Начало » Новини » Света
16.06.2014 г.

Колко струва земеделската земя в Европейския съюз?

Рекордни 7500 лева за декар в Холандия
 Колко струва земеделската земя в Европейския съюз?

Към този момент само в Дания и Испания средната цена на земеделската земя пада. В останалата част на Европа цените продължават възходящия си тренд. Директни сравнения и прецизни анализи е трудно да се направят. Не само че методите за регистриране на цените на земята са различни, но съществуват и съществени разлики между различните области в рамките на една страна, както ще се убедите от приведените примери.
ХОЛАНДИЯ
В тази страна е поставен рекорд за цена на земеделската земя в рамките на Евросъюза със средни цени на национално ниво около 4957 евро за декар. А в тази стойност дори не са включени продажбите на земя, заети с интензивни култури и оранжерии.
Вътре в страната има значителни разлики между цените в източната и южната й част. И докато в провинция Лимбург максималните цени се движат около 4000 евро за декар, то в Северен Брабант достигат и до 7500 евро.
Възраждането на интереса към земеделските земи през последните години насърчи богатите фермери да инвестират в тях. Но общото количество земеделска земя като част от общата територия на страната, която се продава, намалява всяка изминала година, като вече е достигнало едва 1,1 %.
ГЕРМАНИЯ
Картината в тази страна коренно се промени през последните години. В Източна Германия цените на земеделската земя експлодираха, като значителни повишения има в Долна Саксония, Шлезвиг-Холщайн и Бавария. Факторите, предизвикали този бум, са много различни в отделните провинции. В животновъдните региони например екологичните изисквания и производството на биогаз са основните фактори за растежа. Два фактора изиграха значителна роля - интересът на инвеститори извън земеделието към закупуване на земеделска земя и на Изток - промяната на собствеността на земеделските компании.
В източните провинции цените на декар земеделска земя през 2013 година достигнаха 1541 евро, а само 10 години преди това са били около 363 евро за декар, което е повишение с 324 %. В западната част на Германия има сделки на цени от 2267 евро за декар.
Има обаче знаци, които сочат, че интересът към закупуването на земеделска земя в бъдеще ще намалее промените в законодателството за възобновяемите източници на енергия, отслабването на финансовата и европейската криза, намаляването на директните плащания на ЕС и продължаващото нарастване на цената на земеделската земя.
ДАНИЯ
От 1 април 2010 година за датските животновъди вече не е задължително да разполагат с предварително определени площи за разпръскване на органичния тор от техните животни. Това изискване водеше до непрекъснато купуване на допълнителна земя и естествено - до повишаване на цените. Те достигнаха до 4000 евро за декар. Това бе повишение с 400 % само за едно десетилетие. Но оттогава цените на земеделската земя непрекъснато падат.
Ситуацията е опасна както за фермерите, така и за банките, тъй като активите в земя са основният капитал на много от датските фермери. Когато балонът с цените на земеделската земя в страната се спусна, това разклати сигурността на много от банковите заеми, обезпечени с нея. А тъй като датските фермери са много зависи от банковите заеми, в сегашната ситуация разширяването на пазара на земеделски имоти е много трудно.
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
Пазарът на земеделска земя в Обединеното кралство е много разнороден. Само 45 % от продавачите на земеделска земя през 2013 година са били фермери. Неземеделски инвеститори са осъществили 40 на сто от сделките. Картината е подобна и при купувачите, като 50 на сто от сделките са сключени от фермери, възнамеряващи да направят бизнеса си по-конкурентноспособен. Около 40 на сто от купувачите са хора и компании извън земеделския бизнес.
Тук също има огромни разлики в цените между отделните райони на страната. В Източна Англия са най-високите цени, платени за земеделски имоти. Фермите са много по-евтини в Уелс и Шотландия. Ако декар земя в Източна Англия се търгува за 2680 евро, то за декар в Шотландия са необходими едва 1330 евро.
ФРАНЦИЯ
Средните цени на земеделската земя в страната през 2012 година достигнаха 542 евро за декар. След години на леко покачване финансовата криза предизвика спад в цените на земеделската земя след 2009 г. и ситуацията бе влошена още повече поради затегнатия контрол на банковите кредити.
ФИНЛАНДИЯ
Официалната средна цена за 2013 година е 810 евро за дка, но тя също се различава значително между отделните райони на страната. В западната част, където земеделието е много интензифицирано, и в северната, където е развито животновъдството, средната цена е 900 евро за декар, но са регистрирани и сделки на нива 1500 - 2000 евро за декар. В райони на Югозападна Финландия, където се развива овощарството, цените достигат и до 2200 евро за декар. В Централна Финландия има цени и от порядъка на 650 евро за декар.
БЪЛГАРИЯ
Цената на земеделската земя в България ще продължи да се повишава, въпреки отчетения през миналата година спад в броя на сделките. Това е изводът в анализ за пазара на земя през 2013 г., публикуван от агроминистерството, по данни на Системата за агропазарна информация (САПИ), с автор проф. Светла Бъчварова.
Според авторите на анализа пазарът на земеделска земя в България продължава да бъде един от най-атрактивните и динамично развиващи се. Причините са прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС и непрекъснато растящият размер на субсидиите. През последните 3 години най-активни на пазара са били земеделските производители.
Чрез придобиване на собственост те решават много от проблемите, свързани с наемането на земи и съответно в участието в схеми за подпомагане по линия на еврофондовете. Изследванията на САПИ от 1998 г. насам сочат динамично увеличение както на броя на сделките, така и на пазарните цени, а също така и на рентните плащания.
