Начало » Новини » Страната
23.04.2013 г.

Износът на агнешко месо продължава да намалява

Цените на живите агнета варират от 4,80 до 5,50 лева за кг в различните райони на страната

Магдалена Младенова
По предварителни данни на МЗХ, общият брой на овце и кози към 1 ноември 2012 г. е около 1 636 000, което е с 8,9 процента по-малко в сравнение с 2011 г. Броят на отглежданите овце е спаднал със 7,5 на сто до 1 345 000, а броят на козите е намалял с 14,9% до около 291 000.
Общото производство на овче и агнешко месо през 2011 г. е спаднало до 15 927 тона или с 6,4% в сравнение с предходната година. Произведеното в кланиците месо (промишлен добив) е спаднало до 2 431 тона или с 46%. През 2011 г. в кланиците са заклани общо 321 хил. овце и кози. Произведеното в стопанствата агнешко и овче месо е възлязло на 13 496 тона - увеличение с 7,8%.
По предварителни данни от МЗХ през 2012 г. в кланиците са заклани 311 хил. овце и кози, което е със 6% по-малко в сравнение с предишната година. Промишленото производство на месо от дребен рогат добитък се оценява на 2 133 тона или спад с нови 13%. Очаква се добивът на агнешко месо директно в животновъдните стопанства да продължи да нараства и през 2013 г. и да достигне около 14 000 тона. Общото производство на месо от дребен рогат добитък през 2012 г. вероятно остава на равнището от предходната година.
Износът на агнешко месо продължава да намалява шеста поредна година. По предварителни данни износът на този продукт през 2011 г. е спаднал до 2166 тона или близо два пъти в сравнение с предходната година, като темповете на спадане на износа постоянно се увеличават. В сравнение с 2006 г. износът е спаднал 3,8 пъти, което е една изключително негативна тенденция. Износът на охладено агнешко месо се осъществява основно за Италия, Гърция и Хърватска. По-малки количества се изнасят за Австрия. През 2011 г. износът е спаднал спрямо предходната година за всички основни пазари, като най-голям спад се отчита в износа за Италия - със 55%, за Хърватска износът е спаднал с 33%, а за Гърция - с 31%.
Негативните тенденции в износа се задълбочиха и през 2012 г., като износът на агнешко месо спадна до само 1641 тона или с нови 25%. Най-значително е спаднал износът за Гърция – повече от 3 пъти. Интересно е, че за Русия са изнесени 116 тона.
През 2007 г. износът на живи агнета се е увеличил почти двойно спрямо предходната година и е възлязъл на 43 709 броя, но през 2008 г. е отбелязано значително намаление - изнесени са само 12 898 животни. През 2009 г. износът на живи агнета се е увеличил до 20 014 броя. Най-голямо увеличение на износа на живи животни е отбелязано през 2010 г., когато са изнесени 208 417 животни, от които 199 767 са изнесените за Турция овце. През 2011 г. износът на живи агнета и овце бележи рекордно увеличение и достига 782 444, или увеличението е почти 3,8 пъти. Най-голям е износът за Турция, като за тази страна са изнесени 732 436 броя. Изнесени са и 14 000 броя за Либия и само 2 111 броя за Гърция.
През 2012 г. износът на живи агнета за Турция силно спадна - до 100 365 броя, като общият износ също драстично се сви - до 107 365 броя. Основната причина трябва да се търси в наложените временни ветеринарни ограничения от Турция при внос от България , които действаха през по-голямата част от годината.
Не може да не отбележим, че за сметка на увеличения износ на живи животни през последните години силно е намалял износа на агнешко месо, стока с добавена стойност и много добра експортна цена. С намаляването на износа на агнешко месо намалява и дейността на кланиците и се засягат интересите на предприятията от сектора. Съответно се намаляват доставките на българско агнешко месо и за вътрешния пазар, а цените му се увеличават.
В същото време през последните 9 години България внася значителен брой живи агнета, основно от Румъния. През 2004 г. вносът на живи агнета е бил 220 074 животни, а през 2007 г. се е увеличил близо 2,4 пъти до 517 751 броя. Броят на агнетата в северната ни съседка е значителен, кланиците в България имат поръчки за износ, а животните в България не достигат. Освен това, изкупната цена на живите агнета в Румъния е по-ниска от тази в България. Въпреки че през следващите 3 години вносът в сравнение с 2007 г. показва намаление, броят на внасяните живи животни от Румъния остава значителен. През 2011 г. обаче се наблюдава рязко увеличение на вноса - внесени са 694 хил. броя, или 2 пъти повече в сравнение с предишната година. През 2012 г. вносът на живи животни рязко намаля – до 156 585 броя или близо 5 пъти, в т.ч. - от Румъния – до 150 хил. броя.
В България се внася и неголямо количество замразено агнешко месо - през 2005 г. този внос е бил 135 тона, внесени основно от Испания и Австралия, 25 тона през 2006 г. и 91 тона през 2007 г. През 2008 г. обаче след присъединяване на България към ЕС се наблюдава рязък скок при вноса на замразено агнешко месо - до 614 тона или той се е увеличил повече от 6 пъти. Основните количества са внесени от Испания - 494 тона, Нова Зеландия - 83 тона и Аржентина - 74 тона. Вносът на агнешко месо през 2009 г. е възлязъл на 268 тона , а през 2010 г. - на 547 тона, от които 288 тона са внесени от Нова Зеландия. Въпреки че вносът се е увеличил, количеството което се внася е много малко в сравнение с изнасяните количества. Много важно е да се подчертае, че от България се изнасят млечни охладени агнета с тегло на каркасите от 8 до 12 кг, а месото, което се внася е замразено, от животни от месодайна порода и с много по-голямо тегло на каркасите. Това личи и когато се прави сравнение на средната експортна със средната импортна цена, като експортната цена от България е почти два пъти по-висока. През 2011 г. вносът на агнешко месо спадна почти 3 пъти и възлезе само на 204 тона, като най-голямо беше количеството, внесено от Нова Зеландия - 69 тона. Вносът от Испания възлезе само на 37 тона. Средната импортна цена от Нова Зеландия обаче значително се повиши. През 2012 г. вносът отново се повиши до 539 тона. От Испания бяха внесени 281 тона, а от Нова Зеландия – 167 тона.
Търсенето на агнешко месо както в България, така и в другите страни от Балканския регион е сезонно, като най-голямо е в дните преди големи религиозни празници, и основно преди Великден. Износът също се осъществява основно в периода преди католическия Великден за Италия, и преди православния за Гърция. Известни количества се изнасят през август - за празника Успение Богородично и в периода преди Коледа. Две поредни години - 2010 г. и 2011 г. - християнският и католическият Великден съвпадаха, което би било основание за известен недостиг на агнешко месо на българския пазар, ако потреблението му не беше ограничено от високите цени. През 2012 г. разликата между католическият Великден, който се празнуваше на 8 април и православният, който беше на 15 април, беше само една седмица, което също е предпоставка за недостиг на пазара в България и съответно по-високи цени, тъй като значителни количества се изнасят за Италия и съответно за Гърция.
През 2013 г. католическият Великден бе на 31 март, а православния – в началото на май – на 5 май и съвпада с Гергьовден. До тогава износът на агнешко месо за Италия ще е приключил, а и агнетата вече ще бъдат малко по тежки, което предполага цените на агнешкото месо да не са много по-високи в сравнение с 2012 г.
Потреблението на агнешко и овче месо в страната в домакинствата през 2009 г. беше 2,2 кг на глава от населението, като през 2010 г. то спадна до 1,7 кг или с 23%. През 2011 г. беше отбелязан поредния спад – потреблението спадна до 1,3 кг или с нови 24%, главно поради високите му цени. Основно се търси агнешко месо около Великден и Гергьовден, докато потреблението на овче месо е ограничено в определени райони на страната.
Данните показват, че България почти изцяло се самоснабдява с месо от дребен рогат добитък.
Цените на агнешкото месо през последните години показват непрекъсната тенденция на нарастване. По данни на системата за агропазарна информация /САПИ/ в средата на март 2011 г. средната изкупна цена на живи агнета варира от 4,50 до 5,00 лева за кг. живо тегло, а по данни на Съюза на животновъдите, в средата на март 2012 г., изкупната цена на живи агнета е около 6 лева за кг живо тегло. Според САПИ средногодишната цена за 2012 г. беше 5,80 лева за кг живо тегло.
В края на март 2013 г. цените на живите агнета варираха от 4,80 до 5,50 лева за кг в различните райони на страната и в зависимост от големината на животните – съответно до 25 кг са по-скъпи и цената е около 5,50-6 лева за кг, а над 30 кг са по-евтини– до 5,50 лева за кг.
Очаква се от началото на април 2013 г. пазара да се активира по повод наближаващите празници Великден и Гергьовден и очакваното отваряне на турския пазар, като изкупните цени да покажат тенденция на известно нарастване.
Според данни от Националната асоциация на животновъдите условията за внос на живи агнета от България в Турция се уточняват между българските и турските ветеринарни власти и вероятно износа отново ще бъде възобновен.
Средната цена на дребно в магазинната мрежа за агнешкото месо в началото на април 2013 г. варира от 12.00 – 13.00 лева за кг за цяло агне, до 13,50 – 14,50 лева за кг за задно бутче и 11,50-12,50 за кг плешка в различните магазини. Цените на дребно остават на равнището от предишната година, но с наближаването на празниците вероятно ще бъде отбелязано по-значително покачване на цените.
Замразеното агнешко месо, внос от Нова Зеландия, се продава разфасовано. В търговската верига Метро през март 2013 г. цените на различните разфасовки са от 9 лева за кг за цяла предна четвърт, 14,40 лева за цял бут и 20,40 лева за агнешки бут слайс, до 21,60 лева за агнешки котлети. Замразеният агнешки комплект е 3 лева за кг, а замразените агнешки чревца - 6,60 лева за кг.
В страните от ЕС цените на агнешкото месо също показват нарастване през последните години, но и в периода преди Великден. Средната референтна цена в ЕС на 18 март 2012 г. беше 520 евро за 100 кг кланично тегло за тежките каркаси /нарастване с 3,8% спрямо предишната година/. Цените на леките каркаси /в тази категория спада агнешкото месо от България/ бяха 586 евро за 100 кг /нарастване с 7,8% в сравнение с предишната година/. Увеличението на цените през март 2013 г. е с около 3% в сравнение с предишната година.
[url=https://www.fermera.bg/]От fermera.bg[/url]

