Начало » Важно за фермера » Растениевъдство
05.05.2019 г.

През май пазете лозата от мана

Чести превалявания водят до чести пръскания
През май пазете лозата от мана

Първото пръскане срещу мана по лозата се провежда веднага след появата на мазни петна по първите листа. Петната са бледозелени, едри, закръглени, с мазен вид и са ясно видими при светлина. По долната повърхност на листата се образува белезникав спорообразуващ налеп. Следващите пръскания са в зависимост от растежа на леторастите и условията на времето. При чести превалявания се пръска през 6-7 дена, а при засушаване през 10-14 дни. Условие, което трябва да да се спазва е новият прираст на леторастите да не остава без покритие от препарата. Благоприятно за развитието на болестта е сравнително хладното време (18-20 градуса) с чести, но слаби превалявания или наличие на роса. Критични за развитието на болестта са фенофазите от появата на ресата до наедряване на зърната, колкото грахово зърно.

Разрешени препарати срещу маната са: акробат прлюс ВГ - 200 г/дка (карантинен срок 28 дни), акробат Р - 250 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 28 дни), арметил М - 250 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), валбон - 180-200 г/дка с работен разтвор 100-120 л/дка. Максимален брой приложения 1-6 с интервал 10-12 дни (карантинен срок 28 дни), галбен 8 М65ВП - 250 г в 100 л вода с работен разтвор 20-40 л/дка (карантинен срок 28 дни), делан 700ВГ - 50 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), делан ПРО - 300 мл/дка с работен разтвор 20-120 л/дка. Максимален брой приложения 4 с интервал 10-12 дни при винени сортове (карантинен срок 42 дни), деспина - 200 г/дка с работен разтвор 20-100 г/дка. Максимално 4 пръскания през 10-12 дни (карантинен срок 30 дни), драго - 76-160 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), електис 75ВГ - 180 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 28 дни), кабрио ТОП - 150 г/дка при интервал на третиране 7-10 дни и 200 г/дка през 10-14 дни (карантинен срок 28 дни), катанга ман - 90-350 г/дка с работен разтвор 30-70 л/дка (карантинен срок 28 дни), купросейт - 150 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), купроцин супер М - 200 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), леймай - 37,5 мл/дка с работен разтвор 10-100 л/дка. Максимален брой пръскания 2 през 10 дни (карантинен срок 28 дни), магма трипъл - 90-300 г/дка с работен разтвор 30-100 л/дка. Максимално 3 пръскания с интервал 10-14 дни (карантинен срок 28 дни), манфил 75ВГ - 210 г/дка (карантинен срок 28 дни), манфил 80ВП - 200 г/дка. Прилага се до затваряне на грозда (карантинен срок 28 дни). Меден оксихлорид 50ВП - 250 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 14 дни), медея екстра 350СК (карантинен срок 28 дни), мелоди компакт 49ВГ - 150-175 г/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 21 дни), микал флаш - 300 г в 100 л вода/дка с работен разтвор 30-100 л/дка (карантинен срок 20 дни), моксимат 505ВГ - 240-300 г/дка с работен разтвор 30-60 л/дка. Максимално 4 пръскания през 7-10 дни (карантинен срок 28 дни), моментум екстра ВГ - 300 г/дка с работен разтвор 40-100 л/дка (карантинен срок 40 дни), пенкоцеб 75ВГ - 210 г/дка (карантинен срок 28 дни), пенкоцеб 80ВГ - 200 г/дка (карантинен срок 28 дни), пергадо Д - 140-200 г/дка  с работен разтвор 15-100 л/дка. Максимален брой приложения 4 пъти - в началото и във фенофазата, когато зърната се събират и гроздът се затваря, с интервал 8-12 дни (карантинен срок 42 дни), пергадо Ф45ВГ - 200 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 28 дни), полирам ДФ - 200 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 28 дни), профайлър 71,1 ВГ - 200-225 г/дка. Максимален брой пръскания 2 през 12-14 дни. Може да се използва през критичния за болестта период (карантинен срок 21 дни), профилукс - 200 г/дка с работен разтвор 20-100 л/дка - 4 пръскания през минимум 10-12 дни. Покритие до края на цъфтежа (карантинен срок 30 дни). Румба 35СК - 350 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 14 дни), симбал флоу - 50 мл/дка с работен разтвор 15-100 л/дка, максимално 6 приложения в интервал 7 дни (карантинен срок 14 дни), солофол - 188 г/дка с работен разтвор 15-100 л/дка. Максимално брой приложения 7 с интервал 7 дни от първите пръскания до края на цъфтежа (карантинен срок 28 дни), сфинкс екстра - 180 г/дка (карантинен срок 28 дни), фолдър 80ВГ - 150 г/дка с работен разтвор 30-100 л/дка при винени сортове. Максимално 10 пръскания през 7 дни (карантинен срок 28 дни). Фолоу 80ВГ - 187,5 г/дка с работен разтвор 40-100 л/дка за винени сортове. Максимално 8 приложения през 10-14 дни (карантинен срок 28 дни). Шавит Ф72ВДГ - 200 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни).