За периода 2007 - 2009 г. са продадени 3,6 млн. дка ниви, а сделките са близо 374 хиляди. Средната пазарна цена в края на периода достига до 300 лв./дка. В периода 2010 - 2013 г. броят на сделките е 494 хил. за 5,153 млн. дка. Средната цена достига до 382 лв./дка - ръст от 27 на сто спрямо предходния период.
За периода 2010 - 2013 г. като цяло се отчита изключително активен пазар на земеделски земи, както и тенденция цената да расте. В началото на периода средната пазарна цена за страната е 321 лв./дка, а през 2013 г. е отчетен ръст от 34 на сто. Остава значителна диференциация в цената на земята по региони. Налице е сравнителна стабилност при наемните договори. Равнището на ренти плащания се увеличава, но в по-бавни темпове спрямо динамиката при сделките.
ПАЗАРЪТ У НАС ПРЕЗ 2013 ГОДИНА
През 2013 г. са сключени 117 727 сделки за 1 165 287 дка. В сравнение с 2012 г. сделките са с 20 на сто по-малко. Средната пазарна цена за страната е 429 лв./дка и това представлява ръст от 4,6 на сто спрямо 2012 година.
Най-много сделки за периода са сключени в Северозападния район на страната – 31 267 на брой за 331 486 дка. Средната пазарна цена за региона е 380 лв./дка.
В област Враца е отчетен изключително активен пазар на земеделски земи - продадени са 107 129 дка земя при средна цена от 485 лв./дка. Прогнозата е, че през 2014 г. пазарът на земя в региона ще продължи да се активизира.Северният централен район също отчита активност. Сключени са 21 176 сделки за 246 987 дка. В сравнение с 2012 г. е отчетен спад в покупко-продажбата на земя с 31 на сто. Средната пазарна цена за региона е 560 лв./дка и това представлява ръст от 11 на сто в сравнение с 2012 г.
През 2013 г. се отчита активност на пазара на земеделски земи и в Североизточния район на страната. Сключени са 20 697 сделки за земя за 208 904 дка. Тези показатели са съотносими към равнището на 2012 г. Анализът сочи, че през 2013 г. се отчита изключително висок ръст на пазарните цени в района. Средната пазарна цена е 555 лв./дка и спрямо 2012 г. увеличението и с 14 на сто. В област Добрич отново се отчита най-високата средна пазарна цена - 775 лв./дка и тя е близо 3,6 пъти по-висока от най-ниската постигната цена, която е отчетена в област Габрово. Област Варна също отчита високи пазарни цени - 578 лв./дка за 2013 г.
В Югоизточния район на страната намалява броят на сключените сделки и продадената земя през 2013 г. в сравнение с 2012 г. През 2013 г. са сключени 21 237 сделки за 210 368 дка земя. В сравнение с 2012 г. земята, обект на покупко-продажба, е с 36 на сто по-малко спрямо 2012 г. Равнището на пазарни цени се стабилизира и отчетената пазарна цена е 404 лв./дка. Активното търсене на земеделски земи в област Ямбол определя и постигнатата най-висока цена за региона - 421 лв./дка за 2013 г.
Без особена промяна е активността на пазара на земеделски земи в Югозападния район. Сключените през 2013 г. сделки са 2853 на брой, което представлява малко отклонение спрямо 2012 г. Обект на продажба са били 22 869 дка, което нарежда района на последно място по обем на продажбите.
Средната пазарна цена също е най-ниската отчетена за страната - 301 лв./дка - спад спрямо 2012 г. със 17 на сто. Близо 50 на сто от продадената земя е в област София, като средната пазарна цена за реализираните близо 10 хил. дка е на цена от 236 лв./дка.
През 2013 г. не е отчетена динамика в пазара на земеделски земи в Южния централен район. Сключените сделки са 20 497 на брой за 144 673 дка земеделска земя. Средната пазарна цена отчита повишение и за 2013 г. и е 372 лв./дка - ръст спрямо 2012 г. с близо 9 на сто. Близо 60 на сто от сключените сделки се отчитат в област Пловдив. Продадени са 63 161 дка земя при средна цена от 487 лв./дка.
Прогнозата е, че тенденцията на повишение на цените на земеделските земи ще продължи и то най-вече в райони, в които средните пазарни цени са с 25 - 30 на сто под средните за страната. Сравнително по-ниската пазарна цена в Северозападния район на страната ще определи активно търсене и през 2014 г., което ще доведе до цялостна промяна на ситуацията за региона. Североизточният район е изчерпал капацитета, тъй като предлагане почти няма, пазарните цени за условията на страната са достигнали своя пик и прогнозата е, че през 2014 г. в този район не се очакват съществени промени и колебания в достигнатите пазарни равнища.
АРЕНДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ ПРИ ПАЗАРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ
През 2013 г. са сключени 131 552 договора за аренда на земеделска земя за близо 2,9 млн. дка. В сравнение с 2012 г. броят на сключените договори намалява с 15 на сто, а при наетата земя спадът е с 10 на сто. За 2013 г. арендаторите, с които са сключени договори, са 15 084 на брой. Средният размер на наетата земя от един собственик е в размер на 22 дка, а средният размер на наетата земя от един арендатор е 194 декара.
Преобладава смесената рента, като тя се движи в много широки граници. редно за страната тя е най-често в стойности от 25 - 30 лв./дка. При натуралната рента водещ показател за плащане е полученият среден добив от пшеница - от 10 до 25 на сто от средния добив. В голяма част от сключените арендни договори се приема фиксиран размер на зърно, което се предоставя от 30 до 80 кг/дка.
Пазарът на земи за нестопански цели
През 2013 г. се отчита ръст в покупко-продажбата на земи с цел промяна на предназначението им за нестопански цели. Сключените сделки през 2013 г. са 5412 на брой и това представлява ръст от 9 на сто спрямо равнището на 2012 година. Земята, обект на покупко-продажба през 2013 г., е 49 569 дка и спрямо предходната година отчита ръст от 3 на сто. Средната пазарна цена за 2013 г. е 1633 лв./дка.
Ръст на цената от 24 на сто спрямо 2012 г. е отчетен в Северозападния район на страната, където през 2013 г. са сключени 157 сделки за 2542 дка. Средната пазарна цена за 2013 г. е 1846 лв./дка. За втора поредна година значително се е увеличил броят на сключените сделки в Северния централен район на страната./

Ангел Върбанов по данни на сп. Profi, fermera.bg

 Колко струва земеделската земя в Европейския съюз?
17175

Последни материали
Виж
Екологично
Анкета показва, че 87% от европейците настояват загубата на гори да спре
Спрямо 2013 г. тази година отчита най-ниските показатели
Поголовието от свине в Дания регистрира значим спад от началото на годината
Търговия
ЕС е увеличил вноса на зърно през сезона с 28 на сто
Подобно на състоянието в Европа
Лошото време в САЩ продължава да спъва пролетната сеитба
Национални празници
Да почетем делото на светите братя Кирил и Методий!
Фонд Земеделие
Платени са 3 млн. лева на овощарите за зимните пръскания
Свързани материали
Виж
Екологично
Анкета показва, че 87% от европейците настояват загубата на гори да спре
Спрямо 2013 г. тази година отчита най-ниските показатели
Поголовието от свине в Дания регистрира значим спад от началото на годината
Търговия
ЕС е увеличил вноса на зърно през сезона с 28 на сто
Подобно на състоянието в Европа
Лошото време в САЩ продължава да спъва пролетната сеитба
Национални празници
Да почетем делото на светите братя Кирил и Методий!
Фонд Земеделие
Платени са 3 млн. лева на овощарите за зимните пръскания
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам