Оценете отминалата година за бизнеса си!

По шестобалната система - минус едно. Отказах се от бизнеса.
На нула съм, но по-трудният въпрос е - дали и следващата няма да е същата?
Преминавам към нов бизнес - само че не е свързан с агросектора.
Сравнително добра година - 4 по шестобалната система
-------------------------