езерото Вая малка лодка
Близо километър бракониерски мрежи са открити в бургаски водоеми
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини