Еколози препоръчват на кабинета нови „зелени закони“

Предложения

Еколози препоръчват на кабинета нови „зелени закони“

В програмната декларация на новосформирания коалиционен кабинет липсват ключовите въпроси, свързани с екологията и опазването на околната среда. Това се посочва в становище на неправителствени природозащитни организации. Според експерти политиците не представят ясни програми и затова препоръчват на ресорните министри да заложат стратегически разписани мерки.

Това е първият общ коментар на експертите от платформата „Зелени закони”, която предоставя периодично наблюдение (мониторинг) на работата на политиците, свързана с екологията, устойчивото развитие и опазването на природата.

От „Зелени закони“ очакваме огласяването на конкретните приоритети на министерствата на енергетиката, земеделието и околната среда, в които ресорните министри да дадат своите ясни цели за четиригодишния мандат и най-важното – да планират действия, някои от които са належащи до края на 2014 г.

Еколозите настояват:

- да бъдат обявявени заповедите за защитените зони „Натура 2000” за местообитанията;

- да започне процедурата за връщане на незаконната държавна помощ, раздадена чрез „заменките“;

- да се обяви защитена зона „Рила-буфер“, с която да се отговори на констатираната недостатъчност за защита на птиците и местообитанията на мечка и главоч в България;

- да се създадат ефективни органи за управление на защитените зони от „Натура 2000” и ясно регламентиране на провомощията им;

- да се приемат кадастрални карти и други спешни стъпки за спиране застрояването на Черноморското крайбрежие.

Експертите разработиха и детайлен анализ какво предвижда правителствената програма по всяка от 5-те теми, които „Зелени закони” следи - „Климат”, „Енергетика”, „Биоразнообразие и гори”, „Устройство на територията”, „Селски райони”. 

Sinor.BG

Споделяне на сайта