При оидиум (брашнеста мана) се пръска по време на цъфтежа и в края. Разрешени препарати: акоидал ВГ - 250 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), бампер 25ЕК - 20 мл в 100 л вода/дка (карантинен срок 30 дни), индар 5ЕВ - 75 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 28 дни), кабрио ТОП - 200 г в 100 л вода/дка при пръскане през 10-14 дни (карантинен срок 28 дни), карамат 2,5ЕВ - 150 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка. Максимално 4 приложения през 10-14 дни (карантинен срок 28 дни), колис СК - 30-40 мл/дка с работен разтвор 20-100 л/дка (карантинен срок 28 дни), кусаби - 30 мл/дка с работен разтвор 70-100 л/дка. Максимален брой пръскания 1-2 през 14 дни (карантинен срок 28 дни). Кустодия - 75 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка, максимално 2 приложения през 10-14 дни (карантинен срок 21 дни). Прилага се при винени сортове. Луна експирианс - 12-40 мл/дка при винени сортове (карантинен срок 14 дни), медина 20ЕВ - 24 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка (карантинен срок 14 дни), миклофил - 20-60 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка. Максимално 2 приложения през 10-14 дни (карантинен срок 15 дни), миша 20ЕВ - 24 мл/дка (карантинен срок 14 дни), ориус - 40 мл/дка (карантинен срок 35 дни), пасуърд 25ВГ (карантинен срок 14 дни), риза 25ЕВ - 40 мл/дка с работен разтвор 40-100 л/дка (карантинен срок 14 дни), ритуал - 20-60 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка. Максимално 2 приложения през 10-14 дни (карантинен срок 15 дни), систан 20 ЕВ - 14-28 мл/дка с работен разтвор 50-100 л/дка (карантинен срок 14 дни), систан екозом ЕВ - 20-150 мл/дка (карантинен срок 14 дни), солфоликид - 300 мл/дка (карантинен срок 20 дни), спирокс - 60 мл/дка с работен разтвор 100 л/дка. Максимален брой приложения 4 в интервал 7-16 дни. Палендо екстра - 25 м/дка. Максимално приложение 3 през 10-14 дни (карантинен срок 30 дни), фоликур 250ЕВ - 40 мл/дка (карантинен срок 21 дни), шавит Ф72ВДГ  - 200 г/дка (карантинен срок 20 дни).

При сиво (ботритисно) гниене се пръска непосредственно след цъфтежа. Разрешени препарати: колис СК - 30-40 мл с работен разтвор 20-100 л/дка (карантинен срок 28 дни), дриза ВГ - 100-150 г/дка с работен разтвор 30-50 мл/дка. Максимално 2 пръскания през 15 дни (карантинен срок 14 дни), кантус 100 г в 100 л вода/дка - 1 пръскане (карантинен срок 28 дни), кабрио топ - 200 г/дка при тертиране през 10-14 дни (карантинен срок 28 дни), мевалон 160-400 мл с работен разтвор 40-100 л/дка (карантинен срок 3 дни при винени сортове и 7 дни при десертни), пролектус 50ВГ - 120 г/дка с работен разтвор 50-100 л/дка - максимално 1 пръскане (карантинен срок 7 дни за десертни сортове и 14 дни за винени), тирам 80ВГ -300 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 21 дни), фолпан 80ВДГ - 150 г в 100 л вода/дка (карантинен срок 20 дни), шавит Ф72ВДГ - 200 г/дка (карантинен срок 20 дни).

През май пазете лозата от мана
7108

Последни материали
Виж
Уведомителните писма за агроекологичните плащания за кампания 2017 вече са онлайн
Един от инспектори от ОДБХ Бургас е нападнат
Умъртвиха 99 прасета в Ахелой собственност на шестима стопани
Закон за земята
Договорите за наем на земя са едногодишни, когато собствениците държат под 25% от имота
Германия е против обвързана подкрепа след 2020 г.
Вергиния Кръстева: Без по-висока обвързана подкрепа два сектора в България ще бъдат пред срив
ООН прогнозира спад в глобалното производството за първи път от 20 години насам
Високи цени на месото и през 2020 г.
Въпрос на съзнание
Животновъди са луднали от безконтролното късане на електропастирите
Свързани материали
Виж
Вход свободен
Предстои демонстрация в работна среда за пчелари на тема новости в технологията за майкопроизводство
Булконс Първомай е инвестирал 5 милиона лева собствени и евросредства
Утвърден производител на лютеница откри нова поточна линия за 80-годишнината си
Три нови баража ще пазят селата в района на Първомай
Предстоящо
До 20 септември се приемат заявки за конкурса „Майстор месар“, насрочен за октомври
Предстоящо
За първи път на животновъдното изложение в Сливен ще има състезание за най-умел месар
Национални празници
Да почетем делото на светите братя Кирил и Методий!
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2019
Essential SSL

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам