Начало » Новини » Страната
12.04.2013 г.

Последен уикенд за риболов

От 15 април до 31 май 2013 г. се забранява риболова
Последен уикенд за риболов

Със заповед на министъра на земеделието и храните проф. Иван Станков от понеделник /15 април 2013 г./ се забранява любителския риболов за 47 дневен период от 15 април до 31 май 2013 г., включително.

Забраната е на основание Закона за рибарството и аквакултури и се прилага ежегодно през размножителния период на видове във водите на Черно море, р. Дунав и вътрешните водни обекти.
Забраната важи за всички пролетно-лятно размножаващи се видове.

През 2013 г. действа режима за риболов, определен в Приложение № 1 “Срокове на забрани за улов на риба и други водни организми през периода на размножаване” на Закона за рибарството и аквакултурите. Съгласно Приложение №1, сроковете за забраната за риболов на пролетно-лятно размножаващи се риби се определя в зависимост от надморската височина на водния обект. [B%]Във водни обекти, намиращи се до 500 м надморска височина, забраната е от 15 април до 31 май 2013 г., а в рибностопански обекти, намиращи се от 500 до 1500 м надморска височина от 1 май до 15 юни 2013 г.[%B]

[B%]Улова на карагьоз /дунавска скумрия/[%B] в българския участък на река Дунав се забранява от 15 април до 15 май включително.

[B%]Улова на калкан[%B] в общностните води на Черно море се забранява през периода от 15 април до 15 юни включително, съгласно Регламент (ЕС) № 1261/2012 на Съвета от 20 декември 2012 г.

[B%]Улова на попчета с мрежени риболовни уреди[%B] във водите на Черно море се забранява от 15 април до 15 май, включително.

[B%]За любителите риболовци има оставени свободни водни обекти на територията на страната за осъществяване на риболов. Това са:[%B]

Област Благоевград
- водоем между с. Горно Лешко и с. Долно Лешко, общ. Благоевград (махала Хайдушка);
- водоем Блатото над с. Логодаж, общ. Благоевград;
- баластриера “Бистрака” под моста за с. Покровник;
- яз. Бели брег, гр. Сандански;
- водоем “Ормана” до Пресевната в местност ”Ормана”, гр. Гоце Делечев;
- напоителен канал „Топлика” от главния път свързващ гр. Гоце Делчев - Илинден до пътя от с. Копривлен под помпената станция, пресичащ канала;
- яз. “Самуилово”, с. Самуилово, общ. Петрич;
- водоем “Марена” до с. Марикостиново, общ. Петрич;
- водоем “Помпата” – с. Първомай, общ. Петрич;
- втори водоем до завод за релета, с. Баня, общ. Разлог.

Област Бургас
- баластриера “Дупките”, гр. Бургас.

Област Варна
- микро язовир “Комунари”, с. Комунари;
- корекциите на старо корито на река “Голяма Камчия” в местността “Подкончовиц” и местността “Каплиш”, общ. Дългопол.

Област Велико Търново
стари речни корита на р. Янтра:
- землище на с. Раданово, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на гр. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Петко Каравелово, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Куцина, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на с. Крушето, общ. Горна Оряховица;
- землище на с. Драганово, общ. Горна Оряховица;
- землище на с. Върбица, общ. Горна Оряховица;
стари речни корита на р. Росица:
- землище на с. Крушето, общ. Полски Тръмбеш;
- землище на гр. Бяла черква, общ. Павликени;
- землище на с. Михалци, общ. Павликени.
баластриери
- землище на с. Дичин, община Павликени;
- землище на с. Писарево;
напоителни и отводнителни канали:
- местност “Блатото”, гр. Свищов – запад.

Област Видин
- р. Тополовец в участъка от моста на главен път Е -79 до с. Слана Бара;
- яз. “Дъбравка”, общ. Белоградчик;
- яз. “Дреновец” в обозначения за това участък, обхващащ зона на 300 метра от зоната за садки в продължение на един километър в посока село Воднянци от северната страна на водоема;
- яз. “Кула”, общ. Кула;
- напоителен канал между с. Антимово и с. Кутово, общ. Видин.

Област Враца
- яз. “Лиляче” – в землището на с. Лиляче, общ. Враца;
- р. Ботуня от моста на гр. Криводол по поречието на реката до землищната граница със с. Ракево, общ. Криводол;
- р. Скът от „Мишонски мост” до моста в центъра на гр. Мизия, общ. Мизия.

Област Габрово
- река Росица – участък в централна градска част от моста на “Кольо Фичето” до първия бент по течението под “Старата Баня”;
- река Янтра – участък в централна градска част от “Лъвов мост” по течението и, до мост “Христо Ботев” под хипермаркет “Кауфланд”.

Област Кюстендил
- стар рудничен котлован, с. Николичевци, общ. Кюстендил;
- два водоема при разклона на с. Паничарево, общ. Бобов дол;
- водоем с. Самороново, общ. Дупница.

Област Кърджали
- яз. “Охлювец”, общ. Кърджали;
- яз. “Жинзифово”, общ. Кърджали;
- яз. “Сливарка -1”, общ. Крумовград.

Област Ловеч
- яз. “Сопот” с изключение на зоните за естествено размножаване на риба и други водни организми и експлоатационната зона определени със Заповед №249/09.06.2003 г. на Изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури;
- воден обект “Блато”, с. Йоглав;
- в пъстървовата зона на горното течение на река “Златна панега” от извора до Еко-пътеката на входа на гр. Луковит. Разрешен риболов само за пъстървови видове риба;
- водоем „Зореница” - намиращ се между гр. Ябланица и с. Гложене;
- яз. “Гаргулица”, землището на гр. Ябланица.

Област Монтана
- яз. “Огоста” в района на баластриерите, в землището на с. Горно Церовене, общ. Монтана и обозначения учасътк находящ се на 400 м заподно от водовземната кула до началото на полуостров “Расника”;
- баластриерни водоеми до р. Огоста в землището на с. Громшин, общ. Бойчиновци;
- баластриерни водоеми в землището на с. Долно Белотинци, общ. Монтана;
- блато в кв. „Момин брод”, гр. Лом.

Област Пазарджик
- баластриера, с . Бошуля;
- баластриера, с. Лозен;
- бластриера, с. Динката;
- студен канал на р. Марица при с. Синитово;
- студено пере при „Фазанарията”;
- малък гьол – с. Звъничево.

Област Перник
- рудничните езера в гр. Перник;
- сгуроотвали (утайници) в кв. Калкас , гр. Перник.
- руднично езеро в с. Драгичево, общ. Перник;
- руднично езеро в с. Кладница, общ. Перник;
- езеро в с. Рударци, общ. Перник;
- отводнителните канали около р. Арката (р.Блатото), общ. Радомир.

Област Плевен
- яз. “Горни Дъбник” – в обозначения за това участък, обхващащ от южната страна на язовирната стена земната част в продължение на един километър до малката дига на язовира – общ. Долни Дъбник;
- баластриери “Витски блата”, общ. Плевен;
- язовир “Тотлебенов вал”, общ. Плевен;
- баластриерите край р. Искър между гр.Червен бряг и с.Чомаковци и при с. Реселец, общ. Червен бряг;
- баластриерите край р. Искър при с. Писарово, общ. Искър;
- отводнителен канал при гр. Белене, общ. Белене;
- отводнителен канал в землището на с. Асеновци, в участъка от ж.п. линията свързваща, гр. Левски с гр. Ловеч до асфалтовия път, свързващ гр. Левски със с. Асеновци;
- Кретско блато, с. Крета, общ. Гулянци.

Област Пловдив
- яз. “Домлян”.

Област Разград
- яз. “Бяла пръст” /Папаза/, гр. Разград.

Област Русе
- старото корито на р. Янтра с наименование „Кривушата”, находящо се на десния бряг на река Янтра между гр. Бяла и с. Каранци;
- стари корита на река Янтра, находящи се на левия бряг на река Янтра в района на гр. Бяла – бивши стари рибарници с № 1,2,3,4,5 и 6.

Област Силистра
- рибарник “Чатал кулак”, местност Чатал Кулак;
- яз. “Орехов кулак”;
- язовирът в село Полковник Ламбриново.

Област Сливен
- баластриера “Крушарска дупка”, с. Крушаре, общ. Сливен;
- баластриера “Сливенска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
- баластриера “Мечкаревска дупка”, с. Мечкарево, общ. Сливен;
- яз. “Щоките”, с. Кортен, общ. Нова Загора;
- яз. “Чилията”, с. Загорци, общ. Нова Загора;
- напоителен канал в отсечката от с. Бинкос до с. Горно Александрово, общ. Сливен.

Област Смолян
- яз. “Тешел”;
- яз. “Златоград”.

Област София
- бент “Панчарево”;
- водоем “Жеков вир”;
- баластриери в землището на с. Мрамор;
- баластриери в землището на с. Враждебна (извън границите на летище София);
- баластриери в землището на с. Долни Богров;
- баластриери в землището на с. Негован;
- баластриери в землището на с.Чепинци;
- баластриери в землището на с.Световрачене;
- баластриери в землището на с.Челопечене;
- езерото в жк. “Дружба 1”

Област Стара Загора
- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Ягода, община Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (затворени) в землището на с. Юлиево, община Мъглиж;
- баластриера (затворена) в землището на с. Шаново, община Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (отворена и затворена) в землището на с. Зимница, община Мъглиж;
- баластриери 1 и 2 (затворени) на границата на землището на с. Тулово със землището на с. Ръжена, община Мъглиж.
баластриера 1 (отворена) в землището на община Мъглиж (т.нар “Аксаков гьол”).

Област Хасково
- яз. “Стамболийски”, общ. Хасково;
- яз. “Орешец”, общ. Харманли;
- яз. “Гледка”, общ. Стамболово;
- яз. “Конуш”, общ. Хасково ;
- старото речно корито “Златополе” /Западната част/, общ. Димитровград;
- яз. “Големият извор”, с. Димитровче, общ. Свиленград;
- яз. “Кропст”, общ. Димитровград.

Област Шумен
- баластриера, с. Радко Димитриево;
- яз. “Свинеугояване”, гр. Шумен;
- яз. “Върбица”;
- яз. “Маломир”.

Област Ямбол
- баластриерен водоем „Долен герен”, гр. Елхово;
- отводнителен канал „Дере – 3”, землището на с. Безмер;
- яз. “Болярско – 2”, землището на с. Болярско;
- баластриерни водоеми „Кукоревски дупки”;
- гребен канал Ямбол – северна част.
Последен уикенд за риболов
3849

Последни материали
Виж
Съвет на министрите на земеделието на ЕС
България е за запазване на подкрепата на дребните фермери в новата ОСП
Стартират информационни дни за представяне на новооткрити мерки по Програмата за морско дело и рибарство
Предстоящо
Поредно издание на фермерския фестивал в София
Специализираната прокуратура проверява фонд „Земеделие“ заради делото срещу Миню Стайков
Предстои подписване на споразумението
ЕС и САЩ се договориха за внос на говеждо месо без хормони в Европа
Регистрирани са и ново огнище в област Плевен, и нов случай при диви свине в област Добрич
БАБХ потвърди ново огнище на Африканска чума в област Враца
Свързани материали
Виж
Съвет на министрите на земеделието на ЕС
България е за запазване на подкрепата на дребните фермери в новата ОСП
Стартират информационни дни за представяне на новооткрити мерки по Програмата за морско дело и рибарство
Предстоящо
Поредно издание на фермерския фестивал в София
Специализираната прокуратура проверява фонд „Земеделие“ заради делото срещу Миню Стайков
Предстои подписване на споразумението
ЕС и САЩ се договориха за внос на говеждо месо без хормони в Европа
Регистрирани са и ново огнище в област Плевен, и нов случай при диви свине в област Добрич
БАБХ потвърди ново огнище на Африканска чума в област Враца
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам