Производителите на картофи ще бъдат защитени, уверява агроминистърът

Протестите се отлагат

18.02.2022 г.

Производителите на картофи ще бъдат защитени, уверява агроминистърът

Държавата ще използва всички възможности, за да защити българските производители, заяви министърът на земеделието Иван Иванов при днешната среща с представители на Националната асоциация на картофопроизводителите. Секторът е социално значим и има нужда от финансова подкрепа.

По време на срещата, на която присъства и заместник министър Иван Христанов, от страна на ведомството е поет ангажимент, че „трапезните картофи“ ще бъдат включени като допустими за подпомагане с обвързана подкрепа в рамките на Стратегическия план.

Министерството на земеделието се ангажира да изготви анализ на ситуацията и да разработи план за подпомагане на производителите на „трапезни картофи“ с европейско и национално финансиране.

Представителите от Националната асоциация на картофопроизводителите изразиха благодарност към политическото ръководство на Министерството на земеделието за бързата и навременна реакция, за това малките земеделски стопани, отглеждащи картофи да получат подкрепа от страна на държавата.

Sinor.BG

Споделяне на сайта