Износът на агнешко месо продължава да намалява
17015
 

Последни материали
Виж
При липсата на работна ръка и нежелание за изкупуване от фирмите
Прибирането на реколтата от череши в Кюстендилско е пред провал
Обсъжда се удължаване с година на срока за разплащане по ПРСР 2014-2020
Настояваме за премахване или двойно увеличаване на тавана за украинската помощ
Събитието започва утре в Пловдив
Министерство на земеделието организира конференция за биологичното производство
104,56 лв. на ха е ставката по еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал
НАЗ иска премахване на самоконтролът за остатъци от пестициди
Ягодовият акар застрашава не само бъдещата реколта, но и растенията
Свързани материали
Виж
При липсата на работна ръка и нежелание за изкупуване от фирмите
Прибирането на реколтата от череши в Кюстендилско е пред провал
Обсъжда се удължаване с година на срока за разплащане по ПРСР 2014-2020
Настояваме за премахване или двойно увеличаване на тавана за украинската помощ
Събитието започва утре в Пловдив
Министерство на земеделието организира конференция за биологичното производство
104,56 лв. на ха е ставката по еко схемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал
НАЗ иска премахване на самоконтролът за остатъци от пестициди
Ягодовият акар застрашава не само бъдещата реколта, но и растенията
Приятели на sinor.bg:  Стоматолог, София | Трактори Кубота | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
sinor.bg 2003 - 2024
RSS новини