Начало » Новини » Коментари
03.07.2018 г.

Последен срок за представяне на многогодишните договори за наем – 31 юли 2018 г.

Обнародвани поправки в „Държавен вестник“
Последен срок за представяне на многогодишните договори за наем – 31 юли 2018 г.

sinor

Договорите за наем на земеделска земя със срок, по-дълъг от една година, както и споразуменията за тяхното изменение или прекратяване се сключват в писмена форма с нотариално удостоверяване на съдържанието и подписите на страните, извършени едновременно, като тези договори се депозират в общинската служба по земеделие по местонахождението на имота до 31 юни 2018 година.

Това гласят последните поправки в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, направени с преходните и заключителни разпоредби на Закона за рибарството и аквакултурите и обнародвани в днешния брой на „Държавен вестник“.

Онези договор за наем на земеделска земя, сключен до датата на влизането в сила на този закон, при който не са спазени изискванията на чл. 4а и 4б, може да бъде потвърден от собственика с декларация с нотариално удостоверен подпис, придружена с копие на договора. Когато имотът е съсобствен и е сключен за срок над една година, декларацията се подава от съсобственика или от съсобствениците, притежаващи повече от 25 на сто идеални части от съсобствения имот, или от лице, упълномощено от тях с нотариално заверено изрично пълномощно.

В случай че до 31 юли не е подадена декларация, договорът за наем на земеделска земя се заличава служебно в службата по вписванията и в съответната общинска служба по земеделие след изтичане на стопанската година.

Права за управление на земеделска земя, предоставени с пълномощно до датата на влизането в сила на този закон, могат да бъдат потвърдени от лицата по чл. 4а с ново пълномощно при спазване изискванията на този закон. Потвърждаването се извършва във вече указания срок.

В случай че потвърждаването по ал. 4 не е направено в срок, договорът за наем на земеделска земя, сключен въз основа на съответното пълномощно, се заличава служебно в службата по вписванията и в съответната общинска служба по земеделие след изтичане на стопанската година.

Заличаването на вписването на договор в службата по вписванията се извършва по разпореждане на съдията по вписванията въз основа на уведомление от началника на съответната общинска служба по земеделие, придружено с копие на договора. За заличаване на вписването не се дължи такса.

Заличаването на регистрирани договори в съответната общинска служба по земеделие се извършва по разпореждане на началника на общинската служба по земеделие в срок до 10 октомври на текущата стопанска година.

Когато към датата на влизането в сила на този закон, договорът по ал. 1 не е регистриран в общинската служба по земеделие, същият не се регистрира до привеждането му в съответствие с изискванията на чл. 4а и 4б, гласят още новите поправки.

В член 4а от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи в алинея 4 се прави нова добавка. Самата алинея гласи, че независимо от договореното от страните по договор за наем на земеделска земя, наемателят може да пренаеме земята или част от нея след получаване на изрично писмено съгласие от наемодателя. С последните промени се добавя следното „ Ако е уговорено в договора, наемателят може да пренаеме част или целия обект на договора. Когато пренаемането е за целия срок на договора, наемателят е длъжен незабавно да уведоми писмено наемодателя за пренаемането.“

В чл. 37п, ал. 1 след думите „маломерни имоти“ се добавя „или части от тях, които се определят със ситуационна скица“.

С преходните изменения на Закона за рибарство и аквакултури се включват и поправки в Закона за арендата в земеделието (обн., ДВ, бр. 82 от 1996 г.; изм., бр. 35 и 113 от 1999 г., бр. 99 от 2002 г., бр. 13 от 2007 г., бр. 36 и 43 от 2008 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 61 от 2016 г., бр. 13 и 58 от 2017 г. и бр. 42 от 2018 г.). В чл. 3 се правят някои корекции, свързани с нотариалните заверки на договорите.

1. В ал. 1, изречение първо думите „съдържанието и“ се заличават, в изречение второ думите „прилага към нотариалното дело“ се заменят със „съхранява“, в изречение трето след думите „получаване“ се добавя „от нотариус“, а в изречение четвърто думите „към нотариалното дело се прилагат“ се заменят с „нотариусът съхранява“.

2. В ал. 2 думите „съдържанието и“ се заличават.

3. Алинея 5 се отменя.

Последен срок за представяне на многогодишните договори за наем – 31 юли 2018 г.
24800

Коментари (2)

Моля отбележете, че не сте робот.

 От: зимен  07:46  сряда, 4 юли 2018 г.
Да, трябва да го презаверите при нотариус.
 От: ИВАНКА ПЕТРОВА  16:26  вторник, 3 юли 2018 г.
Договор за наем за 10г.на 10.08.2017г. направен при Нотариус,записан в Службата по вписванията и записан в ОСЗ трябва ли да се заверява и къде
Последни материали
Виж
Инициативи
Кампанията в подкрепа на българското се цени високо от целия бизнес
Доклад на Европарламента
От 2021 до 2026 г. България ще разчита на 5,6 млрд. евро по директните плащания, при одобрение от ЕП
Важно за фермера
Европарламентът предлага таваните да се заковат на 100 хил. евро и да не важат за младите фермери
Съдът отхвърли жалба срещу отказ от изплащане на обезщетение за ликвидирани 64 кози
Санкции
Уволнен е ловният надзирател, превозвал бракониерска сеч край Сатовча
Хибриди царевица на Пионер отчетоха рекордни добиви в САЩ
Свързани материали
Виж
Документи
Агенцията по храните утвърди нови договори с частните ветеринари
Главна инспекция по труда
Без трудови договори са засечени това лято само в 77 стопанства
Нормативни промени
На 20 юни депутатите ще гласуват нови корекции в закона за земята
Законови промени
Танева: Има възможност за промени по дългосрочните договори в закона за земята
Евродепутатът Момчил Неков
Европейски опит може да премахне сивият сектор на пазара на труда в земеделието
Насоки
При отпускане на държавна помощ фонд „Земеделие“ контролира изпълнението на проектите до 10 години след края им
Приятели на SINOR.bg:  Стоматолог, София | Книжарница | АГРОВЕСТНИК | 
РЕКЛАМА |  КОНТАКТИ |  ЗА НАС |  ОБЩИ УСЛОВИЯ |  ПОЛИТИКА ЗА ЛИЧНИ ДАННИ
Всички права запазени
SINOR.bg 2003 - 2018

Използваме бисквитки (cookies), за да ви осигурим възможно най-добро преживяване в нашия уеб сайт. Чрез използването на нашия уебсайт Вие се съгласявате със запазването на бисквитки във Вашето устройство.

Приемам